Скасовані гвардійські найменування частин ЗСУ, Держспецзв'язку та Держспецтрансслужби

Нарукавний знак ЗСУ

З найменувань військових частин та підрозділів (установ, навчальних закладів) Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту виключені гвардійські найменування.

Відповідні зміни внесені до Указу Президента України від 30 жовтня 2000 року № 1173 "Про впорядкування присвоєння почесних найменувань військовим частинам, установам, вузлам зв'язку, органам та підрозділам" (зі змінами) указом від 22 серпня 2016 року № 344/2016.

Варто зазначити, що військові частини Державної прикордонної служби України, на час виходу указу, вже не мали таких найменувань.

Також указом встановлюється, що гвардійське найменування, є почесним найменуванням яке присвоюється органам військового управління та військовим частинам Національної гвардії України.

Єдиною частиною з гвардійським найменуванням у Переліку військових частин, які зберігатимуть надалі раніше присвоєні почесні найменування та найменування яких уточнюються залишається Гвардійська авіаційна база Національної гвардії України.

Указ від 22 серпня 2016 року № 344/2016 "Про внесення змін до Указу Президента України від 30 жовтня 2000 року № 1173" набрав чинності 6 вересня з виходом друком чергового номеру (№ 68) бюлетеня «Офіційний вісник України».
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №344/2016

Про внесення змін до Указу Президента України від 30 жовтня 2000 року № 1173

1. Внести до Указу Президента України від 30 жовтня 2000 року № 1173 "Про впорядкування присвоєння почесних найменувань військовим частинам, установам, вузлам зв'язку, органам та підрозділам" (зі змінами, внесеними Указами від 23 червня 2006 року № 569, від 16 грудня 2014 року № 934 та від 18 листопада 2015 року № 646) такі зміни:

1) у статті 1:

слова "гвардійське найменування" виключити;

доповнити статтю реченням такого змісту: "Установити, що почесним найменуванням є також гвардійське найменування, яке присвоюється органам військового управління та військовим частинам Національної гвардії України";

2) у статті 3 слова "гвардійських найменувань" виключити;

3) статтю 4 викласти в такій редакції:

"4. Затвердити Перелік військових частин, установ Збройних Сил України, Національної гвардії України, вузлів урядового зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів Державної прикордонної служби України та підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, вищих військових навчальних закладів та організацій, які зберігатимуть надалі раніше присвоєні почесні найменування та найменування яких уточнюються, а також Порядок написання дійсних найменувань військових частин, установ, вузлів зв'язку, органів та підрозділів, вищих військових навчальних закладів та організацій (додаються)";

4) у графі "Надалі іменується" розділів І "Збройні Сили України", III "Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України", V "Державна спеціальна служба транспорту" Переліку військових частин, установ Збройних Сил України, Національної гвардії України, вузлів урядового зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів Державної прикордонної служби України та підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, вищих військових навчальних закладів та організацій, які зберігатимуть надалі раніше присвоєні почесні найменування та найменування яких уточнюються, затвердженого зазначеним Указом, слова "гвардійський" і "гвардійська" у всіх відмінках виключити, а слова "Червоноградсько-Київська" замінити словами "Красноградсько-Київська";

5) у Порядку написання дійсних найменувань військових частин, установ, вузлів зв'язку, органів та підрозділів, вищих військових навчальних закладів та організацій, затвердженому зазначеним Указом:

а) у пункті 1:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) присвоєне найменування "гвардійський" (щодо органів військового управління та військових частин Національної гвардії України)";

в абзаці третьому підпункту 9 слово "гвардійського" виключити;

6) підпункт 2 та абзац четвертий підпункту 12 пункту 2 виключити.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.


Президент України П.ПОРОШЕНКО

22 серпня 2016 року