Аналіз результатів гарантійної експлуатації БТР-4Е і машин на його базі у 2014 - 2016 роках

Ю.О. Слюсаренко, Я.В. Шигін
Аналіз результатів гарантійної експлуатації БТР-4Е - Ukrainian Military Pages

У статті проведено аналіз результатів гарантійної експлуатації бронетранспортерів з метою підвищення надійності виробів БТР-4Е та машин на его базі.

Протягом останніх років, на Державному підприємстві «Харківське конструкторське бюро ім. О.Морозова» (ХКБМ) розроблений колісний бронетранспортер нового покоління БТР-4Е і ряд машин на його базі (броньовані медична машина - БММ-4С, броньована ремонтно-евакуаційна машина - БРЕМ-4РМ, командирський бронетранспортер - БТР-4К), організовано серійне виробництво цих машин для потреб Міністерства оборони Україна [Збройних Сил України - прим. Ukrainian Military Pages] і Національної Гвардії України.

ДП «ХКБМ» систематично проводить роботи з удосконалення конструкції, підвищення надійності, якості та тактико-технічних характеристик бронетранспортера БТР-4Е і виробів на його базі. Конструкторські підрозділи підприємства постійно проводять роботи з удосконалення конструкції вузлів і систем бронетранспортерів. У період з 2012 року по теперішній час ДП «ХКБМ» в співробітництво з Міністерством оборони України виконало понад 190 доробок, які впроваджені в конструкцію даних виробів.

При отриманні сповіщення від експлуатуючих організацій (військових частин ЗСУ та НГУ) гарантійні бригади ДП «ХКБМ» здійснюють гарантійний ремонт виробів БТР-4Е і машин на його базі в місцях їх постійної дислокації.

У гарантійних випадках настання відмов покупних комплектуючих виробів бронетранспортерів, ДП «ХКБМ» оперативно залучає представників підприємств постачальників дефектних комплектуючих до складу своїх виїзних бригад гарантійного забезпечення з метою організації оперативного ремонту та відновлення бойової техніки. У ДП «ХКБМ» безперервно і методично виконується рекламаційну робота з підприємствами-постачальниками неякісних комплектуючих, а так само пошук і заміна їх альтернативними.

За допомогою відомостей щодо проведення гарантійних ремонтів, наведених у технічних звітах гарантійних бригад, відділ надійності підприємства регулярно проводить структурний аналіз результатів гарантійної експлуатації бронетранспортерів у військових частинах ЗСУ та НГУ. Систематизує причини і кількість конструктивних, виробничих, експлуатаційних відмов, а також відмов покупних комплектуючих виробів (ПКВ); розробляє щорічні звіти про відмови і заходи щодо їх усунення, з метою підвищення якості та надійності, як окремих систем, так і виробу в цілому.

Таким чином, аналіз результатів гарантійної експлуатації виробів БТР-4Е і машин на його базі є актуальним завданням.

У ДП «ХКБМ» роботи з гарантійного ремонту та авторського нагляду в період гарантійної експлуатації виробів організовані відповідно до державних стандартів і діючої на підприємстві Системи управління якістю, що базується на ДСТУ ІСО 9001 з використанням методик системи якості [1][2][3], розроблених на підприємстві.

При дослідженні причин виходу з ладу бронетранспортерів або їх систем має місце наступна класифікація відмов згідно з ГОСТ 27.002-89:

Конструктивна відмова - це відмова, що виникла унаслідок недосконалості або порушення встановлених правил і (або) норм проектування і конструювання.

Виробнича відмова - це відмова, що виникла унаслідок недосконалості або порушення встановленого процесу виготовлення або ремонту, виконаного на підприємстві.

Відмова ПКВ - це відмова, що виникла унаслідок недосконалості або порушення встановленого процесу виготовлення або ремонту, виконаного на підприємстві-постачальнику, обумовлена несправностями комплектуючого виробу, не пов'язана з монтажем і функціонуванням систем основного об'єкта і усувається шляхом заміни, ремонту або регулювання ПКВ, що відмовили.

Експлуатаційна відмова - це відмова, що виникла унаслідок порушення встановлених правил і (або) умов експлуатації.

Бойові пошкодження - це пошкодження (відмови), що виникли в бойовій обстановці, в результаті зовнішнього впливу вражаючих засобів противника.

Для проведення аналізу результатів гарантійної експлуатації виробів БТР-4Е і машин на його базі використовувалися матеріали щорічних звітів відділу надійності - статистика відмов, що мали місце в період з 2014 по 2016 рік включно.

Аналіз гарантійної експлуатації бронетранспортерів БТР-4Е у військових частинах Національної Гвардії України

Кількість відмов, що проявилися в процесі гарантійної експлуатації виробів БТР-4Е і машин на його базі у військових частинах Національної Гвардії України в 2014 ÷ 2016 роках, наведено нижче (рис.1).

Аналіз результатів гарантійної експлуатації БТР-4Е - Ukrainian Military PagesРис.1. Кількість відмов, що проявилися в процесі гарантійної експлуатації виробів у в/ч Національної Гвардії України в 2014 ÷ 2016 роках

Динаміка зміни усередненого значення кількості відмов на один виріб, що проявилися в процесі гарантійної експлуатації виробів БТР-4Е і машин на його базі у військових частинах НГУ в 2014 ÷ 2016 роках, наведена на рисунку 2.

