Роз'яснення щодо виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань

Грошове забезпечення

Юридична служба ЗС України надала роз'яснення щодо щодо виплати військовослужбовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у 2017 році.

У зв’язку з обмеженням обсягу видатків на виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально–побутових питань, та враховуючи порядок її виплат, передбачений пунктом 7 наказу Міністерства оборони України від 09.02.2017 року № 88 «Про бюджетну політику Міністерства оборони України на 2017 рік» у військових частинах (органах військового управління) Збройних Сил України існує певна напруженість отримання зазначеної винагороди та виникають питання щодо підстав її виплати та встановленого порядку.

Так, відповідно до рішення Міністра оборони України від 25.02.2017 року № 1223/з/12 граничні видатки для виплати матеріальної допомоги встановлено 10% спискової чисельності військовослужбовців місячного фонду грошового забезпечення. При цьому, рішення про надання допомоги має бути прийняте виключно в межах доведених граничних обсягів видатків та отриманих асигнувань на відповідний місяць.

Зазначене рішення зобов’язує видавати накази про виплату матеріальної допомоги тільки у випадках:

  • важкий стан здоров’я військовослужбовця та членів його сім’ї (поранення, контузія, інвалідність та інші випадки тяжких захворювань) за наявності посвідчення або довідки відповідного лікаря;
  • смерть рідних по крові та шлюбу;
  • пожежа або стихійне лихо;
  • одруження військовослужбовця;
  • народження дитини військовослужбовця або її одруження.

Тобто відповідно до зазначеного рішення імперативно встановлено порядок та підстави виплати допомоги.

Відповідно до визначення Законом України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» до рідних по крові та шлюбу відносяться дружина (чоловік), батько (матір), вітчим (мачуха), син (дочка), пасинок (падчерка), рідний брат (рідна сестра) військовослужбовця, батько (матір) подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець.

18.04.2017 року за № 996НВГШ начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України прийнято рішення «Про виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань». Зазначене рішення містить диспозитивні вимоги щодо виплати допомоги. Так відповідно до рішення, при розгляді документів, які стали підставою для порушення клопотання про надання матеріальної допомоги, пріоритет надавати причинам, які зазначені в рішенні Міністра оборони України, а також багатодітним сім’ям, сім’ям загиблих під час виконання службових обов’язків в АТО в попередніх роках та інших поважних причин.

З метою дотримання прозорості, принципу справедливості та встановленого порядку рекомендовано у військових частинах та органах військового управління створити робочі групи з перевірки документів для виплати військовослужбовцям військової частини (органу військового управління) матеріальної допомоги.

Щодо інших поважних причин, вичерпного переліку таких не існує. Командир та члени комісії визначають наявність (відсутність) на їх думку підстав щодо виплати матеріальної допомоги. Такими підставами крім зазначених можуть бути: дорожньо-транспортна пригода за участю військовослужбовця, що призвела до значного пошкодження транспортного засобу, тривала участь чоловіка (жінки) в проведенні АТО, різке погіршення майнового стану (крадіжка тощо), погіршення житла, іншого майна.Використані джерела:
Юридична служба Збройних Сил України