Міністерство оборони України: план реформ 2015

Міністерство оборони України

На сайті Міноборони оприлюднено План заходів Міністерства з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна — 2020» на 2015 рік.

Нижче наведена основна частина документу.


ПЛАН
заходів Міністерства оборони України з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна — 2020» у 2015 році


(відповідно до Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році, затвердженого розпорядженням КМУ від 4 березня 2015 року № 213-р)

Нова оборонна політика, що гарантує національну безпеку і обороноздатність України відновлення національного суверенітету на всій території держави
1. Реформування системи національної безпеки та оборони (Стратегія).
Оновлення доктринальних та концептуальних підходів до забезпечення національної безпеки (Стратегія).
Розроблення та прийняття у новій редакції Воєнної доктрини з урахуванням змін у воєнно-політичній обстановці довкола України. Зокрема, передбачення у Воєнній доктрині терміна «вірогідний противник» та чітке окреслення критерію визнання певної держави (груп держав) вірогідним противником (Угода)
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо нової редакції Воєнної доктрини України
до 31 березня
2. Реформування всієї системи мобілізаційної підготовки та мобілізації України з урахуванням особливостей збройної агресії в сучасних умовах (системи мобілізації Збройних Сил та інших військових формувань, сил цивільного захисту, національної економіки). Внесення необхідних змін до Законів України «Про оборону» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», перегляд усіх стратегічних мобілізаційних планів (Угода)
1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законів про внесення змін до законів України:

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (стосовно реформування системи мобілізаційної підготовки та мобілізації України з урахуванням можливостей національної економіки, досвіду проведення часткової мобілізації та проведення антитерористичної операції, досвіду інших країн у зазначеній сфері);
до 30 жовтня
 «Про оборону»
до 30 жовтня

2) супроводження проектів законів у Верховній Раді України
до прийняття відповідних законів
3. Створення ефективної державної системи кризового реагування (мережі ситуаційних центрів центральних органів виконавчої влади) за провідної ролі Ради національної безпеки і оборони України (Стратегія)
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо концепції створення ефективної державної системи кризового реагування (мережі ситуаційних центрів центральних органів виконавчої влади) та плану заходів щодо реалізації зазначеної концепції
до 30 листопада
6. Встановлення рівня витрат на оборону та правоохоронну діяльність до 5 відсотків валового внутрішнього продукту щороку, в тому числі видатки на оборону — не менше 3 відсотків валового внутрішнього продукту щороку (Угода, Програма).
Розроблення та сприяння прийняттю закону про Державний бюджет України з відповідним обсягом видатків (щороку) (Програма).
Централізація закупівель (Стратегія).
Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України «Про державне оборонне замовлення» (Програма)
1) забезпечення під час складання проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік пріоритетного спрямування бюджетних коштів на оборону та правоохоронну діяльність
до 15 вересня
7. Реалізація проекту «Європейський вал»: будівництво і облаштування надійно укріпленого кордону між Україною та Російською Федерацією.
Створення Державного агентства з облаштування кордону.
Вжиття заходів щодо отримання фінансової допомоги від ЄС для забезпечення облаштування державного кордону.
Вжиття заходів щодо отримання допомоги Місії ЄС з реформування сектору безпеки.
Залучення вітчизняних компаній до облаштування кордону (Програма)
інженерно-фортифікаційне обладнання визначених позиційних районів поблизу кордону між Україною та Російською Федерацією
протягом року
9. Реформування Збройних Сил та інших військових формувань України відповідно до сучасних вимог та з урахуванням досвіду, набутого у ході антитерористичної операції (Стратегія).
Реформування Збройних Сил.
Прийняття нових документів оборонного планування з урахуванням сучасних воєнних викликів і загроз національним інтересам та набутого бойового досвіду під час антитерористичної операції (Програма розвитку Збройних Сил, Програма розвитку озброєнь та військової техніки) (Угода).
Прийняття і виконання Державної програми розвитку Збройних Сил до 2020 року (Програма).
Відновлення припинених важливих програм розробки перспективних зразків озброєння та військової техніки та затвердження нових програм у цій сфері (Угода).
Розроблення Концепції імпортозаміщення та створення нових промислових потужностей, в тому числі ліцензійного виробництва критично важливих комплектуючих для забезпечення українських виробників елементною базою, яка не виробляється в Україні (Угода)
1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо нової редакції Стратегічного оборонного бюлетеня України
до 15 березня
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови КМУ про затвердження Державної цільової оборонної програми оптимізації та реорганізації Збройних Сил на 2015-2017 роки
до 30 березня
3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України постанови КМУ про затвердження Державної програми розвитку Збройних Сил на середньострокову перспективу
у шестимісячний строк після завершення особливого періоду
4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження КМУ про схвалення Концепції державної цільової оборонної програми розвитку озброєння і військової техніки Збройних Сил на довгострокову перспективу
у шестимісячний строк після завершення особливого періоду

5) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння і військової техніки Збройних Сил на довгострокову перспективу
у тримісячний строк після прийняття розпорядження, визначеного у підпункті 4 цього пункту

11) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції державної цільової оборонної програми розвитку озброєння і військової техніки Збройних Сил на 2015-2020 роки (до № 1143/у від 26.03.2015)
до 29 травня

12) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння і військової техніки Збройних Сил на 2015-2020 роки (до № 1143/у від 26.03.2015)
до 15 червня
10. Надання у Збройних Силах пріоритету повному оновленню структури, починаючи від органів управління і закінчуючи штатними розписами частин та підрозділів (Стратегія).
Перехід до нової функціональної структури Збройних Сил, серед іншого, з урахуванням критерію швидкості реагування на загрози та готовності до виконання завдань та оптимізація системи управління військами з урахуванням цих змін (Угода).
Запровадження кластерного принципу ротації кадрів, перегляд кваліфікаційних вимог та забезпечення чіткого дотримання цих вимог і повна переатестація кадрів, водночас вирішальними мають бути не тільки професійні, а й особистісні якості людини (Стратегія)
1) забезпечення виконання основних заходів оптимізації та реорганізації Збройних Сил, спрямованих на набуття ними здатності до відбиття збройної агресії
протягом року
2) створення Сил спеціальних операцій, зокрема командування Сил спеціальних операцій, визначення їх завдання, організаційної структури, системи забезпечення і підготовки
до 30 вересня
3) утворення нових органів військового управління розвідки та військових частин розвідки відповідно до комплектування частин, з’єднань та об’єднань ЗС
до 30 червня

4) забезпечення переходу до нового розподілу бойового складу Збройних Сил у мирний час за строками готовності до виконання завдань за призначенням
після завершення особливого періоду

5) створення дієвого кадрового резерву для комплектування керівних посад військовослужбовців, забезпечення пріоритетності для учасників антитерористичної операції та випускників військових навчальних закладів за кордоном
до 30 червня

6) розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо запровадження кластерного принципу ротації кадрів, перегляду кваліфікаційних вимог та вдосконалення атестації кадрів
до 30 жовтня
11. Повний перегляд системи розвідки — від розвідувальних комплектів частин до розвідувальних органів Міноборони (Стратегія).
Оптимізація розвідки Збройних Сил (Угода).
Формування системи управління, контролю, комунікацій, комп’ютерної підтримки, розвідки та інформаційного забезпечення (Стратегія)
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо розвитку розвідувальних органів України
протягом року
12. Затвердження нового військово-адміністративного поділу України. Відновлення військової інфраструктури, перегляд розташування місць постійної дислокації з’єднань та частин Збройних Сил (затвердження нового Плану дислокації Збройних Сил), зокрема з метою постійної військової присутності на Сході держави. Формування на базі військових містечок системи автономних військових баз з необхідною інфраструктурою для розташування військових частин та із фондом службового житла та соціально-побутовою інфраструктурою для військовослужбовців та членів їх сімей (Угода)
1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо затвердження військово-адміністративного поділу території України
до 15 травня
2) відновлення військової інфраструктури Військово-Морських Сил Збройних Сил
протягом року
3) відновлення військової інфраструктури на Сході України з урахуванням розгортання додатково сформованих військових частин і підрозділів Збройних Сил
протягом року

4) перегляд місць розташування військових частин Збройних Сил з урахуванням створення чотирьох оперативних командувань та їх типового комплекту військ
протягом року

