Порошенко пропонує звільнити рядових, сержантів, курсантів і молодших офіцерів від е-декларування

українське законодавство

Президент України Петро Порошенко ініціював внесення зміни до статті 3 Закону України "Про запобігання корупції". Відповідний законопроект зареєстрований за № 6172 від 10.03.2017.

Зазначений законопроект спрямований на уточнення кола осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на яких не буде поширюватися дія Закону України "Про запобігання корупції".

Як йдеться у пояснювальній записці, прийнятий 14 жовтня 2014 року Закон України "Про запобігання корупції" зобов'язав осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічно подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

До кола таких осіб, зокрема, включено військових посадових осіб Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби.

Тобто, значна частина військовослужбовців з 1 січня 2017 року зобов'язані подавати електронні декларації. При цьому лише збір і підготовка документів, необхідних для заповнення декларації, потребує значного часу та особистої присутності військовослужбовця (наприклад, оформлення електронного цифрового підпису, отримання довідки про доходи військовослужбовця з місця проходження служби або в органах Державної фіскальної служби України). Зазначене може призвести до масового залишення місць проходження служби в зоні проведення антитерористичної операції.

Крім того, заповнення декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції потребує не лише часу, а й відповідних технічних можливостей (зокрема, обладнання робочих місць персональними комп'ютерами) та захищеної інфраструктури (безпечне підключення до мережі Інтернет), які є обмеженими в зоні проведення антитерористичної операції.

Також слід зауважити, що час, необхідний для подання військовослужбовцями зазначених декларацій, може бути виділений для вдосконалення їх бойового вишколу, який є однією з основних складових забезпечення захисту національної безпеки України.

Така ситуація зумовила необхідність розроблення проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про запобігання корупції".

Проектом Закону пропонується встановити, що дія Закону України "Про запобігання корупції" не поширюється на військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військової служби за контрактом осіб молодшого офіцерського складу, військової служби (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 3 Закону України
"Про запобігання корупції"

Чинна редакціяРедакція з урахуванням пропонованих змін
Закон України "Про запобігання корупції"
Стаття 3. Суб'єкти, на яких поширюється дія цього Закону
1. Суб'єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є:
1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби;
Стаття 3. Суб'єкти, на яких поширюється дія цього Закону
1. Суб'єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є:
1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військової служби за контрактом осіб молодшого офіцерського складу, військової служби (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки;


Використані джерела:
Законопроект № 6172 від 10.03.2017