Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України

Емблема ДССЗЗІ України
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України є державним органом, який призначений для забезпечення функціонування і розвитку державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку, формування та реалізації державної політики у сферах криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв'язку спеціального призначення, урядового фельд'єгерського зв'язку, а також інших завдань відповідно до закону.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України спрямовує свою діяльність на забезпечення національної безпеки України від зовнішніх і внутрішніх загроз та є складовою сектору безпеки і оборони України.

Затверджена законом загальна чисельність Служби складає 7500 осіб, у тому числі 6095 військовослужбовців.


Структура Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Знак ДССЗЗІ
Адміністрація Держспецзв'язку
м. Київ


Територіальні органи Держспецзв'язку
Знак ДССЗЗІ
Головне управління президентського зв'язку
м. Київ

Знак ДССЗЗІ
Головне управління урядового зв'язку
м. Київ

Знак ДССЗЗІ
Управління Держспецзв'язку в областях


Територіальні підрозділи Держспецзв'язку
Знак 2 твуз
2 територіальний вузол урядового зв'язку
м. Харків

Знак 3 твуз
3 територіальний Одеський вузол урядового зв'язку
м. Мирогород Полтавської області

Знак 4 твуз
4 територіальний вузол урядового зв'язку
м. Рівне

Знак 7 твуз
7 територіальний вузол урядового зв'язку
м. Львів

Знак 8 твуз
8 територіальний вузол урядового зв'язку
с. Набережне Біляєвського району Одеської області

Знак 10 твуз
10 територіальний вузол урядового зв'язку
смт. Миропіль Романівського району Житомирської області


Заклади та установи Держспецзв'язку
Знак ДССЗЗІ
Державний науково-дослідний інститут спеціального зв'язку та захисту інформації
м. Київ
Знак ДССЗЗІ
Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
м. Київ
Знак ДССЗЗІ
Державний центр кіберзахисту та протидії кіберзагрозам
м. Київ

Знак ДССЗЗІ
Департамент забезпечення Держспецзв'язку
м. Київ

Знак ДССЗЗІ
Галузевий державний архів Держспецзв'язку
м. Київ

Знак ДССЗЗІ
Медичний центр Держспецзв'язку
м. Київ


Підприємства, що входять до сфери управління Держспецзв'язку
Використані джерела:
Офіційний веб-сайт Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України www.dstszi.gov.ua
Закон України 23.02.2006 № 3475-IV "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України"
Закон України 23.03.2015 № 2461-VIII "Про загальну чисельність Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України"
Указ Президента України від 21.03.2002 № 277/2002 "Про переліки посад військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами"