ЛИТПОЛУКРБРИГ візьме участь у багатонаціональному навчанні «Anakonda-16»

Ukrainian Military Pages

Під час багатонаціонального навчання «Anakonda-16» у червні цього року Литовсько-Польсько-Українська бригада розгорне бригадний операційний командний пункт в навчальному центрі Нова Деба і прийме визначені підрозділи у своє підпорядкування.

Таку роль багатонаціональної бригади визначено під час Заключної плануючої конференції з координації, що відбулася минулого тижня у Варшаві.

Як зазначив майор Адам Паньчик, начальники секції S-3, участь в «Anakonda-16» підвищить злагодженість і взаємосумісність Литовсько-Польсько-Української бригади з підрозділами збройних сил інших держав.

«Anakonda-16» відкриває можливість для нас налагодити взаємодію із представниками збройних сил 24 країн-учасниць. Участь в навчанні – це наша інвестиція в підвищення професійної майстерності, зміцнення довіри і взаємопорозуміння між військовослужбовцями-учасниками», – зазначив заступник начальника штабу LITPOLUKRBRIG підполковник Міхал Малишка.

Важливо нагадати, що в навчанні «Anakonda-16» візьмуть участь військовослужбовці із 24 країн-учасниць. Зокрема, з Албанії, Болгарії, Канади, Хорватії, Чехії, Естонії, Фінляндії, Грузії, Німеччини, Угорщини, Косово, Латвії, Литви, Македонії, Польщі, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Туреччини, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Водночас, етапи навчання «Anakonda-16» відбуватимуться одночасно на усіх військових полігонах Республіки Польща.LITPOLUKRBRIG deploys Headquarters and trains the transfer of authority during ANAKONDA-16

During the multinational exercise ANAKONDA-16 to be conducted in June this year the Lithuanian-Polish-Ukrainian Brigade will deploy in Nowa Dęba training area an operational Headquarters and take the designated affiliated units under its command.

Such a role of the Multinational Brigade was specified during the Final Coordination Conference regarding the exercise, which was held last week in Warsaw.

According to the view of Major Adam Pańczyk, LITPOLUKRBRIG Chief S-3 section, taking part in ANAKONDA-16 will ensure interoperability of the Lithuanian-Polish-Ukrainian Brigade with current, and potential partners. Together the participants will work out possible mission command issues including computer network and communications interoperability.

“ANAKONDA is a great possibility for us to interact with militaries from 24 nations and begin our integration building and maintenance activities. This is our investment into increasing professional proficiency, building trust and understanding between participating militaries,” stated Lieutenant Colonel Michał Małyska, LITPOLUKRBRIG Deputy Chief of Staff.

It is important to remind, that the military exercise ANAKONDA-16 conducted simultaneously across Poland will involve participants from 24 nations, including Albania, Bulgaria, Canada, Croatia, Czech Republic, Estonia, Finland, Georgia, Germany, Hungary, Kosovo, Latvia, Lithuania, Macedonia, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, the United Kingdom and the United States.LITPOLUKRBRIG rozwija Stanowisko Dowodzenia oraz doskonali przekazanie uprawnień w trakcie ćwiczenia pk. ANAKONDA-16

W trakcie wielonarodowego ćwiczenia ANAKONDA-16, które zostanie przeprowadzone w czerwcu tego roku Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada rozwinie na terenie poligonu Nowa Dęba Stanowisko Dowodzenia i przejmie dowodzenie na jednostkami afiliowanymi.

Taka wlasnie rola Wielonarodowej Brygady została potwierdzona podczas Końcowej Konferencji Koordynacyjnej do ćwiczenia, która miała miejsce w minionym tygodniu w Warszawie.

W opini Szefa Sekcji Operacyjnej S-3 mjr Adama Pańczyka, udział w ćwiczeniu ANAKONDA-16 umożliwi sprawdzenie interoperacyjności Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady z obecnymi i potencjalnymi partnerami.

“ANAKONDA stwarza szerokie możliwości współdziałania z siłami zbrojnymi z 24 państw. Nasz udział w tym ćwiczeniu pozwoli na podniesienie poziomu profesjonalizmu, budowanie zaufania i zrozumienia pomiędzy uczestniczącymi wojskami” – podkreślił ppłk Michał Małyska – Zastępca Szefa Sztabu LITPOLUKRBRIG.

Należy koniecznie przypomnieć, że w ćwiczeniu pk. “ANAKONDA-16” prowadzonym równocześnie na terenie całego kraju weźmie udział uczestnicy z 24 państw, w tym Albanii, Bułgarii, Kanady, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Gruzji, Niemiec, Węgier, Kosowa, Łotwy, Litwy, Macedonii, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych.


Використані джерела:
RMC.LVIV.UA