Служба зовнішньої розвідки видала книжку про спецслужби УНР та виклала її у загальний доступ

Ukrainian Military Pages

Галузевий державний архів Служби зовнішньої розвідки України продовжує пошук документальних матеріалів, які мають історичну цінність.

Завдяки такій системній роботі нещодавно СЗРУ підготувала нову книжку «Спецслужби УНР 20-30 років минулого сторіччя в архівних документах розвідки» та зробила її доступною для громадськості на веб-сайті СЗРУ.

Надані радянськими спецслужбами грифи обмеження доступу до документів «Таємно» і «Цілком таємно» тривалий час обмежували доступ до них, отже більшість матеріалів оприлюднені вперше. До збірки увійшли документи, що стосуються періоду становлення Української держави, діяльності вітчизняних спецслужб в еміграції у 20-30 роках ХХ століття, збройної боротьби за її суверенітет.

Створення й становлення розвідки та контррозвідки, інших спецслужб України у зазначений період було закономірним явищем розвитку української революції і стало складовою частиною розбудови національної держави.

Дослідникам історії України та всім читачам буде цікаво дізнатися про організаційний устрій, функції, головні напрямки роботи та кадровий склад спеціальних служб України (загальнодержавної розвідки й контррозвідки, військової розвідки і контррозвідки), інших органів безпеки, а також спеціальних підрозділів повстансько-підпільних рухів.

Керівники спецслужб усіх формацій переважно через брак підготовлених кадрів залучали до служби колишніх кваліфікованих офіцерів поліції, жандармерії, військової розвідки і контррозвідки, а також армійських офіцерів царської Росії та цісарської Австро-Угорщини. Більшість із них позитивно сприйняли ідею державності та незалежності України, чесно і віддано служили їй. Архівні матеріали містять інформацію стосовно В. Змієнка, В. Недайкаші, І. Литвиненка-Морозенка, Я. Водяного, М. Чеботаріва, Я. Гальчевського та багатьох інших.

Чимало видатних діячів віддали життя, захищаючи Українську державу. Трагічно склалась доля тих, хто після поразки визвольних змагань на початку 20-х років залишився на Батьківщині, дехто закінчив свій шлях у підвалах «Надзвичайної комісії», інші – у таборах на Соловках чи Сибіру.

Публікація цих документів відкриває нові сторінки національно-визвольної боротьби УНР. Окрім характеристики напрямів роботи українських спецслужб, матеріали архівних справ іноземного (ИНО) та контррозвідувального відділів Державного політичного управління (ГПУ) УРСР рельєфно демонструють механізм функціонування радянської тоталітарної системи.

Оприлюднені матеріали документально свідчать про те, як радянська розвідка здійснювала окремі заходи щодо лідерів українських державних організацій, створених ними військових формувань, відомих історичних персоналій, подій, фактів.

Слід зазначити, що під час підготовки збірки до видання було дотримано хронологічного принципу систематизації матеріалів, до якого увійшло 90 документів, датованих 20-30 роками XX століття. Книжку доповнене біографічними відомостями, фото окремих організаторів та керівників розвідувальних органів України з мережі Інтернет. Користуватися збіркою допоможе перелік документальних матеріалів та іменний покажчик.


ua en
Використані джерела:
Офіційний веб-сайт Служби зовнішньої розвідки України