Реформа речового забезпечення ЗСУ, рік роботи - звіт робочої групи

Ukrainian Military Pages Зображення: facebook.com/konsles

У лютому 2015 року розпорядженням Міністра оборони було створено робочу групу з питань удосконалення матеріального забезпечення Збройних Сил України.

На сторінках Ukrainian Military Pages діяльність групи широко висвітлювалась із самого початку її роботи, особлива увага приділялась діяльності підгрупі з реформування речового забезпечення.

Сьогодні пропонуємо до уваги звіт про роботу підгрупи від її керівника Костянтина Лєсніка оприлюднений ним у соціальній мережі Fаcebook (текст згідно оригіналу):Уже рік, як ми почали активно групою працювати над реформуванням системи мат. забезпечення ЗСУ.

Кратний та поверховий звіт за рік що не містить "проблемних питань". Дуже коротко про нашу роботу. Скоріше - звіт перед громадськістю. Багато букв.

Звіт робочої підгрупи з удосконалення системи матеріального забезпечення Міністерства оборони України (Дир.281/з),

щодо заходів, які були проведені спеціалістами робочої підгрупи у період з 01.02.2015 по 17.02.2016 за для удосконалення системи розробки, стандартизації та контролю якості при постачанні предметів речового майна для потреб Збройних Сил України.

01.02.2015

Створено робочу підгрупу з фахівців (військовослужбовців та цивільних) що мали як бойовий досвід, так і досвід розробки професійного спорядження, досвід роботи у промисловій галузі, стандартизації, тощо. У різні часи існування чисельний склад підгрупи нараховував від 4 до 10 чоловік. Діяльність групи велась на цілком волонтерських засадах, патріотизмі та прагненні якісного удосконалення речового забезпечення військовослужбовців.

фото © Віктор Пузанов

01.02.2015- 01.04.2015

Проведено аналіз системи розробки, стандартизації та контролю якості при постачанні предметів речового майна для потреб Збройних Сил України. Виявлено невідповідність існуючій системи регулювання процесів розробки, стандартизації та контролю якості, у МО та ГШ, стандартам і нормам передових країн НАТО.

Під час аналізу було виявлено, що департаменти та підрозділи МО та ГШ (Тил ЗСУ, Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МО, Військові представництва), діяльність яких стосувалася розробки, стандартизації, закупівлі, контролю якості мали такі розмиті повноваження, звітності, системи відповідальності, що унеможливлювали конкретизацію осіб, які винні у зривах постачання речового майна для потреб ЗСУ.

На підставі проведеного підгрупою аналізу до керівництва МО направлено звіт, що до необхідності реформування системи та перерозподілу повноважень між МОУ та ГШ ЗСУ та запроваджена ініціатива інституційних змін системи розробки, стандартизації та контролю якості при постачанні предметів речового майна для потреб Збройних Сил України, а також ініційовано створення Центру розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ (надалі –Центр).

01.02.2015-01.05.2015

Проведено аналіз Норм матеріального забезпечення військовослужбовців що регулювали матеріальне забезпечення військовослужбовців ЗСУ у період 2004-2015рр. та Законодавства України щодо Норм забезпечення.

Опрацьовано, погоджено та передано через Адміністрацію Президента України для розгляду і впровадження Верховною Радою України законодавчі ініціативи що до змін діючого Законодавства у сфері регулювання Норм матеріального забезпечення військовослужбовців. Зміни до Законодавства були проголосовані Верховною Радою та вступили в силу. Дані зміни дозволяють Міністерству Оборони затверджувати Норми матеріального забезпечення військовослужбовців без додаткових погоджень з іншими міністерствами та відомствами.

01.04.2015-01.06.2015

Розроблено концепцію Центру у формі Державного підприємства, як структурного підрозділу у складі МО (нажаль ця ініціатива не знайшла підтримки МОУ та була відкинута, що з часом привело до того стану справ, якій маємо на цей час).

01.06.2015-01.07.2015

Створено Положення про Центр у формі Військової Частини, його організаційна структура, штат та положення про окремі відділи. Розроблено проект Наказу Міністра оборони про створення Центру.

01.07.2015-01.10.2015

Проведено співбесіди з претендентами на роботу у Центрі, їх попереднє навчання, з метою як найшвидше приступити до виконання завдань покладених на Центр. Проведено аналіз системних скарг військовослужбовців що до якості польової форми одягу, спорядження та засобів індивідуального захисту, що постачалася ЗСУ у період 2014 року.

Виявлено, що за поточний період 2014, а так само і на початку 2015 року не проводилося жодних лабораторних досліджень (у незалежних акредитованих лабораторіях) що до заявлених у нормативних документах показників якості продукції, що надходила для потреб ЗСУ. Це надавало можливість окремим постачальникам постачати для потреб ЗСУ неякісну продукції, уникаючи перевірок.

Спеціалістами робочої підгрупи була створена і запропонована сучасна система контролю якості з обов’язковою трьохступеневою перевіркою показників якості, які зазначені у нормативних документах МОУ при проведені державних закупівель. Система передбачає перевірку продукції у незалежних акредитованих лабораторіях на кожному етапі проведення державних закупівель, та повну перевірку якості при постачання предметів матеріального забезпечення для потреб ЗСУ на склади МО.

01.04.2015-01.10.2015

1. Паралельно з вище переліченими роботами, протягом усього часу, створювалися та затверджувалися нормативні документи на предмети новітнього речового майна для потреб ЗСУ, проводилися чисельні наради та консультації з виробниками щодо інтенсифікації оновлення виробництв для випуску якісно нового речового майна. Це в свою чергу призвело до оновлення обладнання на провідних підприємствах легкої промисловості України та поставкам речового забезпечення військовослужбовцям МОУ з рівнем якості, яке не поступаються кращім зразкам спорядження провідних армій країн НАТО.

2. Спеціалісти робочої підгрупи організовували та брали участь у офіційному візиті до Центру розробки та стандартизації військової форми одягу , спорядження, засобів індивідуального захисту та персонального озброєння Армії США (PEO SOLDIER US ARMY) Вашингтон, США де, під час зустрічей відбувалося обговорення системи розробки, стандартизації та контролю якості, яка діє у Армії США, відбувалося обговорення діяльності та набутого досвіду спеціалістами робочої підгрупи під час роботи по удосконаленню системи речового забезпечення ЗСУ, обговорювалися тенденції та сучасні розробки індивідуального спорядження.

Під час візиту були налагоджені дружні зв’язки та обмін робочою інформацією що до майбутніх розробок. Співпраця між спеціалістами робочої підгрупи та фахівцями PEO SOLDIER US ARMY триває і до сих пір.

3. Спеціаліст робочої приймав участь у щорічній конференції НАТО з питань персонального екіпірування, що проходила у м. Будапешт (Угорщина ), де приймав активну участь у роботі окремих робочих груп з систем індивідуального балістичного захисту та персонального екіпірування. Налагоджені стосунки та обмін інформацією з колегами з Литви, Польщі, США.

01.10.2015-30.10.2015

Розпочато роботу Центру, відділ речового забезпечення якого майже повністю складався з фахівці робочої підгрупи, що мали, на той час, неоціненний досвід з розробки та стандартизації предметів речового забезпечення.

Для організації контролю якості, проведення органолептичних перевірок та організації лабораторних досліджень (у незалежних акредитованих лабораторіях) при отриманні продукції, що постачається для потреб ЗСУ сформовані окремі відділи ЦРСМЗ ЗСУ на всіх ОЦЗ.

01.11.2015-17.02.2016

1. Погоджено з керівництвом МОУ та затверджено Систему контролю якості, з 01.03.2016 року, яка практично унеможливить постачання неякісної продукції для потреб ЗСУ, при цьому дозволить відповідальним постачальникам перемагати у відвертій і конкурентній боротьбі при проведені державних закупівель.

2. Проведено контроль за виконанням доручень Міністра Оборони України до КЄО що до надання Центру та відокремленим відділам Центру приміщень та проведення ремонту у виділених приміщеннях (01.09.2015- 07.12.2015). Не дивлячись на доручення Міністра Оборони ремонтні роботи у виділених приміщеннях так і не були виконані у повному обсязі.

3. Обладнання робочих приміщень та особового складу Центру оргтехнікою, комп’ютерами, меблями, канцелярським приладдям, вимірювальними засобами, швейним обладнанням для виробництва прототипів та еталонних зразків для відділів Центру проведено силами спеціалістів робочої групи та за рахунок волонтерської допомоги виключно. Не дивлячись на заявки на надання необхідного для функціонування Центру обладнання до вповноважених підрозділів МО, необхідне обладнання та матеріали досі не надані. Але не дивлячись на це, завдяки зусиллям спеціалістів робочої групи розробки предметів речового забезпечення не зупиняються.

Ukrainian Military Pages фото © фото © na.mil.gov.ua

4. Розроблено робочою підгрупою/Центром розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, погоджено встановленим порядком з усіма структурними підрозділами МО та ГШ, та затверджено приказом Міністра оборони №664 від 01.12.2015р. нові Норми матеріального забезпечення військовослужбовців ЗСУ щодо забезпечення польовою формою одягу, спорядженням та засобами індивідуального захисту. Бойовий Єдиний Комплект (БЄК) та Бойовий Спеціальний Комплект (БСК). Дані норми є над важливими для забезпечення військовослужбовців ЗСУ у загрозливий період.

5. У даний період ведуться роботи що до створення та погодження Приказів Міністра оборони України, які регламентують правила носіння військової форми одягу, спорядження та засобів індивідуального захисту військовослужбовців. Заплановане кінцеве погодження та подача на затвердження Міністром оборони – квітень 2016.

