Норми забезпечення військовослужбовців

НГУ

Грошове забезпечення

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704
«Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» діє з 01.03.2018

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.02.1992 № 393
«Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 460
«Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі звільнення військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією»

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 18
«Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 718
«Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців та осіб начальницького складу»

дивитись далі перелік документів для:


Речове забезпечення
Речове

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 178
«Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної спеціальної служби транспорту, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації і Управління державної охорони грошової компенсації вартості за неотримане речове майно»

дивитись далі перелік документів для:
Харчування та продовольче забезпечення
Ukrainian Military Pages

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 426
«Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації»


для військовослужбовців Збройних Сил України:
Наказ Міністра оборони України від 09.12.2002 № 402
«Про затвердження Положення про продовольче забезпечення Збройних Сил України на мирний час»

Наказ Міністра оборони України від 09.02.2016 № 62
«Про затвердження Інструкції з організації продовольчого забезпечення Збройних Сил України та годування штатних тварин військових частин Збройних Сил України шляхом залучення суб’єктів господарювання»


для військовослужбовців Національної гвардії України:
Наказ Міністра внутрішніх справ України від 14.09.2015 № 1118
«Про затвердження Положення про продовольче забезпечення Національної гвардії України в мирний час»


для військовослужбовців Державної прикордонної служби України:
Наказ Адміністрації ДПСУ від 20.07.2011 № 530
«Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в Державній прикордонній службі України на мирний час»


для військовослужбовців Служби безпеки України:
Наказ Служби безпеки України від 22.12.2006 № 809
«Про затвердження Положення про продовольче забезпечення в системі Служби безпеки України на мирний час»Житлове забезпечення
Житлове забезпечення

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 № 1081
«Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 450
«Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил за піднайом (найом) ними жилих приміщень»

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 728
«Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян»
(Порядок визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення)

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719
«Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей»


для військовослужбовців Збройних Сил України:
Наказ Міністра оборони України від 30.11.2011 № 737
«Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями»


для військовослужбовців Національної гвардії України:
Наказ Міністра внутрішніх справ України від 06.04.2009 № 150
«Про затвердження Порядку оренди та оплати орендованих житлових приміщень у Національній гвардії України»


для військовослужбовців Державної прикордонної служби України:
Наказ Адміністрації ДПСУ від 20.12.2007 № 1040
«Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення житловими приміщеннями в Державній прикордонній службі України»


для військовослужбовців Служби безпеки України:
Наказ Служби безпеки України від 06.11.2007 № 792
«Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень»


для військовослужбовців Держспецзв'язку:
Наказ Адміністрації ДССЗЗІ України 05.01.2016 № 3
«Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і членів їх сімей»Соціальне забезпечення та пільги
Соціальне забезпечення та пільги

Закон України від 20.12.1991 № 2011-XII
«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

Закон України від 22.10.1993 № 3551-XII
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2003 № 426
«Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 702
«Про затвердження переліку місцевостей з особливими природними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами та переліків військових посад, виконання обов’язків військової служби за якими пов’язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, ризиком для життя і здоров’я, а також Порядку надання та визначення тривалості щорічної додаткової відпустки залежно від часу проходження служби в зазначених умовах»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 № 975
«Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві»

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.2014 № 413
«Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення»

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 155
«Про затвердження Порядку відшкодування витрат, пов’язаних з перевезенням військовослужбовців та членів їх сімей, їх особистого майна залізничним, повітряним, водним і автомобільним (за винятком таксі) транспортом»Цивільний персонал

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 522
«Про особливості оплати праці працівників, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції»