Пілотний проект щодо утворення Територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Міністерство оборони України

Кабінет Міністрів України погодив розроблений Міністерством оборони пілотний проект реорганізації військових комісаріатів.

Урядом видане розпорядженням від 19 липня 2017 року № 492-р, щодо реалізації з 1 серпня по 31 грудня 2017 року пілотного проекту щодо утворення територіального центру комплектування та соціальної підтримки з використанням матеріально-технічної бази Чернігівського обласного військового комісаріату.

Міністерство оборони з метою реалізації пілотного проекту повинно здійснити апробацію функціонування місцевих органів військового управління в новій організаційно-штатній структурі, забезпечити впровадження ефективної системи обслуговування та надання сервісних послуг військовозобов’язаним, резервістам, військовослужбовцям, ветеранам війни та військової служби, пенсіонерам з числа військовослужбовців Збройних Сил та членам їх сімей, удосконалення порядку комплектування військ (сил) особовим складом та організації оборонно-мобілізаційної роботи.

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки на період реалізації пілотного проекту буде здійснювати повноваження, які покладені відповідно до законодавства на військові комісаріати, та забезпечуватиме дотримання вимог законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації в особливий період людських і транспортних ресурсів на відповідній території, а начальник територіального центру здійснюватиме повноваження, які покладені відповідно до законодавства на військового комісара.

Реалізація пілотного проекту здійснюватиметься у межах бюджетних призначень, передбачених Міністерству оборони на 2017 рік на утримання Чернігівського обласного військового комісаріату.

Крім того розпорядженням визначені завдання Міністерству оборони:

  • визначити за результатами реалізації пілотного проекту доцільність його поширення на інші військові комісаріати;
  • опрацювати під час реалізації пілотного проекту організаційно-штатні структури територіальних центрів, визначити їх функції, повноваження та оптимальну чисельність;
  • постійно інформувати населення про хід реалізації пілотного проекту шляхом розміщення інформації на своєму офіційному веб-сайті;
  • подати Кабінетові Міністрів України у місячний строк після завершення реалізації пілотного проекту звіт про його результати.

Чернігівській облдержадміністрації::

  • провести заходи щодо інформування населення області стосовно функціонування територіального центру;
  • сприяти реалізації пілотного проекту та організації надання допомоги територіальному центру з питань його функціонування;
  • залучити територіальні органи Пенсійного фонду України для призначення (перерахування) пенсій особам, звільненим з військової служби, і членам їх сімей відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” за поданням територіального центру.


ua en