ЗСУ: реформа 2015. Частина ІІ: військова освіта

Plans to reform the Armed Forces of Ukraine in 2015
оновлено 31.03.15
Курсанти Одеської військової академії Фото © Олег Проценко

В продовження попередньої публікації Збройні Сили України: реформа 2015, де були розглянуті структурні зміни у Збройних Силах, проаналізуємо питання реформи військової освіти.

В плані заходів Міністерства оборони України з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди у 2015 році, реформам військової освіти присвячений цілий один пункт під номером 16, з терміном виконання в першому кварталі цього року:
16. Реформування та оптимізація системи військової освіти з урахуванням кращих практик країн-членів НАТО, та приведення нормативно-правової бази з питань військової освіти до нової редакції Закону України «Про вищу освіту»
Крім того в наступному пункті "17. Розроблення проектів", теж згадуються питання військової освіти:
• розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про реорганізацію та утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів» (І квартал 2015 року)
• розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів» (ІІ квартал 2015 року)
Не багато. До того ж кидається в очі не відповідність по термінам самого реформування та його законодавчого супроводження.

Але відповідно інформації поширенною Міністерством оборони, ще у грудні 2014 року, проект постанови щодо оптимізації мережі військових навчальних підрозділів вже розроблено. Трохи інформації щодо реформування військової освіти, що міститься в іншій постанові, відкрив Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк виступаючи 29 січня перед курсантами у Києві. Прийняття цієї постанови пізніше підтвердило і Міністерство оборони:
Так, постановою Кабінету Міністрів України «Про реорганізацію та утворення ВНП ВНЗ» від 30 січня 2015 року Житомирський військовий інститут імені Корольова та Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації виведені зі складу Державного університету телекомунікацій, а в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» створена кафедра військової підготовки.

Отже, що відомо:

Виведенні військові навчальні підрозділи зі складу вищих навчальних закладів:

• Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації зі складу Державного університету телекомунікацій
• Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова зі складу цього ж університету

Створена кафедра військової підготовки у:

• Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут»

Передбачається утворення 6 кафедр військової підготовки у вищих навчальних закладах:

• Луцькому національному технічному університеті
• Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності
• Національному університеті цивільного захисту України
• Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка
• Ужгородському національному університеті
• Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького

Заплановано відновити 7 кафедр медицини катастроф та військової медицини у:

• Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет»
• Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія»
• Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова
• Державному вищому навчальному закладі «Івано-Франківський національний медичний університет»
• Державному закладі «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»
• Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького
• Одеському національному медичному університеті

Підлягають ліквідації 2 кафедри військової підготовки у:

• Донецькому національному технічному університеті
• Східноукраїнському національному університеті ім. Володимира Даля.


оновлення від 31.03.2015:
Постанова КМУ про утворення та ліквідацію кафедр видана 25 березня 2015 року за № 143.До речі, що мали на початок 2015 року:

Цитата від Міністерства оборони:
Сьогодні підготовка офіцерів запасу для Збройних Сил України здійснюється у вищих військових навчальних закладах, на 20 кафедрах військової підготовки, 3 кафедрах медицини катастроф та військової медицини цивільних вищих навчальних закладів. Всього підготовку за програмою офіцерів запасу проходить близько 30 тис. студентів.

Вищі навчальні заклади, на базі яких проводиться військова підготовка:

• Академія Національної гвардії України (м. Харків)
• Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)
• Військова академія (м. Одеса)
• Вінницький національний аграрний університет
• Державний університет телекомунікацій
• Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
• Донецький національний технічний університет
• Запорізький державний медичний університет
• Запорізький національний технічний університет
• Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
• Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
• Київський національний університет імені Тараса Шевченка
• Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
• Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький)
• Національна академія Служби безпеки України (м. Київ)
• Національний авіаційний університет (м. Київ)
• Національний гірничий університет України (м. Дніпропетровськ)
• Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
• Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
• Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)
• Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)
• Національний університет державної податкової служби України (м. Ірпінь Київської області)
• Національний університет оборони України (м. Київ)
• Національний університет “Одеська юридична академія”
• Національний університет “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” (м. Харків)
• Одеський державний екологічний університет
• Одеська національна морська академія
• Одеський національний політехнічний університет
• Сумський державний університет
• Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Луганськ)
• Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
• Українська військово-медична академія (м. Київ)
• Харківський національний медичний університет
• Харківський національний університет внутрішніх справ
• Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
• Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаПопередні публікації на тему:

Збройні Сили України: реформа 2015