Про шестимісячний контракт (відео)

15.03.16 19:47
Ukrainian Military Pages фото © 10 огшбр

Роз'яснення начальника відділу комплектування військовослужбовцями за контрактом управління призову та контракту ГУП ГШ ЗСУ полковника Андрія Полонського.


Контракт на шість місяців мають право підписати:

• військовослужбовців строкової військової служби та мобілізовані військовослужбовці, які вислужили не менше 11 місяців;
• особи, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду.

Передбачене звільнення цих військовослужбовців по закінченню шестимісячного терміну без будь-яких додаткових умов на підставі підпункту "ж" пункту 8 статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (на цей вид контракту не поширюється норма про автоматичне продовження до кінця особливого періоду):
8. Під час дії особливого періоду з військової служби звільняються військовослужбовці:
...
ж) які вислужили строк військової служби за контрактом, укладеним на умовах, передбачених абзацом другим частини третьої статті 23 цього Закону;
За бажанням військовослужбовця, по закінченню терміну контракту, він може продовжити військову службу за новим контрактом на термін шість місяців або обрати інший вид контракту.