Верховна Рада розширить підстави для застосування заходів примусу та зброї нацгвардійцями

порядок застосування заходів примусу та зброї нацгвардійцями

Порядок застосуванням військовослужбовцями Нацгвардії заходів примусу: фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї, озброєння та бойової техніки, детально пропишуть у законі.

Законопроєктом № 10311 від 1 грудня 2023 року «Про внесення змін до Закону України «Про Національну гвардію України» пропонується практично нова редакція розділу V «Застосування заходів примусу військовослужбовцями Національної гвардії України».

Зокрема пропонується уточнити умови і межі використання та застосування заходів примусу військовослужбовцями Національної гвардії України.

Військовослужбовці Національної гвардії України піди час виконання повноважень, визначених цим Законом, статутами Збройних Сил України та іншими нормативноправовими актами, уповноважені використовувати та застосовувати такі заходи примусу:

 • фізичний вплив;
 • спеціальні засоби;
 • зброю, озброєння та бойову техніку;
 • озброєння повітряних суден.

Вид заходів примусу та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчинила або вчиняє правопорушення.

Не є заходом примусу використання засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування).

Обраний захід примусу має бути законним, необхідним, пропорційним та ефективним.

Захід примусу є законним, якщо він передбачений законом. Застосування будь-яких інших заходів примусу, не передбачених законом, забороняється.

Захід примусу є необхідним, якщо для виконання повноважень військовослужбовця застосування іншого заходу примусу є неможливим або застосування такого заходу примусу буде неефективним, а також у разі, якщо ризик заподіяння шкоди адресату заходу та/або іншим особам є мінімальним.

Захід примусу є пропорційним, якщо шкода, заподіяна охоронюваним законом правам і свободам людини або інтересам суспільства чи держави, не перевищує блага, для захисту якого він застосований, або створеної загрози заподіяння шкоди.

Захід примусу є ефективним, якщо його застосування забезпечує виконання повноважень військовослужбовця.

Заборонено застосування заходів примусу:

 • до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку, осіб з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх осіб, крім випадків учинення такими особами групового та/або збройного нападу чи опору або якщо є безпосередня загроза життю чи здоров’ю військовослужбовця та/або іншої особи, якщо відбити такий напад, опір або усунути загрозу іншими способами і засобами неможливо;
 • у приміщеннях і на земельних ділянках, які належать або закріплені за дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав в Україні, крім випадків, коли від глави дипломатичного або іншого відповідного представництва (організації) надійде офіційними каналами письмове прохання (згода) застосувати заходи примусу проти правопорушників.

Військовослужбовці зобов’язані попередити особу про застосування заходів примусу та надати їй достатньо часу для виконання їхньої законної вимоги, крім випадку, коли зволікання може спричинити посягання на життя і здоров’я військовослужбовця та/або інших осіб або інші тяжкі наслідки.

У разі неможливості уникнути застосування заходу примусу такий захід примусу не повинен перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на Національну гвардію України завдань та функцій, і має зводитися до мінімізації ризику заподіяння шкоди життю та здоров’ю особи, яка вчинила правопорушення, а також життю і здоров’ю інших осіб.

Військовослужбовці зобов’язані негайно зупинити застосування заходу примусу в момент досягнення очікуваного результату, а також, за необхідності, мають надати домедичну допомогу та забезпечити надання медичної допомоги медичними працівниками особам, які зазнали фізичної шкоди внаслідок застосування заходів примусу.

Перевищення військовослужбовцями своїх повноважень під час використання та застосування заходів примусу тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Під час несення служби у складі військової частини (підрозділу) рішення про застосування заходів примусу з урахуванням обстановки приймає визначена в установленому порядку службова особа, відповідальна за забезпечення громадського (публічного) порядку, або керівник операції чи командир (начальник) військової частини (підрозділу) Національної гвардії України.

Військовослужбовці, які діють індивідуально, приймають такі рішення самостійно.

Військові частини (підрозділи) Національної гвардії України у разі залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, а також при виконанні завдань щодо участі в обороні держави в особливий період (воєнний час) мають право застосовувати і використовувати зброю та бойову техніку у встановлених для з’єднань, військових частин та підрозділів Збройних Сил України порядку та випадках.

