Концепція інтегрованого управління кордонами

Концепція інтегрованого управління кордонами

Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. N 1149-р (набирає чинності з 1 січня 2016 року).

Проблема, яка потребує розв'язання

Зважаючи на складне та динамічне безпекове середовище довкола України, а також з урахуванням обсягу зобов'язань, узятих Україною в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України та імплементації Порядку денного асоціації між Україною та Європейським Союзом, основними проблемами у сфері інтегрованого управління кордонами є:

• поява нових видів загроз, зокрема агресивні дії Російської Федерації в окремих регіонах Донецької, Луганської областей, тимчасова окупація нею території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також загострення міграційної кризи в державах - членах Європейського Союзу, що межують з Україною;

• незавершеність здійснення заходів щодо договірно-правового оформлення державного кордону;

• нагальна потреба в імплементації європейських стандартів здійснення прикордонного, митного та інших видів державного контролю на державному кордоні;

• необхідність удосконалення міжвідомчого та міжнародного співробітництва, запровадження спільного контролю осіб, транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску через державний кордон, організації спільного патрулювання державного кордону.

Мета і строки реалізації Концепції

Метою Концепції є підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері безпеки державного кордону, запровадження європейських стандартів інтегрованого управління кордонами щодо:

• забезпечення охорони державного кордону, пропуску в установленому порядку через державний кордон осіб, транспортних засобів і вантажів, провадження інформаційної та оперативно-розшукової діяльності, проведення аналізу ризиків та здійснення запобіжних заходів;

• провадження суб'єктами інтегрованого управління кордонами діяльності із запобігання, виявлення, розкриття (розслідування) транскордонних злочинів;

• координації діяльності компетентних державних органів із забезпечення безпеки і відкритості державного кордону;

• розвитку міжнародного, прикордонного та міжвідомчого співробітництва;

• забезпечення належного функціонування і вдосконалення чотирирівневої системи контролю за в'їздом та перебуванням в Україні іноземців та осіб без громадянства:

- у країнах походження незаконних мігрантів (під час оформлення віз для в'їзду в Україну);
- у державах, що межують з Україною (під час забезпечення прикордонного співробітництва);
- у пунктах пропуску через державний кордон та поза ними (під час здійснення прикордонного контролю і забезпечення охорони державного кордону поза пунктами пропуску);
- в Україні (під час тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства щодо дотримання правил такого перебування). Реалізація Концепції розрахована на період до 2020 року.

Шляхи і способи розв'язання проблем

Проблеми інтегрованого управління кордонами передбачається розв'язати шляхом:

у напрямі забезпечення співробітництва з державами, що не мають спільного кордону з Україною

• забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони, на 2014 - 2017 роки;

• реалізації та укладення (приєднання до) міжнародних договорів, що регулюють питання забезпечення безпеки державного кордону, зокрема щодо реадмісії осіб з державами походження незаконних мігрантів та державами їх транзитного прямування;

• виконання програм і планів заходів щодо забезпечення міжнародного співробітництва, реалізації спільних проектів міжнародної технічної допомоги у сфері інтегрованого управління кордонами; удосконалення співробітництва з Європейським Союзом у сфері інтегрованого управління кордонами;

• проведення моніторингу стану транскордонної і транснаціональної організованої злочинності;

• удосконалення співпраці з Європейською агенцією з питань управління оперативним співробітництвом на зовнішніх кордонах держав - членів Європейського Союзу (FRONTEX), зокрема в проведенні аналізу ризиків, забезпеченні обміну інформацією, участі у проведенні спільних операцій, виконанні спеціалізованих програм підготовки персоналу Держприкордонслужби;

• удосконалення співпраці з Міжнародною організацією кримінальної поліції - Інтерполом (INTERPOL) щодо забезпечення доступу до її баз даних, Європейським поліцейським офісом (EUROPOL) та іншими міжнародними правоохоронними установами;

• розширення співробітництва з Організацією Об'єднаних Націй та її органами, зокрема Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, інституціями Організації Північно-Атлантичного договору, Організацією з безпеки і співробітництва в Європі, Міжнародною організацією з міграції, Міжнародним центром розвитку міграційної політики, іншими міжнародними організаціями та установами;

• забезпечення співробітництва з державами Чорноморського басейну та державами - членами Європейського Союзу, що не мають спільного кордону з Україною;

• активізації співпраці із Всесвітньою митною організацією;

у напрямі забезпечення співробітництва з державами, що межують з Україною

• виконання міжнародних договорів та програм протидії організованій злочинності на державному кордоні, укладення нових міжнародних договорів, зокрема щодо проведення попередньої перевірки правових підстав для в'їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства, забезпечення обміну інформацією про товари та транспортні засоби, що переміщуються у пунктах пропуску через державний кордон;

• завершення договірно-правового оформлення державного кордону та проведення спільних перевірок проходження лінії державного кордону;

• організації спільної оперативної охорони державного кордону з державами - членами Європейського Союзу - Республікою Польща, Словацькою Республікою, Румунією та Угорщиною, а також з Республікою Молдова, зокрема удосконалення спільного контролю осіб, транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску через державний кордон, спільного патрулювання державного кордону, впровадження спільних механізмів з питань обміну інформацією та аналізу ризиків, розвитку співпраці оперативних органів, розширення мережі та функцій контактних пунктів;

• організації спільного несення служби на морських та річкових ділянках з морськими/береговими охоронами держав - членів Європейського Союзу;

• забезпечення співпраці з Консультативною місією Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України (EUAM) та Місією Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова (EUBAM);

