Військова термінологія: основні скорочення

Військова термінологія: основні скорочення

Основні скорочення, що застосовуються в бойових (та інших) документах:

Загальновійськові частини і підрозділи
Механізована бригада, полк, батальйон, рота, взвод, відділення мбр, мп, мб, мр, мв, мвід
Танкова бригада, полк, батальйон, рота, взвод тбр, тп, тб, тр, тв
Аеромобільна бригада, полк, батальйон,
рота, взвод, відділення
аембр, аемп, аемб, аемр, аемв, аемвід
Аеромобільно-десантний батальйон (рота) аемдб, аемр
Повітряно-десантна бригада пдбр
Парашутно-десантний батальйон, рота, взвод, відділення пдб, пдр, пдв, пдвід
Гранатометний взвод, відділення гв, гвід
Комендантська рота, взвод кр, кв
Артилерійські частини і підрозділи
Артилерійська бригада (дивізіон, батарея) абр, адн, абатр
Гаубичний (гарматний) самохідно-артилерійський дивізіон (батарея) гсадн, гсабатр
Батарея управління і артилерійської розвідки буар
Ракетна бригада (дивізіон, батарея) рбр, рдн, рбатр
Бригадна артилерійська група БрАГ
Протитанковий артилерійський дивізіон, батарея, взвод птадн, птабатр, птав
Протитанковий взвод, відділення птв, птвід
Реактивний артилерійський полк (дивізіон, батарея) реап, реадн, реабатр
Батарея протитанкових керованих ракет батр ПТКР
Мінометна батарея, взвод мінбатр, мінв
батарея (взвод) управління батру, ву
Частини і підрозділи ППО
Зенітна ракетна бригада (полк, дивізіон, батарея, взвод) зрбр, зрп, зрдн, зрбатр, зрв
Зенітний ракетний артилерійський дивізіон (батарея, взвод) зрадн, зрабатр,зрав
Підрозділи спеціальних військ
Розвідувальний батальйон, рота, взвод, відділення рб, рр, рв, рвід
Полк (загін) спеціального призначення п СпП, заг СпП
Полк (загін) спеціальних операцій п СпО, заг СпО
Полк (батальйон, рота) радіо і радіотехнічної розвідки п РіРТР, б РіРТР,
р РіРТР
Пункт радіотехнічного контролю ПРТК
Розвідувальний загін (дозор, група) РЗ, РД, РГ
Інженерний полк (батальйон, рота) іп, іб, ір
Понтонно-мостовий полк (батальйон, рота, взвод) помп,помб, помр, помв
Інженерно-саперний батальйон, рота, взвод, відділення ісб, іср, ісв, ісвід
Інженерний батальйон (рота) загороджень ібз, ірз
Інженерний дорожньо-мостовий батальйон ідмб
Інженерний дорожній батальйон ідб
Інженерний батальйон (рота) обладнання пунктів управління ібопу, іропу
Інженерний маскувальний батальйон (рота) імасб, імаср
Інженерно-технічний батальйон (рота) ітб, ітр
Група інженерного забезпечення ГІЗ
Рота (взвод, відділення) гусеничних плаваючих транспортерів рГПТ, вГПТ, відГПТ
Рота інженерної розвідки рір
Рота інженерних конструкцій рік
Інженерний склад іс
Рухомий загін загороджень РЗЗ
Полк (батальйон, рота, взвод) радіаційного, хімічного, біологічного захисту пРХБз, бРХБз, рРХБз, вРХБз
Рота (взвод, відділення) радіаційної, хімічної, біологічної розвідки рРХБр, вРХБр, відРХБр
Димовий батальйон (рота) дб, др
Бригада (полк, батальйон, рота, взвод, відділення) зв’язку брз, пз, бз, рз, вз, відз
Лінійний полк (батальйон, рота) лпз, лбз, лрз