Застосування фізичного впливу (стаття 16)

Фізичним впливом є застосування будь-якої фізичної сили, у тому числі спеціальних прийомів боротьби (рукопашного бою), з метою припинення протиправних діянь (дій або бездіяльності) правопорушника.

Військовослужбовці Нацгвардії мають право застосовувати фізичний вплив для:

 • забезпечення особистої безпеки та/або безпеки інших осіб;
 • припинення правопорушення;
 • затримання особи, яка вчинила правопорушення.

Військовослужбовці зобов’язані повідомити (усно або письмово) свого командира (начальника) про застосування фізичного впливу, а у разі якщо внаслідок застосування фізичного впливу особі було заподіяно тілесні ушкодження, каліцтво або смерть, начальник (керівник) повинен письмово поінформувати про це відповідний орган досудового розслідування.

Використання та застосування спеціальних засобів (стаття 17)

Спеціальним засобом є пристрій, прилад, предмет, спеціально виготовлений, конструктивно призначений і технічно придатний для захисту людини від ураження різними предметами (у тому числі зброєю), тимчасового (відворотного) ураження людини (правопорушника, супротивника), пригнічення чи обмеження волі людини (психологічної чи фізичної) шляхом здійснення впливу на неї чи на предмети, що її оточують, а також засоби активної оборони, військова та спеціальна техніка, службові собаки.

Військовослужбовці мають право використовувати та застосовувати такі спеціальні засоби:

1) засоби обмеження рухомості (кайданки, сітки для зв’язування тощо):

 • під час затримання особи, яка вчинила правопорушення;
 • під час доставляння затриманої особи до уповноважених державних органів, у разі її відмови йти під охороною;
 • до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та чинить опір військовослужбовцю або намагається втекти;
 • якщо особа своїми небезпечними діями може заподіяти шкоду собі або іншим особам;

2) засоби та пристрої обмеження доступу на певну територію (захисні бар’єри, турнікети) під час охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, організації або участі у проведенні спеціальних операцій, під час виконання завдань в умовах правового режиму надзвичайного стану, а також ліквідації наслідків природних, техногенних, екологічних катастроф, для:

 • обмеження на певний строк або заборони особам доступу до визначеної території або об’єктів, якщо це необхідно для забезпечення громадської безпеки, захисту життя і здоров’я людей, збереження та фіксації слідів правопорушення;
 • створення безпечних проходів (коридорів) для переміщення людей та управління рухом;
 • запобігання нападу на військовослужбовців та/або інших осіб, їх захисту та захисту майна від пошкодження або шкоди;
 • утримання людей від потенційно небезпечних зон;

3) гумові та пластикові кийки, засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії для:

 • відбиття нападу на військовослужбовця, іншу особу та/або військові об’єкти Національної гвардії України, об’єкти, що нею охороняються, спеціальні вантажі, цивільні об’єкти;
 • затримання особи, яка вчинила правопорушення і чинить при цьому фізичний опір та/або злісну непокору законному розпорядженню (вимозі) військовослужбовця Національної гвардії України;
 • відбиття нападу тварини, яка загрожує життю і здоров’ю військовослужбовця та/або інших осіб;
 • припинення масових заворушень;
 • припинення групових протиправних дій засуджених до позбавлення волі в установах попереднього ув’язнення, виконання покарань, а також під час ліквідації наслідків таких дій;
 • затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення і намагається здійснити втечу;
 • затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається здійснити втечу після затримання;
 • затримання озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю або інші предмети, що загрожують життю і здоров’ю військовослужбовця та/або інших осіб;

4) засоби примусової зупинки транспортного засобу:

 • для примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні розпорядження (вимоги) військовослужбовця та/або намагається уникнути проходження контролю на контрольно-пропускному пункті об’єкту, що охороняється Національною гвардією України, порушує встановлений пропускний режим, ігнорує вимоги дорожніх та/або інших інформаційних знаків, світлофорів та/або інших світлових сигналів щодо зупинки транспортного засобу;
 • якщо дії водія транспортного засобу створюють загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця та/або інших осіб;
 • для затримання осіб, які скоїли кримінальне правопорушення і намагаються втекти на транспортному засобі;

5) службових собак під час:

