Досвід та результати із продовження строків технічної придатності виробів 9М39 та 9М313

А.В. Молодик, Б.А. Хлопушин, Р.А. Єременко, КПСП «Арсенал»
ЗКР 9М313 на Ukrainian Military Pages

У зв’язку з необхідністю продовження призначених показників (призначених терміну служби, терміну зберігання, дальності або тривалості транспортування) зенітних керованих ракет 9М39, 9М313, які є в наявності у Збройних Силах України, розробники та виробники яких знаходяться за межами України, КП СПБ «Арсенал» в 2012 році проводило роботу з продовження строків технічної придатності виробів 9М39 та 9М313 до 30 років та в 2016 році проводило продовження строків до 35 років.

Робота виконується згідно з технічним завданням на проведення робіт.

КП СПБ «Арсенал» як основний виконавець та Державний науково-дослідний інститут хімічної продукції, як співвиконавець, проводять наступні роботи:

 • збір, узагальнення, аналіз інформації про умови зберігання та результати перевірок виробів 9М39 та 9М313 за час експлуатації (умови зберігання у в/ч різних регіонів України дуже відрізняються);
 • перевірка виробів за допомогою штатних контрольно-перевірних засобів;
 • оцінка технічного стану виробів 9М39, 9М313;
 • виготовлення нестандартизованого обладнання для перевірки складових частин виробів;
 • розбирання виробів 9М39, 9М313;
 • проведення випробувань складових частин і комплектуючих (оптичні головки самонаведення, рульові відсіки неспоряджені, наземні блоки живлення, пускові труби) за спеціальними програмами і методиками, а саме:
  • лабораторно-стендові випробування (ЛСВ) ОГС, РВ та ОГС+РВ;
  • ЛСВ пускових труб (ПТ);
  • ЛСВ наземних блоків живлення (НБЖ);
  • ЛСВ складових частин: підривача, бойової частини, стартового двигуна, маршового двигуна, порохового акумулятора тиску, керуючого двигуна;
  • прискорені кліматичні випробування (ПКВ) виробів 9М39 та 9М313.
 • оцінка технічного стану складових частин та комплектуючих;
 • проведення випробувань виробів 9М39, 9М313 стрільбою.

Завершальним етапом виконання робіт з продовження термінів технічної придатності до експлуатації виробів 9М39 та 9М313 є:

 • узагальнення отриманих результатів досліджень і випробувань;
 • результати статистичної обробки виявлених відмов;
 • прогнозування технічного стану;
 • розробка висновку щодо безпеки складових частин виробів 9М39, 9М313, які містять матеріали спецхімії для проведення випробувань стрільбою;
 • розробка висновку з техніко-економічною оцінкою можливості та доцільності продовження термінів технічної придатності виробів 9М39, 9М313;
 • прийняття рішення відносно продовження термінів технічної придатності.


Даний матеріал відноситься до авторських публікацій.
Думка редакції може не збігатися із точкою зору авторів матеріалів.Використані джерела:
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 11-12 травня 2017 р.)

довідник озброєння і військової техніки