Аналіз результатів гарантійної експлуатації БТР-4Е - Ukrainian Military PagesРис.2. Усереднена кількість відмов на один виріб у в/ч Нацгвардії України в 2014 ÷ 2016 роках

Аналіз гарантійної експлуатації бронетранспортерів БТР-4Е у військових частинах Міністерства оборони України

Кількість відмов, що проявилися в процесі гарантійної експлуатації виробів БТР-4Е і машин на його базі у військових частинах Збройних Сил України в 2014 ÷ 2016 роках, наведено на рисунку 3.

Аналіз результатів гарантійної експлуатації БТР-4Е - Ukrainian Military PagesРис.3. Кількість відмов, що проявилися в процесі гарантійної експлуатації виробів у в/ч ЗС України в 2014 ÷ 2016 роках

Динаміка зміни усередненого значення кількості відмов на один виріб, що проявилися в процесі гарантійної експлуатації виробів БТР-4Е і машин на його базі у військових частинах ЗСУ в 2014 ÷ 2016 роках наведено на рисунку 4.

Аналіз результатів гарантійної експлуатації БТР-4Е - Ukrainian Military PagesРис.4. Усереднена кількість відмов на один виріб у в/ч ЗСУ в 2014 ÷ 2016 роках

Аналіз
уточнень конструкторської документації виробів БРТ-4Е і машин на його базі і оцінка їх впливу на зниження кількості відмов в процесі гарантійного періоду експлуатації виробів у військових частинах ЗСУ та НГУ в 2014 ÷ 2016 році.

За результатами виготовлення і експлуатації виробів конструкторськими підрозділами ДП «ХКБМ» були випущені сповіщення про уточнення конструкторської документації бронетранспортера БТР-4Е і машин на його базі (БРЕМ-4РМ, БММ-4С, БТР-4К).

Доопрацювання зазнали такі основні вузли та системи:

 • заміна штатного двигуна на двигун DEUTZ BF6M1015CP;
 • модернізація гідросистеми приводу вентиляторів системи охолодження;
 • заміна штатної коробки передач на коробку передач Allison 4500 SP;
 • заміна штатної коробки роздавальної на коробку роздавальну NDGS TC2004;
 • заміна штатного гідротрансформатора на гідротрансформатор ТС-541;
 • посилення конструкції колісних редукторів і карданних передач;
 • удосконалення технології зварювання деталей корпусу;
 • та ін.

У конструкцію виробу введені нові елементи:

 • установка енергоагрегату для забезпечення застосування озброєння при непрацюючому основному двигуні;
 • установка протимінної захисту;
 • установка додаткового захисту бойового модуля;
 • та ін.

Після впровадження вищевказаних повідомлень про уточнення конструкторської документації по допрацьованим вузлів і системам кількість конструктивних відмов зменшилася в 6,3 рази за підсумками експлуатації в 2016 році.

За результатами структурного аналізу кількості та типів відмов вузлів і систем виробів, що знаходяться у військовій гарантійної експлуатації, в ДП «ХКБМ» в 2016 році розроблена та затверджена «Програма доопрацювання і вдосконалення бронетранспортерів БТР-4 і машин на його базі».

Висновки

Велика кількість експлуатаційних відмов та відмов ПКВ в 2014 ÷ 2015 роках у військових частинах НГУ, а так само їх збільшення в 2015 році у військових частинах ЗСУ, у більшості випадків була пов'язана з необхідністю вирішення завдання імпортозаміщення комплектуючих російського виробництва і підвищення рівня підготовки особового складу експлуатуючих організацій.

Аналіз даних про відмови за три роки гарантійної експлуатації бронетранспортерів показує зниження в 2016 році кількості відмов всіх типів; при цьому в тому ж 2016 році має місце зниження усередненої кількості відмов з розрахунку на один виріб, при безперервному збільшенні кількості виробів БТР-4Е і машин на його базі, що експлуатуються в гарантійний період у військових частинах Збройних Сил та Національної Гвардії України.

Зниження в 2016 році загальної кількості відмов і усередненого значення кількості відмов з розрахунку на один виріб БТР-4 на тлі безперервного збільшення загальної кількості бронетранспортерів, переданих в гарантійну експлуатацію, обумовлено розробкою і впровадженням заходів в ДП «ХКБМ» щодо підвищення якості та надійності продукції, що випускається, таких як:

 • «Програма доопрацювання і вдосконалення бронетранспортерів БТР-4 і машин на його базі»;
 • «План-графік усунення зауважень за результатами експлуатації БТР-4 у військових частинах Міністерства оборони України та Національної Гвардії України в 2015 році»;
 • посилення вхідного контролю і робота з постачальниками покупних комплектуючих виробів;
 • навчання особового складу експлуатуючих організацій силами гарантійних бригад ДП «ХКБМ».

Кількість конструктивних відмов після впровадження уточнень конструкторської документації в порівнянні з 2014 ÷ 2015 роком зменшилася в 6,3 рази за підсумками гарантійної експлуатації виробів БТР-4Е і машин на його базі в 2016 році.


Список літератури (посилань)

[1]. МСК 20-2007 «Методика системы качества. Рассмотрение и удовлетворение рекламаций. Основные положения», ГП «ХКБМ», 2007

[2]. МСК 53-2009 «Методика системы качества. Организация входного контроля материалов и покупных изделий», ГП «ХКБМ», 2009

[3]. МСК 59-2014 «Методика системы качества. Порядок исследования и анализ причин отказов продукции, выявленных в эксплуатации», ГП «ХКБМ», 2014


УДК 623.4.017

Даний матеріал відноситься до авторських публікацій.
Думка редакції може не збігатися із точкою зору авторів матеріалів.

ua en


Використані джерела:
Механіка та машинобудування, 2017, №1, ISSN 2078-7766

довідник озброєння і військової техніки