 • патрулювання;
 • поверхневої перевірки або огляду осіб, речей, товарів (вантажів), транспортних засобів;
 • переслідування та затримання особи, яка скоїла адміністративне правопорушення або підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення;
 • охорони військових об’єктів Національної гвардії України, об’єктів, що нею охороняються, спеціальних вантажів;
 • відбиття нападу на особу та/або військовослужбовця, а також на військові об’єкти Національної гвардії України, об’єкти, що нею охороняються, спеціальні вантажі, цивільні об’єкти;
 • звільнення особи, незаконно позбавленої волі або військовополонених, а також захоплених військових об’єктів Національної гвардії України, об’єктів, що нею охороняються, спеціальних вантажів, цивільних об’єктів, запобігання (перешкоджання) такому захопленню;
 • припинення масових заворушень;
 • розмінування;

6) пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії, засоби акустичного та мікрохвильового впливу для:

 • відбиття нападу на особу та/або військовослужбовця, а також на військові об’єкти Національної гвардії України, об’єкти, що нею охороняються, спеціальні вантажі, цивільні об’єкти;
 • затримання особи, яка чинить збройний опір, або у разі наявності обґрунтованої інформації, що свідчить про можливість вчинення такого опору, або щоб змусити таку особу залишити територію (транспортний засіб, будівлю, споруду, земельну ділянку), на якій вона перебуває;
 • звільнення особи, незаконно позбавленої волі або військовополонених, які перебувають у приміщенні;
 • припинення масових заворушень;

7) гранати, боєприпаси, пристрої, у тому числі малогабаритні підривні пристрої, для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень для:

 • затримання особи, яка не виконує законних вимог військовослужбовця;
 • звільнення особи, незаконно позбавленої волі або військовополонених;
 • руйнування перешкод і примусового відчинення та проникнення до об’єктів (у тому числі до публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, транспортного засобу тощо);

8) пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, для:

 • захисту від нападу, що загрожує життю і здоров’ю військовослужбовця та/або інших осіб;
 • відбиття збройного нападу на військові об’єкти Національної гвардії України, об’єкти, що нею охороняються, спеціальні вантажі, цивільні об’єкти;
 • затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення і намагається здійснити втечу;
 • затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається здійснити втечу після затримання;
 • затримання озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю та інші предмети, що загрожують життю і здоров’ю військовослужбовця та/або інших осіб;
 • подання сигналу тривоги або виклику допомоги;
 • знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров’ю військовослужбовця та/або інших осіб;
 • відбиття групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю людини;
 • припинення масових заворушень;

9) засоби, споряджені безпечними димоутворювальними препаратами, для:

 • забезпечення маскування дій військовослужбовця, спрямованих на затримання особи, яка чинить збройний опір, або у разі наявності обґрунтованої інформації, що свідчить про можливість вчинення такого опору, або для примушування такої особи до залишення території (транспортного засобу, будівлі, споруди, земельної ділянки), на якій вона перебуває;
 • звільнення особи, незаконно позбавленої волі або військовополонених;

10) водомети, бронемашини без установленого на них штатного озброєння та інші спеціальні (спеціалізовані) транспортні засоби для:

 • припинення масових заворушень;
 • відбиття групового нападу що загрожує життю та здоров’ю людей, військовослужбовців, на військові об’єкти Національної гвардії України, об’єкти, що нею охороняються, спеціальні вантажі, цивільні об’єкти;
 • примусової зупинки транспортного засобу, якщо дії водія транспортного засобу створюють загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця та/або інших осіб, або водій не виконав законні вимоги військовослужбовця Національної гвардії України зупинитися;
 • затримання озброєної особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення;
 • звільнення шляху для руху військовослужбовців під час реалізації ними своїх повноважень у разі блокування напрямку їхнього руху іншими транспортними засобами, перешкодами тощо;

11) безпілотні повітряні судна, а також спеціальні технічні засоби протидії застосуванню безпілотних повітряних суден для:

 • виконання покладених на Національну гвардію України завдань та функцій, а також здійснення повноважень, визначених цим та іншими законами України;
 • виявлення, припинення порушень порядку та правил використання повітряного простору України експлуатантами безпілотних повітряних суден;
 • перехоплення сигналів дистанційного керування, пошкодження чи знищення безпілотних повітряних суден та/або складових частин безпілотної авіаційної системи (безпілотного авіаційного комплексу);