• удосконалення діяльності прикордонного представництва;

• забезпечення розвитку прикордонного та митного співробітництва, зокрема удосконалення механізму обміну інформацією;

• узгодження з компетентними органами держав, що межують з Україною, пропускної спроможності пунктів пропуску через державний кордон під час їх проектування (реконструкції), удосконалення механізму співпраці у запобіганні та припиненні правопорушень і кризових ситуацій на державному кордоні, проведення спільних операцій, тренінгів, конференцій та навчань;

у напрямі проведення внутрішньодержавних процедур

• здійснення координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань додержання режимів на державному кордоні;

• удосконалення взаємодії суб'єктів інтегрованого управління кордонами: МВС, МЗС, Мінінфраструктури, Міноборони, СБУ, Адміністрації Держприкордонслужби, ДФС, ДМС, Національної поліції, Національної гвардії та інших компетентних органів державної влади;

• запровадження ефективної системи заходів стратегічних комунікацій у діяльність суб'єктів інтегрованого управління кордонами;

• удосконалення механізму залучення в мирний час до посилення охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, припинення збройних та інших провокацій на державному кордоні підрозділів Збройних Сил, Національної гвардії та правоохоронних органів;

• розвитку державної міграційної політики з урахуванням стандартів Європейського Союзу;

• організації діяльності контактних аналітичних центрів:

- суб'єктів інтегрованого управління кордонами, зокрема розроблення нових підходів до інтегрованого управління кордонами, опрацювання пропозицій щодо удосконалення механізмів співпраці між суб'єктами інтегрованого управління кордонами, обміну відкритою статистичною та аналітичною інформацією, проведення спільних аналітичних досліджень з оцінки загроз і ризиків у сфері безпеки державного кордону та ефективності інтегрованого управління кордонами, вироблення пропозицій щодо конкретних кроків для налагодження міжвідомчого обміну інформацією між суб'єктами інтегрованого управління кордонами;

- з питань протидії незаконному переміщенню наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, зброї, боєприпасів та вибухових речовин через державний кордон;

- з протидії нелегальній міграції;

• надання взаємного доступу до інформаційних систем компетентних державних органів;

удосконалення системи правового регулювання у сфері інтегрованого управління кордонами та адаптації законодавства щодо державного кордону до законодавства Європейського Союзу, зокрема вдосконалення механізму здійснення контролю за в'їздом та перебуванням в Україні іноземців та осіб без громадянства з урахуванням європейських стандартів, застосування біометричних даних у візових та паспортних документах, приведення норм законодавства щодо митної справи у відповідність з Міжнародною конвенцією про спрощення та гармонізацію митних процедур;

• удосконалення порядку взаємодії органів державної влади з питань забезпечення контролю за безпекою та якістю товарів, що ввозяться на митну територію України, зокрема створення системи попереднього документального контролю товарів у пунктах пропуску через державний кордон;

• формування сталих ефективних комунікацій з населенням та інститутами громадянського суспільства, використання їх потенціалу в реалізації державної політики у сфері безпеки державного кордону; запровадження європейських стандартів прозорості, доброчесності та зниження корупційних ризиків в інтегрованому управлінні кордонами;

• підвищення ролі демократичного цивільного контролю над діяльністю суб'єктів інтегрованого управління кордонами;

• проведення подальших наукових досліджень у сфері безпеки державного кордону, вивчення та узагальнення національного і міжнародного досвіду інтегрованого управління кордонами;

у напрямі забезпечення співробітництва щодо охорони державного кордону, дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму

• відновлення контролю над державним кордоном в межах Донецької та Луганської областей, а також забезпечення готовності до його охорони в межах тимчасово окупованої території після відновлення на зазначеній території конституційного ладу України;

• модернізації системи охорони державного кордону з урахуванням сучасних викликів і загроз, забезпечення розвитку інформаційної, оперативної, технічної та фізичної складових частин цієї системи, створення суцільної зони спостереження на морській ділянці державного кордону, вдосконалення системи аналізу ризиків та кримінального аналізу, упровадження сучасних засобів здійснення контролю, спостереження та інформаційних технологій;

• удосконалення системи пропуску осіб, транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску через державний кордон, зокрема зменшення кількості контрольних органів у пунктах пропуску через державний кордон, забезпечення дотримання принципу вибірковості під час здійснення прикордонного та митного контролю, посилення митного контролю після випуску товарів у вільний обіг, забезпечення електронного декларування товарів, організації процедур здійснення митного контролю з урахуванням європейських стандартів, запровадження системи управління рухом транспортних засобів за принципом "єдиного вікна" в міжнародних пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, впровадження програмно-технічних засобів автоматизації процедур прикордонного контролю на основі передових технологій, зокрема з функцією біометричного контролю;

• забезпечення співпраці контрольних органів, здійснення спільних оперативно-профілактичних заходів щодо протидії організованій злочинності та правопорушенням на державному кордоні.

Очікувані результати

Реалізація Концепції дасть змогу запровадити європейські стандарти інтегрованого управління кордонами, вдосконалити міжнародне, прикордонне та міжвідомче співробітництво, скоординувати зусилля уповноважених державних органів для комплексного та гнучкого реагування на сучасні загрози у сфері безпеки державного кордону, а також забезпечення його відкритості для провадження транскордонної діяльності.

Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції

Реалізація Концепції здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, що передбачаються на утримання відповідних органів державної влади, а також інших джерел, не заборонених законодавством.Використані джерела:
Розпорядження КМУ від 28 жовтня 2015 № 1149-р "Про схвалення Концепції інтегрованого управління кордонами"