6. На даний час тривають заходи що до розробки та погодження Норм матеріального забезпечення повсякденною, парадною та іншою формою одягу, норми забезпечення ВПС, ВМС та інші. Планове завершення робіт та заходів що до цих Норм забезпечення –жовтень 2016 року.
Ukrainian Military Pages зображення © facebook-спільнота "НОВЕ ВІЙСЬКО"

7. Проведені робочі наради з метою створення спільних робочих груп з представниками ВПС та ВМС. Метою створення даних робочих груп – є як найшвидше та якісно розробити комплекти спеціальної форми одягу, спорядження та засобів індивідуального захисту для ВПС та ВМС. На даний час робочі групи сформовані і приступили до роботи.

8. Спеціалістами робочої групи проводились та проводяться заходи що до розробки нових високоякісних та сучасних предметів матеріального забезпечення , що входять до Норм БЄК та БСК з метою як найшвидшого забезпечення військовослужбовців ЗСУ якісним спорядженням, уніформою та засобами індивідуального захисту у 2016 році. Кінцеве закінчення розробок нормативних документів (Технічних умов, Технічних специфікацій) та зразків-еталонів для всіх предметів матеріального забезпечення, що входять до складу нових Норм забезпечення (БЄК, БСК) заплановано на липень 2016 року.

На сьогоднішній день :

Розроблено та затверджено встановленим порядком (у складі робочої групи) – 25 нормативних документів (Технічних умов, Технічних специфікацій). Розроблено та затверджено встановленим порядком (у складі ЦРСМЗ ЗСУ) – 12 нормативних документів (Технічних умов, Технічних специфікацій, Технічних завдань).

Розпочато процедуру затвердження встановленим порядком ( у складі ЦРСМЗ ЗСУ) - 10 Технічних умов, Технічних специфікацій). Ведеться активна розробка (у складі ЦРСМЗ ЗСУ) - 15 (Технічних умов, Технічних специфікацій).

9. Спеціалістами робочої підгрупи було ініційовано прийняття у якості відомчих Стандартів Міністерства оборони України сімнадцяти Стандартів НАТО ( SNANAG) які надважливі для розробки, стандартизації та контролю якості військової форми одягу, індивідуального спорядження та засобів індивідуального захисту військовослужбовців. Одним з найважливіших Стандартів НАТО, що був прийнятий першочергово був STANAG 2920, який затверджує вимоги якості та методи лабораторного контролю що до засобів індивідуального захисту (захисних балістичних шоломів, захисних балістичних жилетів, захисних балістичних окулярів).

Але, не дивлячись на те, що STANAG 2920 був затверджений у якості відомчого Стандарту Міністерства оборони України ще влітку 2015 року і не дивлячись на всі зусилля з боку заступників Міністра оборони України Гусєва Ю.В. та генерал-лейтенанта Павловського так і не вдалося зобов’язати структурні підрозділи Міністерства Оборони (лабораторія ГРАУ м.Макарів) придбати та встановити обладнанням для перевірки засобів індивідуального захисту згідно Стандарту НАТО STANAG 2920.

Відсутність обладнання у лабораторіях Міністерства оборони може призвести до зриву закупівлі у 2016 році окулярів захисних балістичних та окулярів – масок захисних балістичних у зв’язку з неспроможністю перевірити балістичні показники якості. А у разі, якщо буде прийняте рішення проводити закупівлю без лабораторних випробувань, як зразків, що будуть надані постачальниками при процедурі проведення конкурсних торгів, так і без вибіркової перевірки зразків з кожної партії, що постачається, то це може призвести до заміни продукції з необхідними для балістичного захисту очей показниками на дешевий і неякісний контрафактний підробний продукт.

Крім того, перевірка по окремих показниках балістичної уламкової стійкості згідно Стандарту НАТО STANAG 2920 передбачена і для нових бронежилетів та захисних шоломів, які зараз знаходяться у стадії розробки, але мають бути введені вже у 2016 році.

10.Завдяки роботі спеціалістів робочої підгрупи/Центру задано суттєвий поштовх для вітчизняних виробників щодо прогресу впровадження новітніх для України матеріалів та технологій світового рівня при виробництві військової форми одягу та спорядження для військовослужбовців ЗСУ. Це дозволить вітчизняним виробникам не тільки постачати новітні зразки до ЗСУ, а й вільно конкурувати на зовнішніх ринках маючи неоціненний досвід роботи з сучасними технологіями та матеріалами, та системою стандартизації та контролю якості продукції.


читати також:

Офіційний камуфляж Збройних Сил України
Військова форма 2015: парадна та повсякденна, знаки розрізнення (проект)
Військова форма 2015: проект польової форми
Проект зимового комплекту польової форми
Модульна персональна система балістичного захисту
Новий порядок речового забезпечення військовослужбовців
Нова форма українського війська: продовження
Нова форма українського війська: почесна варта
Нові норми речового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України
В Міноборони розробляють власний шрифт для ідентифікації
Порівняння форми старого та нового зразка - інфографіка ЦРСМЗ ЗС УкраїниВикористані джерела:
281/z group - New Ukrainian Army Community (facebook.com)