12) засоби радіоелектронної протидії (радіоелектронного придушення) для:

 • протидії злочинній діяльності, що становить загрозу національній безпеці України;
 • захисту військових об’єктів Національної гвардії України, об’єктів, що нею охороняються, спеціальних вантажів та маскування дій військовослужбовців Національної гвардії України;
 • виявлення, примусового припинення польоту безпілотного повітряного судна шляхом перехоплення сигналів дистанційного керування, пошкодження, знищення такого судна та/або складових частин безпілотної авіаційної системи, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що таке судно використовується для вчинення правопорушення або становить загрозу життю і здоров’ю людей та/або військовослужбовців Національної гвардії України, а також створює небезпеку об’єктам, що охороняються (обороняються).

Військовослужбовцю Національної гвардії України заборонено:

 • наносити удари людині гумовими (пластиковими) кийками по голові, шиї, ключичній ділянці, статевих органах, попереку (куприку) і в живіт;
 • застосовувати кайданки більше двох годин безперервно або без послаблення їх тиску;
 • під час застосування засобів, споряджених речовинами сльозогінної та дратівної дії, здійснювати прицільну стрільбу по людях, розкидати і відстрілювати гранати у натовп, повторно застосовувати їх у межах зони ураження в період дії таких речовин;
 • відстрілювати патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, з порушенням визначених технічними характеристиками вимог щодо відстані від особи та стрільби в напрямку голови людини;
 • застосовувати засоби примусової зупинки транспорту для примусової зупинки мотоциклів, мотоколясок, моторолерів, мопедів, транспортного засобу, що здійснює пасажирські перевезення, а також застосовувати такі засоби на гірських шляхах або ділянках шляхів з обмеженою видимістю, залізничних переїздах, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях;
 • застосовувати світлозвукові пристрої на відстані не ближче двох метрів від людини;
 • застосовувати водомети, якщо температура повітря нижче + 10°С.

Використання та застосування зброї (стаття 18)

Застосування зброї є найбільш суворим заходом примусу. Зберігання, носіння, використання та застосування зброї військовослужбовцями Національної гвардії України здійснюються після проходження ними спеціальної підготовки.

Військовослужбовці Національної гвардії України мають право застосовувати зброю для:

 • захисту людей, від нападу, що загрожує їх життю або здоров’ю, а також звільнення осіб, незаконно позбавлених волі або військовополонених;
 • відбиття нападу на військовослужбовця або членів його сім’ї, якщо їхньому життю або здоров’ю загрожує небезпека;
 • відбиття нападу на військові об’єкти Національної гвардії України, об’єкти, що нею охороняються, спеціальні вантажі, цивільні об’єкти, а також звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення;
 • затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з використанням зброї та/або інших засобів, що створюють загрозу життю і здоров’ю людини, а також озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю або інші предмети, що загрожують життю і здоров’ю військовослужбовця та/або інших осіб;
 • затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу;
 • знешкодження озброєних злочинців, диверсійнорозвідувальних сил агресора (противника), припинення діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (груп), організованих груп та злочинних організацій на території України, терористів у разі їх збройного опору;
 • зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю військовослужбовця та/або інших осіб, а також для примусової зупинки транспортного засобу, якщо водій відмовляється виконати законні вимоги військовослужбовця зупинитися і намагається втекти на транспортному засобі;
 • припинення збройних конфліктів або збройних провокацій на державному кордоні України;
 • недопущення спроби насильного заволодіння зброєю, озброєнням та бойовою технікою, якщо іншими способами та засобами неможливо припинити таку спробу;
 • ведення воєнних (бойових) дій;
 • примусового припинення польоту шляхом пошкодження або знищення безпілотного повітряного судна та/або складових частин безпілотної авіаційної системи, що використовується для керування таким безпілотним повітряним судном, яке здійснює політ над військовими об’єктами Національної гвардії України, об’єктами, що нею охороняються, спеціальними вантажами, з порушенням встановлених законодавством вимог, а також якщо є обґрунтовані підстави вважати, що таке судно використовується для вчинення правопорушення або становить загрозу життю чи здоров’ю людей та/або військовослужбовців Національної гвардії України.

