Структура військового резерву людських ресурсів

Військовий резерв

Діюча, на березень 2015-го, структура резерву затверджена постановою КМК від 12.11.2014 №607 «Про затвердження структури військового резерву людських ресурсів».

Видана на заміну постанови КМУ від 18 жовтня 2006 року № 1426, яка передбачала наявність двох видів резерву – активного та допоміжного.

Військовий резерв людських ресурсів поділяється за призначенням на:

• оперативний резерв
• резерв посилення
• громадський резервОперативний резерв
за черговістю залучення поділяється на:

резерв першої черги – резерв органів управління, військових частин, підрозділів ЗСУ, інших військових формувань (правоохоронних органів спеціального призначення), що включає резервістів, призначених для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань, які прибувають для виконання обов'язків служби за викликом їх командирів (начальників) як в мирний час, так і в особливий період;

територіальний резерв, до якого належать резервісти та військовозобов'язані, призначені для комплектування підрозділів територіальної оборони Збройних Сил;

резерв другої черги, що включає військовозобов'язаних, призначених для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань, які призиваються в особливий період військовими комісаріатами, Центральним управлінням або регіональними органами СБУ.

Резерв посилення включає військовозобов'язаних, які не ввійшли до оперативного резерву, але можуть бути залучені для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань в особливий період.

Громадський резерв включає громадян, які не мають вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу та можуть бути залучені для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань в особливий період.


Особливості зарахування на службу у військовому резерві в особливий період (обов'язкове зарахування для осіб звільнених з військової служби).


Використані джерела:
Закон України від 25.03.1992 № 2232-XII «Про військовий обов'язок і військову службу»
Постанова КМУ від 12.11.2014 № 607 «Про затвердження структури військового резерву людських ресурсів»
Проект Закону від 16.03.2015 № 2377 «Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо служби у військовому резерві в особливий період»