Житлове забезпечення військових: Правова колізія. Замість постійного житла — зняття з черги?

Ukrainian Military Pages

Одним з найголовніших стимулів військової служби для кожного військовослужбовця є отримання житла.

Порядок забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей жилими приміщеннями регулюється статтею 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (далі - Закон).

Відповідно до частини 1 зазначеної статті військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надаються жилі приміщення для постійного проживання або за їх бажанням грошова компенсація за належне їм для отримання жиле приміщення.

Такі жилі приміщення або грошова компенсація надаються їм один раз протягом усього часу проходження військової служби за умови, що ними не було використано право на безоплатну приватизацію житла.

Здавалося цілком природно, що військовослужбовець який відслужив у війську понад двадцять календарних років, реалізує надане Законом право та отримає житло.

Але, частиною 9 зазначеної статі Закону визначено, що військовослужбовці, які перебувають на обліку, під час звільнення з військової служби в запас або відставку за віком, станом здоров’я, а також у зв’язку з реформуванням ЗС України, зі скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів за неможливості використання на військовій службі, залишаються (за їх бажанням) на обліку у військовій частині до одержання житла з державного житлового фонду за останнім місцем проходження служби, а в разі розформування військової частини – у військовому комісаріаті і КЕВ (КЕЧ) району та користуються правом позачергового одержання житла.

Тобто, у разі звільнення з військової служби військовослужбовців за підставами, не зазначеними в Законі, в тому числі у зв’язку з закінченням терміну дії контракту, не передбачено залишення їх на квартирному обліку у військових частинах.

Читати також: Квартирне питання ЗСУ. Інфографіка

На виконання статті 12 Закону прийнято Порядок забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006р N 1081 (далі-Порядок), який пунктом 3 закріплює аналогічні з вимогами Закону приписи, щодо забезпечення військовослужбовців, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше та членів їх сімей жилими приміщеннями для постійного проживання, а пунктом 29 категорії військовослужбовців, які мають право залишитися на квартирному обліку при звільнені з військової служби.

Хоча Порядок не містить прямої норми щодо зняття з квартирного обліку військовослужбовців звільнених з військової служби за у зв’язку з закінченням терміну дії контракту, пункт 31 містить імперативні вимоги, що житлові приміщення надаються тільки військовослужбовцям, які перебувають на обліку, крім випадків, передбачених законодавством.

Пункт 2.17 в початковій редакції «Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями», затвердженою наказом Міністра оборони №737 від 30.11.2011 року (далі - Інструкція) чітко визначав, що військовослужбовці, які перебувають на обліку, під час звільнення з військової служби в запас або відставку за віком, станом здоров’я, а також у зв’язку з реформуванням ЗС України, зі скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів за неможливості використання на військовій службі, а також після закінчення строку контракту при досягненні 20 років вислуги на військові службі в календарному обчисленні, залишаються (за їх бажанням) на обліку у військовій частині до одержання житла з державного житлового фонду за останнім місцем проходження служби, а в разі розформування військової частини – у військовому комісаріаті і КЕВ (КЕЧ) району, на території обслуговування яких знаходилася розформована військова частина, та користуються правом позачергового одержання житла.

Тобто вимоги Закону та Порядку трактувалися за принципом, що не заборонено то дозволено. Однак, 19.06.2014 року, з врахуванням оголошення в країні особливого періоду, внаслідок чого збільшено граничний вік перебування на військовій службі були затверджені зміни до Інструкції. Відповідно до пункту 2.16 Інструкції в новій редакції, норма, що регламентувала залишення на квартирному обліку військовослужбовців, які звільняються з військової служби після закінчення строку контракту та мають 20 років вислуги в календарному обчисленні, виключена.

Більш того, пункт 2.18.Інструкції доповнено нормою, що військовослужбовці та особи, звільнені з військової служби, знімаються з обліку за місцем служби (за місцем звільнення з військової служби) у разі звільнення з військової служби за підставами, не зазначеними в абзаці першому пункту 2.16 цього розділу.

Фактично без внесення змін до Закону та Порядку - нормативних актів вищої юридичної сили, внаслідок іншого їх тлумачення Інструкцією звужено зміст та обсяг існуючих прав і свобод військовослужбовців.

Зазначена правова колізія спонукає військовослужбовців Збройних Сил України звертатись за захистом своїх прав до суду, оскільки за загально встановленими принципами теорії права та існуючою практикою набуте суб’єктивне право, навіть своєчасно не реалізоване, не може бути втрачено.

З іншого боку, перспектива бути «викинутими» з квартирної черги, а потім займатися судовою тяганиною нікого з поки діючих військовослужбовців не влаштовує.

Відтак цілком логічним стало окреме доручення Міністра оборони України від 16.08.2017 року за № 1487/з щодо організації роботи по внесенню змін у статтю 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» в частині залишення військовослужбовців на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов у разі звільненні з військової служби в зв’язку з закінченням строку контракту.

Читати також: Менеджер Проектного офісу реформ Міноборони Павло Каюк розповів про житло для ЗСУ

На даний час за результатами проведених робочих нарад, ведеться внутрішнє погодження проекту закону, який передбачає окрім вирішення питання залишення військовослужбовців на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов у разі звільненні з військової служби в зв’язку з закінченням строку контракту (при досягненні певної вислуги років), норми, що регулюють механізми поновлення на військовому обліку військовослужбовців запасу з вислугою понад 20 календарних років, яких звільнено в зв’язку з закінченням строку контракту, а також порядок обліку на квартирній черзі військовослужбовців звільнених з військової служби через сімейні обставини та жінок, які мають дітей віком до 18 років, під час дії особливого періоду.

При цьому, з посиланням на статтю 37 Житлового Кодексу, Юридична служба Збройних Сил України вважає, що військовослужбовці у разі звільненні з військової служби в зв’язку з закінченням строку контракту набувають право залишатися на житловому обліку при наявності вислуги років, що дає право на пенсійне забезпечення.Використані джерела:
Юридична служба Збройних Сил України