Військовослужбовці Національної гвардії України мають право використовувати зброю для подання сигналу тривоги або виклику допомоги, для знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров’ю військовослужбовця та/або інших осіб.

Застосування зброї військовослужбовцем Нацгвардії без попередження допускається:

 • при спробі особи, яку затримує військовослужбовець із зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутися до зброї;
 • у разі раптового нападу із застосуванням зброї, бойової техніки, транспортного засобу або іншого засобу чи нападу за допомогою повітряних засобів, у тому числі безпілотних повітряних суден, що загрожує життю і здоров’ю військовослужбовця та/або інших осіб, військові об’єкти Національної гвардії України, об’єкти, що нею охороняються, спеціальні вантажі, цивільні об’єкти;
 • якщо особа, затримана або заарештована за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає із застосуванням транспортного засобу;
 • якщо особа чинить збройний опір;
 • для припинення спроби заволодіти зброєю, озброєнням, транспортними засобами, бойовою технікою;
 • для знешкодження озброєних осіб чи осіб, стосовно яких є обґрунтована інформація про наявність у них зброї (інших засобів, використання яких загрожує життю і здоров’ю людини), коли попередження про застосування до них вогнепальної зброї створить реальну загрозу для життя і здоров’я військовослужбовця та/або інших осіб;
 • ведення воєнних (бойових) дій для відсічі і стримування збройної агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту;
 • для примусового припинення польоту безпілотного повітряного судна, яке здійснює політ над військовими об’єктами Національної гвардії України, об’єктами, що нею охороняються, спеціальними вантажами, з порушенням встановлених законодавством вимог, шляхом пошкодження або знищення.

Застосування озброєння та бойової техніки, а також озброєння повітряних суден Національної гвардії України (стаття 19)

Озброєння та бойова техніка, а також озброєння повітряних суден військовослужбовцями Національної гвардії України застосовується для:

 • звільнення осіб, незаконно позбавлених волі або військовополонених, військових об’єктів Національної гвардії України, об’єктів, що нею охороняються, спеціальних вантажів, цивільних об’єктів, захоплених злочинцями з використанням транспортних засобів, броньованої техніки;
 • знешкодження озброєних злочинців, диверсійнорозвідувальних сил агресора (противника), ліквідації незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій на території України, у разі їх збройного опору;
 • зупинки броньованої та бойової техніки, транспортних засобів, шляхом її пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю людей і громадян, особового складу Національної гвардії України, якщо небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншими засобами, а також або якщо водій відмовляється виконати законні вимоги військовослужбовця Національної гвардії України зупинитися і намагається втекти на транспортному засобі;
 • відбиття групового нападу чи нападу із застосуванням зброї, бойової, броньованої техніки, транспортних засобів чи нападу за допомогою повітряних засобів, у тому числі безпілотних повітряних суден або попередження загрози таких нападів на військовослужбовців та/або інших осіб, військові об’єкти Національної гвардії України, об’єкти, що нею охороняються, спеціальні вантажі, цивільні об’єкти;
 • охорони та оборони військових об’єктів Національної гвардії України, об’єктів, що нею охороняються, спеціальних вантажів;
 • забезпечення охорони приміщень, будівель, житла та іншого майна дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні у разі їх евакуації, здійснення охорони місць компактного перебування персоналу цих представництв та установ, а також супроводження колон з вантажем і персоналом представництв (установ), що евакуюються;
 • припинення збройних конфліктів або збройних та інших провокацій на державному кордоні України;
 • виконання завдань територіальної оборони;
 • примусового припинення польоту шляхом пошкодження або знищення безпілотного повітряного судна та/або складових частин безпілотної авіаційної системи, що використовується для керування таким безпілотним повітряним судном, яке здійснює політ над військовими об’єктами Національної гвардії України, об’єктами, що нею охороняються, спеціальними вантажами, з порушенням встановлених законодавством вимог, а також якщо є обґрунтовані підстави вважати, що таке судно використовується для вчинення правопорушення або становить загрозу життю чи здоров’ю людей та/або військовослужбовців Національної гвардії України;
 • ведення воєнних (бойових) дій;
 • в інших випадках, передбачених законодавством.