Слуги народу подали законопроєкт про реквізицію приватного майна в умовах воєнного чи надзвичайного стану

Автор: Іван Чигринський
Уряд затвердив порядок запровадження комендантської години у разі введення воєнного стану

Депутати від більшості хочуть врегулювати в України інститут реквізиції (примусового відчуження об’єктів права власності на користь держави з метою суспільної необхідності), йдеться про відчуження майна, підприємств та корпоративних прав.

Відповідний законопроєкт № 4673 від 29.01.2021 подали народні депутати від фракції «Слуга народу» Сергій Гривко, Марина Нікітіна та Георгій Мазураш.

У пояснювальній записці зазначається, що останні події в світі і в Україні (пандемія COVID-19, триваючий військовий конфлікт на Сході України, введений на 30 діб в кінці 2018 року в Україні воєнний стан та інші обставини) засвідчили підвищений рівень загроз, які стоять на даний час перед суспільством, та значну імовірність настання непередбачуваних обставин, які можуть спричинити порушення звичайного укладу життя людей, держави та потребуватимуть жорстких заходів реагування з метою захисту життя та здоров’я людей, національної безпеки України, громадського порядку, забезпечення безперервної роботи важливих для держави інфраструктурних об’єктів і т.д.

Одним з визнаних у світі видів обмежувальних заходів, які можуть бути застосовані державою з метою суспільної необхідності під час надзвичайних обставин, є так звана «реквізиція».На даний час в законодавстві України інститут реквізиції не можна вважати достатньо врегульованим. Існує лише декілька положень, які визначають сутність та загальні засади застосування реквізиції: ст. 41 Конституції України, ст. 353 Цивільного кодексу України.

Метою проєкту є усунення існуючих недоліків правового регулювання в цій сфері шляхом:

  • впровадження більш детального порядку застосування реквізиції в умовах військового та надзвичайного стану (визначення органів, які можуть застосовувати вказану процедуру; визначення розширеного переліку об’єктів реквізиції; визначення механізму оцінки об’єктів права власності, які реквізуються, і т.д.);
  • доповнення законів України «Про правовий режим воєнного стану» та «Про правовий режим надзвичайного стану» положеннями про реквізицію як захід правового режиму воєнного та надзвичайного станут

Зокрема пропонується доповнити Цивільний кодекс новою статтею 353-1:

«Стаття 353-1. Реквізиція в умовах воєнного або надзвичайного стану

1. В умовах воєнного або надзвичайного стану, з метою суспільної необхідності реквізиція (примусове відчуження) на користь держави об’єктів права власності здійснюється в порядку, встановленому цією статтею, з наступним повним відшкодуванням власнику вартості відповідних об’єктів.

2. Об’єктами реквізиції в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть виступати:

  • майно;
  • важливі для національної безпеки, громадського порядку, охорони здоров’я населення, житлово-комунального господарства України або її окремих областей, територіальних громад підприємства (єдині майнові комплекси), господарські організації, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють виробництво, передачу (транспортування), забезпечення іншим чином населення водою, електричною енергією, газом, нафтопродуктами, а також лікарськими засобами та іншими визначеними товарами першої необхідності;
  • корпоративні права власників, учасників, акціонерів, частки у статутному капіталі господарських організацій та підприємств, зазначених в абзаці 3 цієї частини.

3. Рішення про реквізицію на користь держави об’єктів права власності в умовах воєнного або надзвичайного стану приймається постановою Верховної Ради України, указом Президента України або розпорядчим актом уповноваженого ними органу державної влади, органу військового командування, органу місцевого самоврядування.

У відповідному рішенні про реквізицію вказується порядок оцінки та відшкодування власнику (власникам) вартості реквізованих об’єктів, які визначаються з урахуванням фінансових можливостей держави, а також інші умови проведення реквізиції.

4. Реквізовані об’єкти переходять у власність держави з моменту оприлюднення відповідної постанови Верховної Ради України, указу Президента України або розпорядчого акту уповноваженого органу державної влади, органу військового командування, органу місцевого самоврядування.»