Полк (батальйон, рота) управління пу, бу, ру
Радіорелейний батальйон (рота) ррб, ррр
Вузол (польовий вузол) зв’язку ВЗ, ПВЗ
Вузол зв’язку (мобільний) польового вузла зв’язку ВЗ(м) ПВЗ
Пункт управління системою зв’язку ПУСЗ
Підрозділи матеріально-технічного забезпечення
Бригада (полк, батальйон, рота, взвод) матеріального забезпечення брмз, пмз, бмз, рмз, вмз
Бригада (батальйон, рота) охорони та обслуговування броо, боо, роо
Батальйон тилового забезпечення бтз
Батальйон (рота) обслуговування бо, ро
Автомобільний батальйон (рота, взвод, відділення) автб, автр, автв, автвід
Автомобільний батальйон (рота, взвод, відділення) підвозу пального автб ПП, автр ПП, автв ПП, автвідПП
Рота заправки пальним рзп
Речовий склад рс
Ремонтно-відновлювальний полк (батальйон) рвп, рвб
Батальйон (рота) обслуговування бо, ро
Ремонтна рота, взвод ремр, ремв
Ремонтна рота бронетанкової (автомобільної) техніки ремр БТ, ремв АТ
Евакуаційна рота ер
Господарчий взвод, відділення госв, госвід
Взвод забезпечення взаб
Взвод, відділення постачання впост, відпост
Медичний батальйон (рота) медб, медр
Медичний пункт полку (батальйону) МПП, МПБ
Медичний склад мс
Інші військові формування та правоохоронні органи держави (ІВФ і ПОД)
Міністерство внутрішніх справ України МВС України
Національна гвардія України НГУ
Державна прикордонна служба України ДПС
Державна служба України з надзвичайних ситуацій ДСНС України
Служба безпеки України СБУ
Служба зовнішньої розвідки СЗР
Управління державної охорони України УДО
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України ДССЗЗІ
Державна спеціальна служба транспорту Міністерства інфраструктури України ДССТ
Пункти управління
Командний (запасний командний) пункт КП (ЗКП)
Пункт управління логістики ПУЛ
Повітряний пункт управління ПвПУ
Пересувний пункт управління ППУ
Рухомий пункт управління РПУ
Допоміжний пункт управління ДПУ
Спостережний пункт СП
Командно-спостережний пункт КСП
Передовий спостережний пункт ПСП
Тиловий командний пункт ТКП
Тиловий пункт управління ТПУ
Спільний командний пункт СКП
Пункт управління зв’язком ПУЗ
Пункт наведення авіації ПНА
Термінологія загального призначення
Авангард (ар'єргард) Ав (Ар)
Автомобільний бензин АБ
Батальйонний заправний пункт (пункт боєпостачання, продовольчий пункт) БЗп (БПБ, БПП)
Біологічна, хімічна зброя (зараження), ядерна зброя, радіоактивне зараження БЗ (БЗар), ХЗ (ХЗар), ЯЗ, РЗар
Біологічні засоби БЗ
Бойова машина десантна БМД
Бойова машина (піхоти) БМ (БМП)
Бойова розвідувальна (броньована розвідувальна дозорна) машина БРМ (БРДМ)
Бронетранспортер (десантний) БТР (БТР-Д)
Бойовий комплект Бк
Бойовий розвідувальний (розвідувальний) дозор БРД (РД)
Бокова (головна, тильна) похідна застава БПЗ (ГПЗ, ТПЗ)
Бронегрупа БнГ
Бронетранспортер БТР
Вибухові речовини ВР
Високоточна зброя ВТЗ
Виключно (викл.)
Вихідний рубіж (пункт) Вих. р-ж (вих. п.)
Вогнева (розвідувальна) засада ВЗас (РЗас)
Вогнева (стартова) позиція Вп (Сп)
Вузол зв'язку ВЗ
Висота вис.
