Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних

ЄДРВ

У Верховній раді України зареєстровано урядовий законопроект №2504а "Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних", якій наразі проходить розгляд у комітеті з питань національної безпеки і оборони.

Основна мета прийняття закону про ЄДРВ:

• автоматизація військового обліку громадян України та створення бази даних військовозобов’язаних і призовників України;

• автоматизація процесів планування мобілізації у мирний час та інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень під час підготовки та виконання заходів мобілізації, прийняття громадян України на військову службу за контрактом та призову на строкову військову службу;

• інформаційне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію, та членів сімей загиблих військовослужбовців відомостями щодо військового обліку.

Проектом закону визначено Генеральний штаб ЗС України розпорядником Реєстру. Адміністрування Реєстру покладено на обласні військові комісаріати, оперативні командування та структурний підрозділ Генерального штабу ЗС України.

Органами ведення Реєстру визначено районні (міські) військові комісаріати. Які забезпечують ведення Реєстру, організовують уточнення облікових даних військовозобов’язаних (призовників), забезпечують наповнення та уточнення бази даних Реєстру відомостями, які отримуються від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, здійснюють контроль за достовірністю облікових даних.

Реєстр передбачає внесення та зберігання таких відомостей:

Персональні дані:

• прізвище;
• власне ім’я (усі власні імена);
• по батькові (за наявності);
• дата народження;
• місце народження;
• стать;
• місце проживання та місце перебування;
• відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження);
• реквізити паспорта громадянина України (серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ, строк дії документа);
• відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;
• відомості щодо визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності);
• відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);
• реєстраційний номер облікової картки платника податків;
• відцифрований образ обличчя особи;
• відомості про притягнення до кримінальної відповідальності;
• відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;
• відомості про освіту та спеціальність.

Службові дані:

• відомості щодо військового обов’язку (досягнення призовного віку та постановка на військовий облік, призов на військову службу, вид проходження військової служби, звільнення з військової служби, зарахування в запас або у відставку, виключення з військового обліку (поновлення), наявність відстрочки від призову);
• визнання учасником бойових дій
• нагородження державними нагородами;
• наявності вченого ступеня, вченого звання;
• наявності допуску до державної таємниці;
• стану здоров’я;
• військового звання;
• військово-облікової спеціальності військовозобов’язаного;
• посад, типів (зразків) озброєння та військової техніки, на яких проходив військову службу;
• наявності посвідчення водія;
• дозволу на придбання та зберігання і носіння вогнепальної та травматичної зброї;
• інші відомості, визначені в особовій справі призовника та обліковій картці військовозобов’язаного.


Для формування бази даних Реєстру, зокрема на етапі його введення в експлуатацію планується внесення до Реєстру відомостей наданих:

Центральною виборчою комісією, стосовно всіх громадян України віком від 18 до 60 років;

Дерприкордонслужбою, стосовно всіх громадян України віком від 17 до 60 років, про їх виїзд за межі держави та повернення до України

Органами освіти і науки, стосовно всіх громадян України, які проходять навчання у вищих навчальних закладах України за денною формою навчання

Державною міграційною службою, стосовно всіх громадян України (військовозобов’язаних (призовників), які змінюють місце проживання/перебування

Державною фіскальною службою, відомості з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків

а також перенесення військовими комісаріатами даних військовозобов’язаних (призовників) із облікових карток та особових справ.

Законопроектом також передбачено запровадити адміністративну відповідальність за внесення завідомо недостовірної інформації про військовозобов’язаних (призовників) до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних.


Використані джерела:
Проект Закону від 13.08.2015 № 2504а "Про внесення змін до Закону України "Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних"