Порядок відбору та прийняття на військову службу за контрактом до ЗС України в І кварталі 2016 року

29.02.16 14:54
Ukrainian Military Pages фото © 10 огшбр

Порядок (у вигляді вказівок) визначається директивою Генерального штабу ЗСУ від 27.01.2016 № Д-3 "Про організацію комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом у першому кварталі 2016 року".


1. Загальні положення

Організаційно-методичні вказівки щодо порядку організації відбору та прийняття громадян на військову службу за контрактом у Збройні Сили України в І кварталі 2016 року (далі – організаційно-методичні вказівки) призначені для службових осіб районних (міських) військових комісаріатів, військових комісаріатів областей, міста Києва та військових частин, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, навчальних центрів (загальновійськових полігонів), які задіяні в організації та проведенні відбору та прийняття громадян на військову службу за контрактом.

Організаційно-методичні вказівки розкривають порядок організації та проведення відбору та направлення громадян на військову службу за контрактом до навчальних центрів (загальновійськових полігонів).


2. Пріоритетність у відборі та комплектуванні посад військових частин (підрозділів)

У процесі відбору кандидатів на військову службу за контрактом військовими комісаріатами кандидатам пропонуються посади за наступними пріоритетами:

2.1. У переліку військових частин:

у першу чергу пропонуються посади для бойових військових частин (підрозділів) сухопутної компоненти Сухопутних військ ЗС України, високомобільних десантних військ ЗС України, Сил спеціальних операцій, Військово-Морських Сил ЗС України;

у другу чергу – пропонуються та комплектуються посади для решти військових частин видів ЗС України;

у третю чергу – пропонуються та комплектуються посади для військових частин забезпечення і органів військового управління та решти військових частин (в разі категоричного небажання кандидата підписувати контракт на запропонованих вище посадах військових частин видів ЗС України);

2.2. У переліку військових посад:

у першу чергу пропонуються та комплектуються бойові кваліфіковані посади та ті, які визначають бойову здатність (танкові, спеціальності бойових машин і бронетранспортерів, спеціальності артилерії, розвідувальні, снайперів, зенітні, мінометні, військового харчування, молодшого медичного персоналу, водіїв, тощо);

у другу чергу пропонуються бойові некваліфіковані посади (стрілецькі спеціальності, номери обслуг);

у третю чергу пропонуються та комплектуються інші кваліфіковані та некваліфіковані посади.


3. Порядок направлення кандидатів для укладання контрактів та розподілу військовослужбовців за контрактом для проведення підготовки

3.1. Відбір та направлення військовими комісаріатами відібраних кандидатів до військ (сил) організовується та здійснюється за циклічним принципом, два рази на місяць.

3.2. Усі кандидати на військову службу за контрактом направляються військовими комісаріатами до навчальних центрів (загальновійськових полігонів) з особовою справою та приписом, в якому зазначається ВОС на яку попередньо відібраний кандидат. Відібрані кандидати укладають контракти на проходження військової служби з одночасним зарахуванням до списків особового складу навчального центру (полігону). Здійснюється призначення на посади курсантів та постановка на всі види забезпечення.

3.3. Кваліфікаційною комісією у навчальному центрі (полігоні) проводиться розподіл військовослужбовців за контрактом на три групи:

перша група – військовослужбовці, які потребують повної підготовки:
які раніше не проходили військової служби;
які відібрані на кваліфіковані посади за не прямим ВОС;


друга група – військовослужбовці, які потребують скороченої підготовки:
відібрані на усі кваліфіковані посади за прямим (спорідненим) ВОС та на некваліфіковані посади, з числа військовозобов’язаних, які раніше проходили військову службу.

третя група – військовослужбовці, які потребують відновлення навченості, відібрані за прямим ВОС, у тому числі з числа військовозобов’язаних оперативного резерву першої черги;

Не допускати розподілу військовослужбовців, які мають досвід проходження військової служби за бойовими ВОС (за ВОС, що визначають бойову здатність), у навчальні групи для підготовки за іншими ВОС.

3.4. Терміни повної підготовки:

особового складу за кваліфікованими ВОС – до двох місяців, в тому числі загальновійськова підготовка 16 днів (з них 2 вихідних);

особового складу за некваліфікованими ВОС – 34 дні, в тому числі загальновійськова підготовка 16 днів (з них 2 вихідних).

3.5. Порядок приведення до Військової присяги.

Особовий склад, який раніше не проходив військову службу та не приймав Військову присягу, повинен бути приведений до Військової присяги кожного циклу підготовки, після завершення загальновійськової підготовки (16 днів).


4. Порядок та терміни направлення кандидатів до навчальних центрів (полігонів) та прийняття на військову службу за контрактом

4.1. Кандидати, які пройшли відбір та відповідають вимогам проходження військової служби, з приписом військового комісара, в якому зазначається ВОС на яку попередньо відібраний кандидат, з особовою справою направляються до навчального центру (загальновійськового полігону).

4.2. До навчальних центрів (загальновійськових полігонів) Збройних Сил України в І кварталі 2016 року направляються кандидати для укладення контракту та проведення підготовки за циклічним принципом, у терміни:

1 цикл: направлення в період з 11.02 по 13.02.2016 (включно), початок підготовки з 15.02.2016;
2 цикл: направлення в період з 25.02 по 27.02.2016 (включно), початок підготовки з 29.02.2016;
3 цикл: направлення в період з 14.03 по 16.03.2016 (включно), початок підготовки з 17.03.2016;
4 цикл: направлення в період з 29.03 по 31.03.2016 (включно), початок підготовки з 01.04.2016.

За необхідності, терміни направлення кандидатів до навчальних центрів (полігонів) можуть бути скореговані окремими розпорядженнями Генерального штабу ЗС України.


5. Послідовність проведення заходів щодо організації відбору та прийняття громадян на військову службу за контрактом

5.1. Районні (міські) військові комісаріати здійснюють:

• взаємодію та забезпечення роботи представників військових частин щодо виявлення (пошуку) потенційних кандидатів для проходження військової служби за контрактом;
• організацію роботи з картотеками військовозобов’язаних та призовників, які знаходяться на військовому обліку;
• організацію співпраці з центрами зайнятості, навчальними закладами (підприємствами);
• відбір (вивчення) громадян, які виявили бажання до прийняття на військову службу;
• взаємоузгоджений підбір посади (ВОС);
• проведення попереднього вивчення особистих якостей потенційних кандидатів;
• організацію роботи медичної, військово-лікарської комісії з визначення придатності до військової служби за станом здоров’я;
• формування первинних документів особової справи;
• направлення кандидатів до обласного військового комісаріату для проведення заходів відбору;
• направлення до навчального центру (загальновійськового полігону) для завершення відбору та укладення контракту (за рішенням військового комісара обласного військового комісаріату), в терміни, визначені в пункті 4.2.

5.2. Обласні військові комісаріати здійснюють:

• організацію роботи медичної, військово-лікарської комісії з визначення придатності до військової служби за станом здоров’я (далі – ВЛК);
• організацію роботи комісії з проведення професійно-психологічного відбору з визначення придатності до військової служби за військово-професійними та морально-психологічними якостями;
• організацію та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів;
• організацію медичного обстеження кандидатів військово-лікарською комісією;
• оформлення запитів, формування особової справи;
• налагодження дієвої взаємодії, через обласні державні адміністрації, з органами Міністерства внутрішніх справ, медичними закладами щодо отримання кандидатом, в найкоротші терміни, відповідних довідок;
• направлення до навчального центру (загальновійськового полігону) для завершення відбору та укладення контракту, в терміни визначені в пункті 4.2.;
• облік кандидатів, які плануються для відправки до навчальних центрів (полігонів) у наступний цикл для прийняття на військову службу за контрактом;
• щоденно, у дні відправок, доповідати за підпорядкованістю про кількість відправлених кандидатів на військову службу за контрактом до навчальних центрів (полігонів).

5.3. Військові частини здійснюють:

• вивчення кандидатів з числа військовослужбовців за призовом, які виявили бажання укласти контракт;
• оформлення особової справи, яка включає такі документи:

матеріали попереднього вивчення кандидата (рапорт військовослужбовця про прийняття в добровільному порядку на військову службу за контрактом, копія обліково-послужної картки, службова характеристика);
• копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків;
• письмову згоду на проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності),довідку військово-лікарської комісії (щодо придатності за станом здоров’я до проходження військової служби за контрактом);
• довідку про відсутність судимостей, перебування під судом або слідством;
• фотокартку розміром 9х12;
• автобіографію в рукописному і надрукованому примірниках, копію документів про освіту та трудову діяльність, копії документів про народження та сімейний стан кандидати на військову службу за контрактом можуть надавати у місячний термін після укладання контракту;
• проведення медичного обстеження військово-лікарськими комісіями з метою визначення придатності до проходження військової служби за контрактом;
• організації проведення спеціальної перевірки відомостей (у випадках визначених законодавством);
• оформлення допуску до державної таємниці (у разі необхідності).


