Підсумки вступної кампанії до військових вишів

Ukrainian Military Pages

Міністерство оборони України на офіційному веб-сайті оприлюднило підсумки проведення вступної кампанії 2017 року до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Відповідний аналіз викладений у наказі Міністерства оборони України від 19 грудня 2017 року №678. Як зазначається вступну кампанію 2017 року було проведено в два етапи: перший – з 10 по 20 липня 2017 року та другий (додатковий) – з 24 липня по 10 серпня 2017 року.

За результатами конкурсного відбору на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти у 2017 році за оперативно-стратегічним, оперативно-тактичним та тактичним рівнями військової освіти прийнято 4517 осіб, з них за:

 • оперативно-стратегічним рівнем – 77 осіб;
 • оперативно-тактичним рівнем – 692 особи;
 • тактичним рівнем – 3748 осіб, з них:
  • для Збройних Сил України – 4161 особа;
  • для інших військових формувань – 356 осіб.

У документі зазначено, що за рядом обставин об’єктивного та суб’єктивного характеру у 2017 році план прийому до окремих вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти виконано не в повному обсязі.

Основними причинами недовиконання плану у 2017 році названі:

недостатня ефективність заходів з військо-професійної орієнтації молоді, що проведені військовими комісаріатами, вищими військовими навчальними закладами та військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти;

недостатній рівень організації роботи з військовослужбовцями строкової військової служби та військової служби за контрактом щодо виконання планів набору кандидатів на навчання з боку керівників органів військового управління, командирів військових частин та кадрових органів.

Ukrainian Military Pages

За результатами вступної кампанії 2017 року прийнято на навчання:

До Національного університету оборони України імені Івана Черняховського:

для підготовки військових фахівців оперативно-стратегічного рівня – 77 осіб (денна форма навчання – 20 осіб, заочна форма навчання – 57 осіб) (виконання плану прийому – 100%), з них:

 • для Збройних Сил України – 75 осіб;
 • для інших військових формувань – 2 особи;

для підготовки військових фахівців оперативно-тактичного рівня – 673 особи (денна форма навчання – 174 особи, заочна форма навчання – 499 осіб (план прийому – 500 осіб, недобір – 1 особа для інших військових формувань) (виконання плану прийому – 99,9 %), з них:

 • для Збройних Сил України – 642 особи;
 • для інших військових формувань – 31 особа.

Під час проведення вступних випробувань за денною формою навчання кращі показники були показані за спеціальністю “Військове управління (за видами)” (74 бали), гірші – за спеціальністю “Науки про освіту” (59,2 бала).

За заочною формою навчання кращі показники за спеціальністю “Застосування військ (сил)” (74,7 бала).

Середній бал вступників за заочною формою суттєво вище ніж у кандидатів на денну форму (73,5 проти 67).

Аналіз отриманих результатів свідчить:

мотивація офіцерів на навчання на заочній формі вища ніж у кандидатів на денну форму;

при відборі кандидатів на навчання за заочною формою перевага надається більш підготовленим офіцерам, яких командири (начальники) більше хочуть бачити у військах (силах), а не в університеті.

Всього за підсумками складання фахового випробування отримано 65 незадовільних оцінок (23 – денна форма, 42 – заочна форма).

За результатами вступного екзамену з іноземної мови встановлено, що рівень знань іноземної мови кандидатів на навчання залишається низьким. Спостерігається тенденція кращої підготовленості з іноземної мови фахівців не командирських спеціальностей.

Основною причиною низького рівня володіння іноземною мовою залишається відсутність у офіцерів мотивації до її вивчення, а також відсутність умов для вивчення мови більшістю офіцерів в процесі повсякденної діяльності.

За результатами оцінювання рівня фізичної підготовленості кандидатів на навчання 73 офіцери отримали незадовільні оцінки. Головними чинниками низького рівня фізичної підготовленості є невиконання порогового рівня з окремих вправ (на витривалість – 89%, на силу – 78,1% та на швидкість – 41,1%) та надлишкова вага тіла (у 84,5% офіцерів з низьким рівнем фізичної підготовленості виявлено надлишкову вагу тіла). Причиною отримання низьких результатів є несистематичні заняття офіцерами фізичною культурою.

