Пілотний проект щодо утворення Територіального центру комплектування та соціальної підтримки

21.07.17
реформи в міністерстві оборони України

Кабінет Міністрів України погодив розроблений Міністерством оборони пілотний проект реорганізації військових комісаріатів.

Урядом видане розпорядженням від 19 липня 2017 року № 492-р, щодо реалізації з 1 серпня по 31 грудня 2017 року пілотного проекту щодо утворення територіального центру комплектування та соціальної підтримки з використанням матеріально-технічної бази Чернігівського обласного військового комісаріату.

Міністерство оборони з метою реалізації пілотного проекту повинно здійснити апробацію функціонування місцевих органів військового управління в новій організаційно-штатній структурі, забезпечити впровадження ефективної системи обслуговування та надання сервісних послуг військовозобов’язаним, резервістам, військовослужбовцям, ветеранам війни та військової служби, пенсіонерам з числа військовослужбовців Збройних Сил та членам їх сімей, удосконалення порядку комплектування військ (сил) особовим складом та організації оборонно-мобілізаційної роботи.

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки на період реалізації пілотного проекту буде здійснювати повноваження, які покладені відповідно до законодавства на військові комісаріати, та забезпечуватиме дотримання вимог законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації в особливий період людських і транспортних ресурсів на відповідній території, а начальник територіального центру здійснюватиме повноваження, які покладені відповідно до законодавства на військового комісара.

Реалізація пілотного проекту здійснюватиметься у межах бюджетних призначень, передбачених Міністерству оборони на 2017 рік на утримання Чернігівського обласного військового комісаріату.

Крім того розпорядженням визначені завдання Міністерству оборони:

  • визначити за результатами реалізації пілотного проекту доцільність його поширення на інші військові комісаріати;
  • опрацювати під час реалізації пілотного проекту організаційно-штатні структури територіальних центрів, визначити їх функції, повноваження та оптимальну чисельність;
  • постійно інформувати населення про хід реалізації пілотного проекту шляхом розміщення інформації на своєму офіційному веб-сайті;
  • подати Кабінетові Міністрів України у місячний строк після завершення реалізації пілотного проекту звіт про його результати.

Чернігівській облдержадміністрації::

  • провести заходи щодо інформування населення області стосовно функціонування територіального центру;
  • сприяти реалізації пілотного проекту та організації надання допомоги територіальному центру з питань його функціонування;
  • залучити територіальні органи Пенсійного фонду України для призначення (перерахування) пенсій особам, звільненим з військової служби, і членам їх сімей відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” за поданням територіального центру.


Читати новини від Ukrainian Military Pages у Telegram

ua en