Результати державного фінансового аудиту діяльності ДК «Укроборонпром» у 2015–2017 рр.

військова промисловість

Державною аудиторською службою проведено державний фінансовий аудит діяльності ДК «Укроборонпром» за період з 01.07.2015 по 31.12.2017. Звіт був оприлюднений в Аналітично-статистичному збірнику за результатами діяльності ДАСУ у січні – червні 2018 року.

Метою діяльності Концерну є: забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які провадять господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами.

Загалом результати державного фінансового аудиту засвідчили досягнення Концерном визначених Статутом основних завдань діяльності щодо отримання прибутку. Водночас аудиторським дослідженням виявлено низку недоліків і упущень, які не сприяли ефективності управління як Концерном, так і підприємствами – учасниками Концерну.

ДК «Укроборонпром» не здійснювали своїх повноважень, зокрема, понад рік – Наглядова рада та понад два роки – Рада директорів.

Аудиторське дослідження господарської діяльності Концерну засвідчило повну залежність від внесків його учасників та неспроможність Концерну здійснювати своїх витрат за рахунок доходів, які не пов’язані із надходженнями цих внесків. Концерн не визначав єдиного підходу для розміру річного (квартального) внеску для всіх учасників, збільшуючи розміри внесків для окремих учасників та водночас звільняючи інших від сплати.

Незважаючи на те, що основний дохід Концерну – це внески його учасників, фонд оплати праці у 2016 році порівняно з 2015 роком збільшено майже удвічі. При цьому на підприємствах, які загалом перерахували внесків у 2015–2016 роках майже на 105 млн грн, середньомісячна заробітна плата у середньому становила від 5,7 тис. грн до 7,6 тис. грн, тоді як у Концерні – від 13,8 тис. грн до 24,8 тис. гривень.

До того ж аудиторським дослідженням виявлено порушень з оплати праці на загальну суму понад 3,1 млн грн та по витратах на відрядження на суму понад 0,5 млн гривень.

Тривале неузгодження питання щодо продовження дії договорів, неспроможність підприємств – учасників Концерну своєчасно повернути отриману фінансову допомогу (позику), звернення Концерну до судів щодо примусового стягнення заборгованості з підприємств – учасників, нарахування штрафних санкцій, пені тощо призвело до додаткових витрат підприємств – учасників Концерну на загальну суму понад 11 млн грн, що ускладнило і без того тяжкий фінансовий стан підприємств.

Несвоєчасне повернення Концерном поворотної фінансової допомоги підприємствам-учасникам є підставою для нарахування останніми штрафних санкцій за договорами позик та, як наслідок, виникнення у Концерну зобов’язань в частині здійснення ним додаткових витрат.

Неприйняття будь-якого розпорядчого документа, який регламентував би порядок здійснення контролю за учасниками при відрахуванні частини прибутку (доходу), у тому числі в частині наданих пільг, створило умови, за яких відрахування учасниками Концерну до Державного бюджету України частини прибутку (доходу) здійснюється всупереч установленому законодавством порядку.

Зокрема, державне підприємство «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» та державне підприємство «Миколаївський бронетанковий завод» у 2016 році відрахування частини чистого прибутку до бюджету здійснили без дотримання установленого законодавством порядку, чим зумовили недоотримання доходів державним бюджетом на суми 35,6 млн грн та 2,6 млн грн відповідно.

Запроваджена Концерном система погодження оренди, відчуження, списання, оформлення земельних ділянок, передачі права власності, кваліфікація постачальників, моніторинг платежів, угод зі спецекспортерами, інших наказів та розпоряджень не у всіх випадках сприяє ефективності діяльності підприємств – учасників Концерну та не зумовлює виключного досягнення мети їх упровадження.

Відсутність розпорядчого документа щодо встановлення обмежень розміру комісійної плати та витрат комісіонера, що можуть бути відшкодовані за рахунок комітентів, дало змогу спецекспортерам, користуючись монопольним становищем, передбачити в договорах комісії розмір комісійної плати та відшкодування витрат за рахунок цих комітентів на власний розсуд, що призвело до необґрунтованих додаткових витрат його учасників.

Користуючись монопольним становищем, ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» передбачав у договорах комісії розмір комісійної плати та відшкодування витрат за рахунок комітентів на власний розсуд, що призвело до необґрунтованих додаткових витрат ДП «Миколаївський бронетанковий завод» на суму 609,6 тис. грн та ДП «НВК «Фотоприлад» – на суму 10 204,0 тис. гривень. Комісіонери здійснювали за власною ініціативою резервування отриманої виручки, що давало змогу їм користуватися коштами протягом тривалого часу (від місяця до 4,5 року). ДК «Укрспецекспорт» не перераховано вчасно кошти ДП «ЛДАРЗ» на суму 54 914,6 тис. гривень.

Крім того, Концерн створив підприємство, яке не включене до складу учасників Концерну, діяльність якого (виробництво електричного й електронного устаткування для автотранспортних засобів) не відповідає меті створення. З балансу працюючого підприємства-учасника – ДП «45 ЕМЗ» передано будівлю на баланс новоствореного підприємства, зареєстровано право постійного користування земельними ділянками загальною площею 2,7189 га, поповнено статутний капітал підприємства на суму 5,0 млн гривень.

З огляду на результати державного фінансового аудиту та з метою забезпечення виконання завдань щодо ефективності управління фінансовими ресурсами, Кабінету Міністрів України запропоновано доручити ДК «Укроборонпром» розглянути результати аудиторського дослідження, забезпечити вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків та недопущення їх надалі.

Про результати аудиту поінформовано Міністерство економічного розвитку з наданням аудиторського звіту та відповідних рекомендацій. Крім того, на звернення Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надано аудиторський звіт.