Для вчителів предмету “Захист Вітчизни”

Захист Вітчизни

Центром воєнної політики та політики безпеки, в рамках проекту з підвищення статусу предмету “Захист Вітчизни” та забезпечення навчального процесу, розроблена на віддрукована серія з 18 плакатів.

Проект спрямовано на запровадження сучасних підходів у викладанні предмету “Захист Вітчизни”, надання допомоги вчителям і учням у пошуку оперативної, професійної інформації з військової тематики, формування патріотичної самосвідомості, набуття учнівською молоддю якісних показників з фізичної, психологічної і початкової військової підготовки, ґрунтовних знань і навичок щодо захисту власного життя, здоров’я та забезпечення безпеки інших громадян у надзвичайних ситуаціях.

ЦВППБ для забезпечення навчального процесу предмету “Захист Вітчизни”: розроблено 18 навчальних плакатів, які сертифіковані Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти та рекомендовані Міністерством освіти та науки України для використання під час викладання предмету “Захист Вітчизни”;

на сторінках спеціалізованого журналу “Оборонний вісник” запроваджена рубрика “Мій погляд” для обговорення питань пов’язаних з організацією військово-патріотичного виховання й налагодження зворотного зв’язку з аудиторією читачів та спеціальна вкладка, в якій упродовж року буде надаватися вичерпна довідкова інформація за змістом тематики навчального матеріалу предмету “Захист Вітчизни”.

Центр воєнної політики та політики безпеки.

Захист Вітчизни

Захист Вітчизни

Захист Вітчизни

Захист Вітчизни

Захист Вітчизни

Захист Вітчизни

Захист Вітчизни

Захист Вітчизни

Захист Вітчизни

Захист Вітчизни

Захист Вітчизни

Захист Вітчизни

Захист Вітчизни

Захист Вітчизни

Захист Вітчизни

Захист Вітчизни

Захист Вітчизни