5) формування на базі військових містечок системи автономних військових баз з необхідною інфраструктурою для розташування військових частин із фондом службового житла і соціально-побутовою інфраструктурою для військовослужбовців та членів їх сімей
протягом року
13. Удосконалення системи мобілізації шляхом створення необхідної чисельності військкоматів та їх працівників, а також створення на базі Єдиного державного реєстру, як його складової, Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних осіб із відповідним ступенем захищеності, ведення якого доручити Головному управлінню оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил (Угода)
розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо:

покращення стану військового обліку в Україні;
протягом року
відновлення та розгортання системи військових комісаріатів у необхідному обсязі
у тримісячний строк після завершення особливого періоду
14. Поступовий перехід до стандартів НАТО (STANAG) (Угода).
Впровадження стандартів НАТО у Збройних Силах: перехід до нової системи логістичного забезпечення Збройних Сил відповідно до стандартів НАТО (Програма).
Оптимізація системи логістичного забезпечення (Стратегія)
створення нової системи логістичного забезпечення Збройних Сил відповідно до стандартів НАТО (у рамках Трастового фонду з удосконаленням систем логістики та стандартизації ЗС:

проведення разом з експертами НАТО, США досліджень щодо стану системи матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил та опрацювання пропозицій щодо перспективної системи логістичного забезпечення, її організаційної структури та системи інформаційного забезпечення матеріально-технічного забезпечення
до 30 березня

опрацювання переліку стандартів та кодексів усталеної практики у сфері логістики, які доцільно запровадити у першу чергу
до 30 червня

опрацювання переліку національних та міжвідомчих стандартів з управління життєвим циклом озброєння та військової техніки, що мають системоутворювальне значення. Організація роботи з їх перероблення (розроблення) з урахуванням відповідних стандартів НАТО
до 30 червня

отримання від Офісу стандартизації НАТО документів з бази даних стандартизації НАТО
протягом року
15. Забезпечення функціональної оптимізації (скорочення дублюючих і зайвих структур) (Стратегія).
Оптимізація та відповідне скорочення структури Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил з метою уникнення дублювання функцій (приведення структури Генерального штабу Збройних Сил до стандартів НАТО) (Угода)
1) забезпечення оптимізації складу та організаційної структури Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил відповідно до положень про Міноборони та Генеральний штаб Збройних Сил
до 30 червня
2) усунення дублювання у виконанні функцій фінансового, правового забезпечення і з питань запобігання та виявлення корупції, зосередження обсягів близької за характером роботи в одному структурному підрозділі апарату Міноборони
до 30 червня
16. Виведення з підпорядкування Мінінфраструктури Держспецтрансслужби та включення її до складу Збройних Сил (Угода)
1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо включення Держспецтрансслужби до складу Збройних Сил
до 31 березня
17. Збільшення грошового утримання військовослужбовців шляхом підвищення посадових окладів та окладів за військовим званням. Підвищення престижу військової професії та мотивації на проходження військової служби (Угода)
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 р. № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» стосовно підвищення розмірів окладів за військовим званням та посадових окладів
до 31 березня
18. Соціальне забезпечення військовослужбовців та інших учасників антитерористичної операції:
видача посвідчень учасників антитерористичної операції;
фінансування пільг для учасників антитерористичної операції;
надання соціальної допомоги, послуг з медичної реабілітації через Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;
затвердження Програми соціальної реабілітації та адаптації учасників антитерористичної операції (Програма)
1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо:
надання гарантій соціального захисту особам, які призиваються на військову службу за призовом, осіб офіцерського складу та членів їх сімей;
скасування обмежень для військовослужбовців та членів їх сімей на санаторно-курортне забезпечення;
надання військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом права на отримання грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення
до 31 березня

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України
до прийняття відповідного закону
19. Формування нових органів управління у сфері забезпечення національної безпеки (Стратегія).
Внесення змін до Законів України «Про оборону» та «Про правовий режим воєнного стану» з метою більш чіткого визначення порядку підпорядкування утворених відповідно до законів України військових формувань Генеральному штабу Збройних Сил у разі введення правового режиму воєнного стану.
Внесення змін до законодавства з метою запровадження механізму призначення військових комендантів територій, щойно звільнених з-під контролю ворожих збройних формувань, у ситуаціях, коли в державі не введений правовий режим воєнного стану, але на її території ведуться бойові дії (Угода)
1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Законів України «Про оборону» та «Про правовий режим воєнного стану» з метою більш чіткого визначення порядку підпорядкування утворених відповідно до законів військових формувань Генеральному штабу Збройних Сил у разі введення правового режиму воєнного стану, запровадження механізму призначення військових комендантів територій, щойно звільнених з-під контролю ворожих збройних формувань, у разі коли в державі не введено правовий режим воєнного стану, але на її території ведуться бойові дії
до 31 березня

