Змінено порядок індексації грошового забезпечення

Автор: Іван Чигринський
гроші

Другого квітня набули чинності зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, зокрема й грошового забезпечення військовослужбовців.

Урядовою постановою від 31 березня 2021 р. № 278 до постанови КМУ № 1078-2013 р. внесені зміни, якими визначається порядок нарахування індексації, якщо підвищення грошового доходу відбулося не з 1 числа місяця:

“Якщо підвищення грошового доходу відбулося не з 1 числа місяця, сума індексації визначається з розрахунку повного робочого часу/кількості календарних днів у місяці, а виплачується пропорційно відпрацьованому/службовому часу з урахуванням положень цього Порядку.”.

Для військовослужбовців, яких переведено на інше місце служби та у зв’язку зі змінами в умовах проходження служби для новоприйнятих військовослужбовців, а також для тих, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (посадового окладу), за посадою, яку займає військовий.Також постановою уточнений зміст 5 пункту постанови № 1078, зокрема в 1 і 6 абзацах слово “(окладів)” замінено словами “(посадових окладів)”;

“У разі підвищення тарифних ставок (посадових окладів), стипендій, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, визначених у пункті 2 цього Порядку, значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків.

...

До чергового підвищення тарифних ставок (посадових окладів), стипендій, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, крім щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим) та членам їх сімей, до визначеної суми індексації додається сума індексації, яка складається внаслідок перевищення величини індексу споживчих цін порогу індексації, зазначеного у пункті 1-1 цього Порядку.”.

У новій редакції також викладений п’ятий абзац 5 пункту (слова “заробітної плати” змінено на “грошового доходу”, а “оклади” стали “посадовими окладами”):

“У разі зростання грошового доходу за рахунок інших його складових без підвищення тарифних ставок (посадових окладів) сума індексації не зменшується на розмір підвищення грошового доходу. У разі коли відбувається підвищення тарифної ставки (посадового окладу), у місяці підвищення враховуються всі складові грошового доходу, які не мають разового характеру.”;