Головний дозор ГД
Група розгородження (розмінування) ГРозг (ГРозм)
Диверсійно-розвідувальна група ДРГ
Дистанційно встановлене мінне поле ДВМП
Дозорне відділення (танк) ДВід (ДТ)
Добова дача д/д
Довгочасна вогнева (фортифікаційна) споруда ДВС (ДФС)
Загін ліквідації наслідків ЗЛН
Запалювальна зброя (запалювальні засоби) ЗпЗ (ЗпЗас)
Заправлення запр
Захист від зброї масового ураження ЗЗМУ
Загальновійськовий (протитанковий, протидесантний) резерв ЗагРез (ПТРез, ПДРез)
Зосереджений вогонь ЗВ
Зона радіоактивного зараження ЗРЗ
Зенітна кулеметна (самохідна) установка ЗКУ (ЗСУ)
Зенітна керована ракета ЗКР
Зенітний ракетний (гарматно-ракетний) комплекс ЗРК (ЗГРК)
Інженерний спостережний пост (пост радіаційного, хімічного, біологічного спостереження) ІСП (ПРХБС)
Кілотонна Кт
Командно-штабна машина КШМ
Комплект компл.
Контрольно-перепускний пункт КПП
Масований вогонь МВ
Медичний пост роти МПР
Мінно-вибухове загородження МВЗ
Морський (тактичний повітряний) десант МДес (ТакПД)
Нерухомий (рухомий) загороджувальний вогонь НЗВ (РЗВ)
Недоторканний (не понижуючий) запас НЗ (НПЗ)
Обхідний (рейдовий, спеціальний) загін ОбЗ (РейдЗ, СпЗ)
Околиця, позначка, окремий окол., позн., окр.
Отруйні речовини (стійкі, нестійкі) ОР (СОР, НОР)
Передовий (розвідувальний) загін ПЗ (РЗ)
Переправно-десантні засоби ПДесЗ
Повітряний десант ПДес
Польовий пункт заправки ППЗ
Послідовне зосередження вогню ПЗВ
Противник пр-к
Протиповітряна (протитанкова) оборона ППО  (ПТО)
Протипіхотне (протитанкове) мінне поле ППМП  (ПТМП)
Протитанкова керована ракета (ракетний комплекс) ПТКР  (ПТРК)
Розвідувальні дозори:(інженерний, радіаційний, хімічний, біологічний) ІРД, РРД, ХРД, БРД
Рухомий загін загороджень РЗЗ
Рубіж розгортання в батальйонні (ротні, взводні) колони РРБК(РРРК, РРВК)
Північний, південний, східний, західний, півн., півд., сх., зах.
північно-західний, північно-східний, півн.-зах., півн.-сх.,
південно-західний,південно-східний півд.-зах., півд.-сх.
Пункт (рубіж) регулювання п. рег. (р-ж рег.)
Пункт спеціальної обробки ПуСО
Пункт технічного спостереження (допомоги) ПТС (ПТД)
Радіаційна, хімічна розвідка РХР
Радіоактивні речовини РадР
Радіонапрямок (радіомережа) р/н (р/м)
Розвідувально-вогневий (розвідувально-ударний) комплекс РВК (РУК)
Розвідувальний загін РЗ
Розмежувальна лінія розмежлінія
Радіоелектронна боротьба (захист) РЕБ (РЕЗ)
Радіоелектронні засоби РЕЗас
Район р-н
Район хімічного, біологічного зараження РХЗ, РБЗ
Ремонтна (ремонтно-евакуаційна) група РемГ (РЕГ)
Сторожовий загін (застава, пост) СтЗ (СтЗаст, СтП)
Система дистанційного мінування СДМ
Танковий мостоукладальник МТУ
Танконебезпечний напрямок ТНН
Технічне обслуговування ТО
Удаваний район УР
Оманна теплова ціль («пастка») ОТЦ (ОТП)
Хімічний фугас ХФ
Час початку дій: виходу на передній край оборони противника, викидання (висадки) десанту, початку форсування... “Ч”
Штурмовий загін (група) ШЗ (ШГ)Використані джерела:
Бойовий статут Сухопутних військ ЗС України (БССВ ЗСУ-2010), частина ІІ (додаток 2)