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України
до прийняття відповідного закону
20. Реформування та оптимізація системи військової освіти з урахуванням кращих практик країн-членів НАТО, в тому числі реформування системи освіти, що надається на кафедрах військової підготовки цивільних вищих навчальних закладів (Угода)
1) організація підготовки військових фахівців у навчальних центрах в обсягах, що відповідають потребі військових частин бойового складу у навченому особовому складі та забезпечення створення резерву військово-навченого ресурсу
протягом року

2) участь військових частин і підрозділів Збройних Сил у навчаннях в рамках програми «Партнерство заради миру», у тому числі тих, що проводяться на території України, включаючи навчання Сил реагування НАТО, участь Збройних Сил в Ініціативі взаємопоєднаних сил та Ініціативі взаємосумісності партнерів
протягом року

3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про оптимізацію мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів
до 30 червня

4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про реорганізацію та утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів
до 31 березня

5) забезпечення повного перегляду усіх навчальних програм вищих військових навчальних закладів з урахуванням нової структури Збройних Сил, нових штатів підрозділів, нових тактичних нормативів
до 30 листопада
21. Запровадження дієвих механізмів фінансування будівництва житла для військовослужбовців (службового та постійного) (Угода)
1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 
2011 р. № 147 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу»
до 30 червня

