Формування професійного сержантського корпусу — обов’язкова передумова професіоналізації ЗСУ

Ukrainian Military Pages

Досвід бойових дій на сході України підтвердив нагальну необхідність розвитку професійного сержантського корпусу в українській армії. І на цьому напрямку нині ведеться активна робота.

Про це, зокрема, йшлося під час нещодавнього брифінгу за участю головного старшини Збройних Сил України — начальника Управління по роботі з сержантським складом Генерального штабу ЗС України старшого прапорщика Олександра Косинського.

— Створення, становлення й розвиток професійного сержантського корпусу українського війська зараз відбувається відповідно до положень Концепції розвитку професійного сержантського і старшинського складу Збройних Сил України, — зазначив Олександр Косинський. — До 2020 року він не поступатиметься сержантському корпусу армій провідних країн світу.

Так склалося, що впродовж кінця 1990-х — початку 2000-х років статус сержантів був помітно понижений. Рівень їхньої відповідальності та повноважень було значно знижено, а більшість службових функцій перекладено на молодших офіцерів. Це призвело до значного зменшення ефективності управління підрозділами та погіршення забезпечення заходів бойової підготовки й підтримання військової дисципліни.

До початку бойових дій на Сході України не всі командири приділяли достатню увагу питанням ефективного відбору кандидатів на сержантські посади — виявленню в них певних лідерських і морально-психологічних якостей. Не приділялася належна увага і професійній підготовці сержантів. Вважалося, що основним методом вишколу військовослужбовця є самопідготовка, а левову частку необхідних знань та вмінь вони мають набувати під час різного роду навчань і польових виходів. При цьому кількість професійних курсів з тренінгу молодших командирів була незначною. І знову ж таки практично не приділялася увага вихованню сержантів-лідерів. Слід зауважити: раніше більшість таких посад обіймали строковики, що, відповідно, унеможливлювало професіоналізацію сержантського корпусу.

— Досвід бойових дій підтвердив нагальну необхідність розвитку професійного сержантського складу. Задля цього тепер вживається низка заходів щодо стимулювання проходження військової служби на сержантських і старшинських посадах, — сказав старший прапорщик Олександр Косинський.

Зокрема створюється ефективна система мотивації військовиків, підвищуються соціальні стандарти проходження військової служби. Так, збільшено рівень грошового забезпечення за окремими посадами сержантського і старшинського складу. Триває робота над проектом постанови Кабінету Міністрів України щодо запровадження нової системи грошового забезпечення сержантів з урахуванням підходів, прийнятих у збройних силах країн Північноатлантичного альянсу. До Верховної Ради України подано законопроект про надання всім категоріям військовослужбовців військової служби за контрактом права на одержання компенсації за піднайом житла.

— Загалом формування професійного сержантського корпусу є обов’язковою передумовою професіоналізації Збройних Сил України. На цьому неодноразово наголошував і Президент України, — підкреслив головний старшина Збройних Сил України.

У результаті реформи сержантський і старшинський склад Збройних Сил України має набути спроможності взяти на себе основне навантаження щодо бойового навчання й виховання особового складу в підрозділах та виконання ними завдань за призначенням як у мирний час, так і в особливий період.

Робота над створенням та розвитком професійного сержантського складу здійснюється комплексно за декількома напрямами.

— Зокрема розширено інститут посад сержантського складу. Введено низку посад такого складу в органах військового управління всіх рівнів. Розроблено дорожню карту й триває робота над заміщенням окремих офіцерських посад посадами сержантського складу в підрозділах і штабах. Розроблено та подано до Верховної Ради України законопроект щодо запровадження нового переліку військових звань сержантського і старшинського складу, — повідомив Олександр Косинський.

Ukrainian Military Pages
Читати також: До Верховної Ради поданий законопроект із новими сержантськими (старшинськими) званнями

Також удосконалюється система професійної підготовки солдатів і сержантів. Для цього у Збройних Силах України створено центри підготовки сержантського складу, які за структурою, функціями і завданнями практично тотожні відповідним навчальним закладам країн НАТО. Запроваджено курси лідерства базового та середнього рівнів, дворівневий вишкіл інструкторів. При цьому навчання лідерству винесено як окремий напрямок підготовки сержантів. Адже, як показала практика, навіть якщо сержант — професіонал своєї справи, але не є лідером, то він не може ефективно командувати підрозділом і виконувати бойові завдання.

Нині також триває робота щодо впровадження чотирирівневої системи підготовки сержантів, яка відповідатиме вимогам армій провідних країн світу. Передбачається формат короткострокових курсів, термін навчання на яких становитиме не більше трьох місяців. Як показує досвід, довгострокове навчання сержантів недостатньо ефективне.

На курсах готуватимуть сержантів до виконання обов’язків на конкретній посаді. Наприклад, на базовому рівні навчатимуть командирів відділень, на середньому — головних сержантів взводу і роти, на підвищеному — головних старшин батальйону, на вищому — головних старшин полків, бригад і вище.

— Окрім цього, наші військові навчаються в сержантських школах, академіях та коледжах країн — членів НАТО. Зокрема у Школі НАТО (м. Оберамергау, Німеччина). Також інструктори з США, Канади, Великобританії, Латвії, Литви проводять низку курсів з підготовки сержантів у військових частинах Збройних Сил України, — зазначив старший прапорщик Олександр Косинський.

Нині розширено права і повноваження сержантського складу, розподілено відповідальність між офіцерами і сержантами. Для цього внесено зміни до функціональних обов’язків молодших командирів, що значно доповнило їхні права та повноваження. Відпрацьовано законопроект щодо внесення відповідних змін до статутів Збройних Сил України, який зараз перебуває на погодженні.

— Вдосконалюється і порядок проходження військової служби, створюється дієва та сучасна система кадрового менеджменту. Зокрема змінено на краще підхід до щорічного оцінювання військовослужбовців, триває робота з упровадження прозорої процедури призначення на сержантські посади на конкурсній основі. Радам сержантів військових частин надано повноваження щодо розгляду і погодження кандидатів під час призначення на посади сержантського та старшинського складу, — підсумував головний старшина Збройних Сил України.Використані джерела: Народна армія