До Української військово-медичної академії для підготовки військових фахівців оперативно-тактичного рівня – 19 осіб (план прийому – 20 осіб, виконання плану – 95%), з них:

для Збройних Сил України – 19 осіб (денна форма навчання – 4 особи (недобір – 1 особа для Збройних Сил України), заочна форма навчання – 15 осіб).

Ukrainian Military Pages

До ВВНЗ та ВНП ЗВО для підготовки військових фахівців для заміщення офіцерських посад тактичного рівня – 3748 осіб:

до Української військово-медичної академії – 141 особа (план прийому – 151 особа, виконання плану прийому – 94 %, недобір – 10 осіб), з них:

 • для Збройних Сил України –122 особи (недобір – 8 осіб);
 • для інших військових формувань – 19 осіб (недобір – 2 особи);

курсанти (студенти) – 3209 осіб (план прийому на навчання – 3262 особи), виконання плану прийому – 99%, з них:

 • курсанти – 3120 осіб;
 • студенти, які навчатимуться за схемою підготовки “студент – курсант” – 89 осіб;
 • для Збройних Сил України – 2905 осіб (недобір – 40 осіб);
 • для інших військових формувань – 304 особи (недобір – 13 осіб).

Гірші показники виконання плану відбору кандидатів на навчання в оперативному командуванні “Схід” – 43,6% (до ВВНЗ прибуло 436 кандидатів), а серед обласних військових комісаріатів (ОВК): у Херсонському ОВК (прибуло 30 кандидатів, 14,6% плану), Закарпатському ОВК (34 кандидати, 25,4% плану), Черкаському ОВК (70 кандидатів, 35,7% плану), Дніпропетровському ОВК (87 кандидатів, 29,3% плану).

Основними причинами невиконання військовими комісаріатами Плану відбору кандидатів на навчання з числа цивільної молоді для підготовки військових фахівців тактичного рівня у 2017 році є:

 • складна внутрішня суспільно-політична ситуація всередині держави та загострення зовнішньополітичної обстановки навколо України;
 • недостатня ефективність заходів щодо підняття престижу військовослужбовців у Збройних Силах України на державному рівні;
 • низька якість роботи військових комісаріатів щодо відбору кандидатів на навчання і, як наслідок, велика різниця між кількістю оформлених особових справ та реальною кількістю кандидатів, які прибули до ВВНЗ та ВНП ЗВО (до навчальних закладів надійшло 6375 особових справ кандидатів на навчання, яких було відібрано військовими комісаріатами, а прибуло для проходження вступних випробувань 3643 кандидати);
 • недостатній рівень роботи ВВНЗ та ВНП ЗВО щодо забезпечення військово-професійної орієнтації молоді.
Ukrainian Military Pages

До військових коледжів сержантського складу для підготовки військових фахівців для заміщення посад сержантського (старшинського) складу:

курсантів – 398 осіб (план прийому на навчання – 440 осіб, недобір – 42 особи), виконання плану прийому – 91%.

Аналіз свідчить, що кращий стан справ з відбору кандидатів на навчання з числа:

цивільної молоді серед ОВК: у Полтавському ОВК – 184%, Луганському ОВК – 87%, Кіровоградському ОВК – 64% та Харківському ОВК – 63% плану відбору;

військовослужбовців: у Сухопутних військах – 75% плану відбору та Повітряних Силах Збройних Сил України – 91%.

Гірші показники виконання плану відбору кандидатів на навчання з числа:

цивільної молоді: в оперативному командуванні “Захід” – 26% плану відбору (відібрано 63 кандидати, за планом – 239), оперативному командуванні “Південь” – 35% (78 кандидатів, за планом – 221), а серед ОВК: у Одеському ОВК – 17% (8 кандидатів, за планом – 48), Тернопільському ОВК – 4% (1 кандидат, за планом – 28), Івано- Франківському ОВК – 12% (3 кандидати, за планом – 26), Київському МВК – 17% (6 кандидатів, за планом – 35); /p>

військовослужбовців: у Військово-Морських Силах – 52% плану відбору (відібрано 12 кандидатів, за планом – 23), Озброєнні Збройних Сил України – 17% (1 кандидат, за планом – 6), Тилу Збройних Сил України – 33% (1 кандидат, за планом – 3).