2) забезпечення будівництва (придбання) житла, насамперед для сімей загиблих та поранених військовослужбовців (осіб рядового і начальницького складу), які брали безпосередню участь у антитерористичних операціях, заходах, пов’язаних із забезпеченням правопорядку на державному кордоні
протягом року
23. Створення міжвідомчої комісії з питань розвитку оборонно-промислового комплексу при Кабінеті Міністрів України (у форматі консультативно-дорадчого органу) з метою забезпечення експертно-аналітичної підтримки роботи Кабінету Міністрів України у сфері розвитку оборонно-промислового комплексу (Угода)
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо утворення міжвідомчої комісії з питань розвитку оборонно-промислового комплексу, затвердження її складу та визначення повноважень
до 30 червня
24. Організація співробітництва у галузі розробок озброєння та військової техніки з іноземними виробниками (ЄС, Канада, США, Південно-Східна Азія); зокрема шляхом укладення міжнародних договорів про технічну кооперацію у сфері вироблення військової техніки, озброєнь, спеціальних засобів з державами — членами НАТО (Угода, Програма)
підготовка міжнародних договорів України з питань науково-технічної, технічної та виробничої кооперації у галузі виробництва озброєння, військової та спеціальної техніки
протягом року
26. Оптимізація всіх систем та норм забезпечення, впровадження нових зразків озброєння та військової техніки, перегляд тактики і стратегії з урахуванням вимог сучасності (Стратегія).
Розвиток оборонно-промислового комплексу, освоєння у кооперації з провідними світовими виробниками виробництва озброєнь, військової та спеціальної техніки, що сумісна із стандартами НАТО (Програма). Залучення іноземних інвестицій та формування ефективної моделі державно-приватного партнерства (Стратегія)
1) розроблення нормативно-правових актів у сфері ОПК з метою забезпечення створення умов для його сталого розвитку
протягом року
2) участь в роботі робочих груп Конференції національних директорів озброєнь CNAD, зокрема Промислово-дорадчій групі НАТО (NIAG) та щорічному промисловому форумі НАТО
протягом року
28. Запровадження механізмів надання можливості приватним розробникам розробляти та випробовувати продукцію військового та спеціального призначення за результатами тендерів, зокрема радіотехнічної продукції, що працює на частотних діапазонах, закріплених за військовими, а також спеціальної IT-продукції (з шифрування, дешифрування, прихованого зв’язку тощо) та засобів оперативної техніки. Внести з цією метою необхідні зміни до нормативно-правової бази (Угода)
розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо механізму надання приватним розробникам можливості розробляти та випробовувати продукцію військового та спеціального призначення за результатами тендерів
до 30 червня
37. Дерегуляція та розвиток підприємництва.
Скорочення кількості органів державного нагляду (контролю) (Стратегія).
Дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави (Програма).
Забезпечення протягом одного року заміни існуючої системи регулювання підприємницької діяльності на європейську (Угода).
Впровадження регуляторної моделі, що передбачає кількість та функції контролюючих органів відповідно до стандартів ЄС та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони.
Завершення зменшення кількості контролюючих органів з 56 до 28, функцій — з 1032 до 680 (перше півріччя 2015 року), приведення кількості контролюючих органів та їх функцій у повну відповідність з європейськими стандартами (Програма).
Скорочення кількості регуляторних та контролюючих органів шляхом їх злиття або ліквідації, забезпечення усунення дублювання функцій між органами державного нагляду (контролю) або делегування окремих функцій держави саморегулівним організаціям (Угода)
1) завершення розроблення проектів положень про центральні органи виконавчої влади із урахуванням Схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», та внесення їх на розгляд Кабінету Міністрів України
до 30 червня
Нова антикорупційна політика
73. Оновлення влади та антикорупційна реформа (Стратегія).
Проведення перевірки осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про очищення влади» (Програма)
1) забезпечення проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 1025 «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади»
протягом року
83. Створення на базі Військової служби правопорядку у Збройних Силах Військової поліції з визначенням пріоритетів її діяльності попередження і виявлення кримінальних правопорушень та надання їй права здійснювати досудове розслідування в умовах воєнного стану всіх кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, а також злочинів, вчинених військовослужбовцями безпосередньо у зоні ведення бойових дій (Угода)
1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про військову поліцію
до 16 березня
2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України
до прийняття відповідного закону
3) вжиття заходів щодо переформування військової служби правопорядку у Збройних Силах у військову поліцію
у шестимісячний строк з дня опублікування закону про військову поліцію
Нова економічна політика
100. Програма залучення інвестицій.
Гармонізація із законодавством Європейського Союзу положення законодавства України щодо захисту прав національних та іноземних інвесторів та кредиторів (Стратегія).
Створення сприятливого для інвестицій середовища (Угода)
проведення громадського обговорення механізмів утворення державного банку розвитку та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо утворення державного банку розвитку
до 30 листопада
125. Збільшення удвічі обсягів експорту товарів вітчизняного виробництва до 2019 року.
Максимальне використання переваг режиму вільної торгівлі з державами — членами ЄС.
Створення та просування бренду «Продукт України» (Програма). Програма популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі (Стратегія)
3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі
до 30 листопада
135. Збільшення кількості видів ділової діяльності суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати самостійне оцінювання відповідності власної діяльності вимогам та прийнятим нормам без застосування системи державного нагляду (контролю) (Угода)
розроблення проектів актів законодавства, спрямованих на запровадження самостійного оцінювання відповідності діяльності суб’єктів господарювання вимогам законодавства без застосування системи державного нагляду (контролю)
до 31 травня
164. Організація та безпека дорожнього руху. Перегляд діючих програм з підвищення рівня безпеки дорожнього руху та прийняття скоординованого плану дій на п’ять років з забезпечення безпеки дорожнього руху (Угода)
1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови КМУ про затвердження плану дій з безпеки дорожнього руху на період до 
2020 року
до 30 березня
Нова політика розвитку молоді та спорту
362. Програма залучення талантів (Стратегія)
3) формування державної військової еліти шляхом розвитку мережі військових ліцеїв, кадетських класів
протягом року
Політика міжнародної допомоги
365. Реалізація програм співробітництва з МВФ, Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ та іншими міжнародними фінансовими організаціями (Програма)
1) забезпечення виконання положень спільної з МВФ угоди в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF)
протягом року

8) проведення щопівроку та щороку переглядів портфеля проектів Світового банку в Україні
до 30 березня,
до 30 липня
366. Проведення міжнародної донорської конференції та затвердження в її рамках міжнародного плану відновлення України на 2015–2017 роки (Програма)
підготовка та проведення міжнародної конференції з питань підтримки реформ в Україні
протягом року
Додаткові заходи
Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів:
постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання національного органу України з питань протимінної діяльності»
до 30 листопада

постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови КМУ від 01.02.2012 № 48 «Про внесення змін до Порядку проведення військової підготовки студентів ВНЗ за програмою підготовки офіцерів запасу»
до 30 червня