Командири підрозділів військових частин відповідають за достовірність і об’єктивність характеристик, обґрунтованість висновків і рекомендацій щодо відібраних кандидатів на військову службу за контрактом.

За результатами вивчення кандидата командиром військової частини приймаються рішення про прийняття кандидата на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу та укладання з ним контракту.

Пункт 5.3 розповсюджується на військовослужбовців за призовом, які виконують завдання у районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

5.4. Навчальні центри (загальновійськові полігони) здійснюють:

• зустріч кандидатів, розміщення;
• організацію роботи медичних, військово-лікарських комісій та комісії з проведення професійно-психологічного відбору з визначення придатності до військової служби за станом здоров’я та за військово-професійними та морально-психологічними якостями (за необхідності перевірки окремих кандидатів);
• завершення відбору, укладання контрактів на проходження військової служби з одночасним зарахуванням до списків особового складу, призначення на посади курсантів та постановка на всі види забезпечення;
• при прийнятті кандидатів звернути увагу на наявність у кандидатів довідки (сертифікату) про відсутність судимості, перебування під судом або слідством; в разі відсутності вимагати її надання. При виявленні у кандидата не знятої або не погашеної судимості у встановленому законом порядку – відмовляти кандидатам в укладанні контракту на проходження військової служби;
• забезпечення роботи кваліфікаційних комісій з визначення (підбору) посади та ВОС відповідно до рівня навченості кандидатів та терміну їх підготовки, визначення обсягів військовослужбовців за контрактом, які потребують підготовки (відновлення навченості), розподіл їх по навчальним групам (взводам) та початок підготовки за відповідними програмами підготовки в терміни, визначені в пункті 4.2.;
• приведення до Військової присяги особового складу, який раніше не проходив військову службу, після завершення загальновійськової підготовки (16 днів);
• переміщення військовослужбовців до військових частин, в які призначені військовослужбовці для подальшого проходження служби, на підставі рішень кваліфікаційної комісії та витягів з наказів на призначення особового складу, надання щоденно у дні прибуття, за результатами роботи кваліфікаційної комісії, до Генерального штабу ЗС України, донесення щодо обсягів та список військовослужбовців, прийнятих на військову службу за контрактом.

5.5. Штаби видів ЗС України, штаби оперативних командувань, Високомобільних десантних військ ЗС України, Командування Сил спеціальних операцій, військові частини:

• під час циклу прибуття кандидатів на військову службу за контрактом до навчальних центрів (полігонів) забезпечують участь представників підпорядкованих органів військового управління у роботі кваліфікаційних комісій з питань укладання контрактів, визначення рівня підготовленості розподілу особового складу та організації підготовки;
• організовують роботу груп контролю по збору та аналізу донесень щодо стану відбору та прийняття кандидатів на військову службу за контрактом;
• щоденно, у дні відправок, доповідають до Генерального штабу ЗС України про кількість відправлених (прийнятих) кандидатів на військову службу за контрактом до навчальних центрів (полігонів).

5.6. Генеральний штаб ЗС України:

• організовує роботу кваліфікаційних комісій з метою надання методичної допомоги командуванню навчальних центрів (полігонів) в укладанні контрактів, визначення рівня підготовленості та організації підготовки;
• організовує роботу групи контролю по збору та аналізу донесень щодо стану відбору та прийняття кандидатів на військову службу за контрактом.

5.7 Кваліфікаційні комісії:

• здійснюють координацію у ході прибуття кандидатів з військових комісаріатів до навчальних центрів (полігонів);
• надають методичну допомогу в оформленні документів, завершенні відбору, підборі посад, ВОС та укладанні контрактів;
• організовують отримання уточненої потреби в особовому складі за підпорядковані військові частини;
• розподіляють військовослужбовців, які уклали контракт на три групи для проведення підготовки;
• готують проекти наказів на призначення військовослужбовців за контрактом, які не потребують підготовки, до підпорядкованих військових частин;
• на підставі витягів з наказів про призначення, організовують переміщення військовослужбовців за контрактом до військових частин для подальшого проходження військової служби;
• проводять роз’яснювальну роботу щодо порядку укладання контрактів, термінів підготовки, питань всебічного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців, нарахування грошового забезпечення курсантами у навчальних центрах (полігонах) та у військових частинах після завершення навчання.

5.8. Склад кваліфікаційних комісій.

Начальник Головного управління персоналу
Генерального штабу Збройних Сил України
генерал-лейтенант І.О.ВОРОНЧЕНКОВикористані джерела:
Директива ГШ ЗСУ від 27.01.2016 № Д-3 "Про організацію комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом у першому кварталі 2016 року".