Вихідна допомога. Які періоди служби повинні враховуватися?

Автор: Катерина Сільницька
грошове забезпечення

Чи всі періоди проходження служби враховують при обрахунку одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби?

Одноразова грошова допомога при звільненні – це одна з матеріальних гарантій для військовослужбовця за роки безперервної служби. Проте військові частини часто зменшують такі виплати, невраховуючи при обрахунку попередні періоди служби при повторному звільненні зі служби.

Аргументують свої дії, тим, що вони, нібито, не мають право виплачувати допомогу за службу в інших відомствах (МВС, СБУ, ДПС, НГУ, ДСНС, служба в радянській армії тощо).

Чи вірна така позиція військових частин?

Стаття 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачає, що у разі повторного звільнення військовослужбовців з військової служби одноразова грошова допомога виплачується за період їх календарної служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком тих осіб, які при попередньому звільненні не набули права на отримання такої грошової допомоги.

Тобто у випадку, якщо при попередньому звільненні особа не набула право на виплату одноразової грошової допомоги, попередня вислуга років має враховуватись при обрахунку розміру одноразової грошової допомоги.

При цьому Закон не передбачає жодних застережень щодо наявності вислуги за службу в одному відомстві.

Варто наголосити і на підставах звільнення з попередньої служби. Детальніше…

Щобільше, Порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським, співробітникам Служби судової охорони та членам їхніх сімей чітко вказує, що до вислуги років зараховується:

  • військова служба в Збройних Силах, Державній прикордонній службі, Національній гвардії, Управлінні державної охорони, Цивільній обороні України, внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ та інших військових формуваннях, створених Верховною Радою України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, Державній спеціальній службі транспорту;
  • служба в органах внутрішніх справ України, органах і підрозділах цивільного захисту на посадах начальницького і рядового складу, Службі судової охорони на посадах молодшого, середнього і вищого складу з дня призначення на відповідну посаду;
  • служба як військових будівельників у військово-будівельних загонах (частинах);
  • час перебування на практичній льотній підготовці призваних на військову службу осіб, які навчалися на офіцерів запасу льотного складу у навчальних організаціях Товариства сприяння обороні України;
  • час виконання депутатських повноважень із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Службі судової охорони, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі;
  • час перебування під вартою, час відбуття покарання в місцях позбавлення волі та висилки військовослужбовців, безпідставно притягнутих до кримінальної відповідальності, безпідставно репресованих і надалі реабілітованих;
  • час роботи в судових органах та органах прокуратури осіб, які працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих і перебувають на військовій службі або службі в органах внутрішніх справ, Службі безпеки, Національній поліції, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі на посадах офіцерського та начальницького складу, в Службі судової охорони на посадах середнього і вищого складу;
  • дійсна військова служба у Радянській Армії та Військово-Морському Флоті, прикордонних, внутрішніх, залізничних військах, в органах державної безпеки та інших військових формуваннях колишнього СРСР, а також служба в органах внутрішніх справ колишнього СРСР та інші види служби і періоди роботи, які відповідно до законодавства колишнього СРСР зараховувалися до вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям, а також особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ;
  • тощо.

Отже, зменшення розміру одноразової грошової допомоги при звільненні через неврахування попередніх періодів суперечить положенням чинного законодавства і такі дії військової частини слід оскаржувати.Використані джерела: Подільський юридичний центр