Затверджено порядок виплати «бойових» військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки

Грошове забезпечення

Голова СЗР затвердив Порядок виплати винагороди військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду.

Відповідний наказ СВР від 31 травня 2018 року № 183 (зареєстр. в Мінюсті 15.06.2018р. за № 722/32174) набув чинності з 10 липня.

Наказ виданий відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18 «Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських»

Порядок передбачає, що військовослужбовцям в особливий період або під час проведення антитерористичної операції за безпосередню участь у заходах в умовах особливого періоду виплачується винагорода у розмірі до 100 відсотків місячного грошового забезпечення.

Військовослужбовці вважаються такими, що беруть безпосередню участь у заходах в умовах особливого періоду, якщо вони одночасно:

  • залучені до проведення антитерористичної операції, інших заходів в умовах особливого періоду або беруть безпосередню участь у воєнних конфліктах;
  • перебувають у районі проведення антитерористичної операції, воєнного конфлікту.

Розмір винагороди визначається пропорційно дням участі.

До наказів про виплату винагороди включаються також військовослужбовці, які під час виконання завдань загинули, захоплені в полон, є заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні.

При цьому винагорода виплачується таким членам сімей військовослужбовців: дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності - повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (особам з інвалідністю з дитинства - незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей.

Винагорода виплачується також під час безперервного перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я після отриманих поранень (контузії, травми, каліцтва) під час безпосередньої участі у заходах в умовах особливого періоду.