Не прибуло жодного кандидата для вступу до ВВНЗ та ВНП ЗВО з військових частин, що підпорядковані: Силам спеціальних операцій, Головному управлінню оперативного забезпечення, Військовій службі правопорядку у Збройних Силах України.

Основними причинами невиконання планових показників відбору та прийому кандидатів на навчання до військових коледжів сержантського складу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” у 2017 році є:

 • недостатній рівень контролю та відсутність системності в роботі посадових осіб органів військового управління (командувань військових частин) відповідальних за відбір кандидатів на підготовку;
 • низький рівень знань посадовими особами органів військового управління (військових частин) порядку відбору та вимог, які висуваються до кандидатів на навчання для заміщення сержантських (старшинських) посад;
 • бездіяльність головних старшин та рад сержантів у процесі відбору кандидатів на навчання;
 • незадовільна організація заходів агітаційної кампанії щодо залучення цивільної молоді та військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу (за контрактом та строкової військової служби);
 • низька якість роботи військових комісаріатів щодо відбору кандидатів на навчання і, як наслідок, велика різниця між кількістю оформлених особових справ та реальною кількістю кандидатів, які прибули до ВВНЗ;
 • небажання командувань військових частин направляти на навчання військовослужбовців через недостатній рівень укомплектованості особовим складом.
Ukrainian Military Pages

Всього за всіма рівнями підготовки військових фахівців прийнято на навчання до ВВНЗ та ВНП ЗВО – 4517 осіб, з них:

для Збройних Сил України – 4161 особа;

для інших військових формувань – 356 осіб

За результатами вступної кампанії 2017 року на навчання до ВВНЗ таВНП ЗВО прийнято понад тисячу учасників антитерористичної операції (АТО), з них: 77 учасників АТО вступили на навчання за оперативно-стратегічним рівнем підготовки, 527 учасників АТО – за оперативно-тактичним рівнем підготовки, 602 учасники АТО – за тактичним рівнем підготовки.

На навчання до ВВНЗ та ВНП ЗВО прийнято 366 осіб жіночої статі(7,9% загальної кількості прийнятих на навчання), з них:

 • 217 осіб – військовослужбовці;
 • 149 осіб – цивільна молодь.

Серед військовослужбовців-жінок вступили на навчання:

 • за оперативно-стратегічним рівнем підготовки – 1 особа;
 • за оперативно-тактичним рівнем підготовки – 27 осіб;
 • за тактичним рівнем підготовки – 338 осіб

Найбільший конкурс серед вступників був за такими спеціальностями (спеціалізаціями):

управління діями підрозділів Десантно-штурмових військ (Військова академія (м. Одеса));

управління діями підрозділів військової розвідки та спеціального призначення (Військова академія (м. Одеса));

технічна розвідка (Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова);

військово-морські спеціальності (Інститут Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”).

Ukrainian Military Pages

Не в повному обсязі виконано план прийому на навчання до таких ВВНЗ та ВНП ЗВО:

Військовий інститут телекомунікації та інформатизації – план прийому виконано на 89% (план прийому – 353 особи, прийнято на навчання – 313 осіб, недобір 40 осіб (11% плану прийому) – для Збройних Сил України;

Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова – план прийому на навчання виконано на 95% (план прийому – 225 осіб, прийнято на навчання – 212 осіб, недобір – 13 осіб для інших військових формувань недобір – 13 осіб (5% плану прийому);

Військовий коледж сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного – план прийому на навчання виконано на 92% (план прийому – 210 осіб, прийнято на навчання – 192 особи, недобір – 18 осіб). Причина неповного виконання плану прийому – недостатня кількість абітурієнтів, які мають музичну освіту, що необхідна для вступу на навчання за спеціальністю “Музичне мистецтво”;

Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету “Одеська морська академія” – план прийому на навчання виконано на 95% (план прийому – 60 осіб, прийнято на навчання – 57 осіб, недобір – 3 особи)


Читати новини від Ukrainian Military Pages у Telegram


Використані джерела:
Офіційний веб-сайт Міністерства оборони України www.mil.gov.ua