Чому український солдат або сержант не зможе дослужитися до пенсії – колізії законодавства

Ukrainian Military Pages фото © Дмитро Муравський

В результаті змін у законодавстві, які вже відбулися протягом останніх років, виникла ситуація, яка може призвести до втрати деякими категоріям військовослужбовців можливості набуття права на пенсію, після закінчення дії особливого періоду.

На сьогодні, у зв'язку з дією в Україні особливого періоду, граничний вік перебування на військовій службі продовжено до 60 років, але у разі його скасування виникне ситуація коли згідно чинного законодавства значна частина військовослужбовців втратить можливість «дослужитися» до пенсії. А враховуючи швидкість з якою в нашій державі можуть прийматися важливі законопроекти, то вважаємо за необхідне вже зараз звернути увагу на цю ситуацію, особливо враховуючи можливі зміни у пенсійному законодавстві, які її тільки погіршать.

Згідно чинного закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», мінімальна вислуга для призначення пенсії збільшується на півроку щорічно та в результаті на 1 жовтня 2020 року повинна становити 25 років.

В той же час стаття 22 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» визначає граничний вік перебування на військовій службі (в мирний час) для військовослужбовців рядового, сержантського та молодшого офіцерського складу – до 45 років.

Тобто вже за чинними законами, після закінчення дії особливого періоду, матимемо ситуацію, що право на пенсію зможуть набути лише ті солдати і сержанти, які вступили на військову службу у віці 18-20 років, бо в іншому випадку людині банально не вистачить часу прослужити 25 років до досягнення 45-річного віку.

Але, в жовтні цього року, планується розглянути та внести зміни до законодавства, серед яких розглядається можливість поступового підвищення мінімальної вислуги для призначення пенсії до 30 років. У такому разі військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу взагалі втрачають право на пенсію за умови збереження 45-річного граничного віку перебування на службі (45-30=15).

Читати також: Які зміни очікують законодавство з пенсійного забезпечення військовослужбовців?

Виправити ситуацію можна підвищенням визначеного законом граничного віку перебування на службі для солдат і сержантів до 55-60 років, але з іншого боку враховуючи особливості військової служби, вимоги за станом здоров'я (особливо в частинах ССпО, ВДВ, морської піхоти) чи багато чоловіків та жінок зможуть служити на солдатських і сержантських посадах до 55-60 років, щоб отримати право на пенсію?

Тому варто очікувати, що з підвищенням мінімально необхідної вислуги для набуття право на пенсію до 30 років, це право стане прерогативою лише офіцерів, більшість з яких починає службу з 17 років та мають право служити до 50-55 років, залежно від звання, а також для сержантів і солдатів штабних посад і тилових частин (за умови підвищення граничного віку хоча б до 55 років).

У підсумку – саме зараз закладаються передумови, що ті хто вступає на військову службу за контрактом не розглядають її як можливість будувати професійну кар'єру та згодом вийти на пенсію, а лише як тимчасове місце роботи, до кращої пропозиції на ринку праці.