Результати оцінювання витрат на експлуатацію багатоцільових тактичних винищувачів, що вже були у використанні

Автор: Сергій Дроздов, Марина Науменко
Ф-16

В статті представлені результати оцінювання обсягів прогнозованих фінансових витрат на експлуатацію та підтримку альтернативних варіантів багатоцільових винищувачів по всій глибині довгострокового та середньострокового планування розвитку тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України, які за аналізом стану та прогнозом динаміки пропозицій на світовому ринку озброєнь можуть бути закупленими, орендованими, або отримані за лізингом.

Одним із шляхів підтримання та нарощування спроможностей тактичної авіації вбачається укладання міжнародних договорів щодо закупівлі бойової авіаційної техніки закордонного виробництва.

Це обумовлено, по-перше, неминучим спливанням термінів експлуатації літаків тактичної авіації, як основних носіїв спроможностей Повітряних Сил ЗС України, по-друге, відсутністю спроможностей національного обороннопромислового комплексу щодо задоволення потреб у розробці, виробництві та постачанні багатоцільових тактичних винищувачів в межах відносно стислих термінів. При цьому робиться акцент на уніфікації тактичної авіації та переозброєнні бойового авіаційного парку ПС ЗСУ на єдиний тип багатоцільового винищувача [1].

З огляду на швидкоплинність часу, наведене актуалізує терміновість прийняття відповідних рішень на державному рівні щодо розгляду альтернативних варіантів забезпечення ПС ЗС України літаками тактичної авіації, що, в свою чергу, вимагає ґрунтовних досліджень щодо оцінювання, перш за все, фінансової складової на етапі можливої закупівлі тактичних літаків та їх наступної експлуатації та підтримки. Як свідчить світовий досвід, для країн, які не в змозі бути розробниками та виробниками бойової авіаційної техніки, традиційним шляхом постачання зразків ОВТ до Повітряних Сил є закупівля літаків за імпортом, або отримання на озброєння за схемою лізингу, або оренди.

Слід зазначити, що такий гарно апробований світовою спільнотою шлях постачання бойових літаків до збройних сил країн-імпортерів, як закупівля нових літаків, по-перше, є досить витратним з фінансового боку, при чому як щодо закупівлі певної кількості літаків, так і щодо їх утримання та використання за призначенням. Причому, друга складова названих фінансових витрат, тобто на стадії експлуатації бойових літаків, може в рази перевищувати первинні фінансові витрати на їх закупівлю. Особливо це характерно у випадку імпорту високо технологічних систем ОВТ, строки експлуатації яких становлять 20-30 років, тобто і для багатоцільових тактичних винищувачів [2–4].

EF-2000 «Typhoon» («Eurofi ghter», ЕС) Eurofighter EF-2000 Typhoon, ЕС

По-друге, укладання міждержавних угод щодо закупівлі бойової авіаційної техніки обумовлюється, як тенденціями розвитку світового ринку озброєнь, так і воєннополітичними та економічними факторами міжнародних відносин. Це, спираючись на результати аналізу особливостей міждержавних угод щодо імпортування бойових літаків, може стати досить вагомим аргументом при проведенні тендерних процедур та укладання угод щодо закупівлі бойової авіаційної техніки.

Альтернативним шляхом підтримання необхідних спроможностей ПС ЗСУ може стати оренда або лізинг літаків тактичної авіації. Такий шлях постачання бойових літаків до своїх збройних сил обрали, наприклад, Чеська республіка та Угорщина. Такий підхід до укомплектування авіаційних частин на відміну від закупівлі бойових літаків, на певному часовому інтервалі є менш ресурсномістким. Але фінансові витрати на використання та підтримку бойової авіаційної техніки, що є взятою у лізинг, експлуатант має сплачувати за рахунок власних бюджетних коштів, а у випадку оренди – такі витрати закладаються в ціні оренди.

Прийняття державного рішення щодо вибору шляхів оновлення парків бойової авіаційної техніки вимагає проведення системних досліджень щодо всебічного оцінювання можливих пропозицій продажу країнами-експортерами багатоцільових тактичних літаків, що гіпотетично можуть розглядатися як альтернативні варіанти для оновлення парків бойової авіаційної техніки

З огляду на суттєву обмеженість фінансового ресурсу для закупівлі літаків для тактичної авіації, досить спокусливо можуть виглядати ймовірні пропозиції країн-експортерів бойової авіаційної техніки щодо постачання бойових літаків зі складу власних збройних сил, тобто, таких тактичних винищувачів, що вже були в експлуатації.

Dassault Rafale C Dassault Rafale C, Франція, фото: Florent Michel / www.pictaero.com

В цьому зв’язку, оцінювання фінансових витрат на експлуатацію та підтримання імпортованих альтернативних варіантів багатоцільових літаків тактичної авіації, які раніше були в експлуатації вбачається актуальною та важливою для практики задачею.

Останнім часом, через об'єктивну невідкладність вирішення питання щодо переозброєння парків бойової авіаційної техніки все частіше з'являється інформація про результати наукових досліджень з цього питання [5–10].

Але левова частка наявних публікацій присвячена аналізу можливих варіантів переозброєння тактичної авіації ПС ЗС України на нові тактичні винищувачі. Стосовно досліджень особливостей придбання в лізинг, або в оренду літаків, що вже були в експлуатації, то практично відсутня інформація про їх не те що результати, а взагалі проведення.

Відповідно до цього, метою статті є проведення та аналіз результатів оцінювання альтернативних варіантів закупівлі (оренди, лізингу) багатоцільових літаків, що вже були в експлуатації, за ознакою обсягів фінансових витрат на їх використання та підтримку на всій глибині середньострокового та довгострокового планування заходів з оновлення парків тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України.

У відповідності до розробленого методичного підходу до прогнозування витрат на оновлення та використання парку озброєння та військової техніки та методики оцінювання альтернативних типів багатоцільових тактичних літаків для оновлення парку тактичної авіації ПС ЗС України [13] можливо провести кількісне оцінювання прогнозних показників фінансових витрат на експлуатацію та всебічне технічне супроводження потенційно можливих для закупівлі тактичних літаків та відповідної інфраструктури. Сутність розробленого методичного підходу, із застосуванням якого проводились дослідження, наведено на рис. 1.

Результати оцінювання витрат на експлуатацію і підтримку багатоцільових тактичних винищувачів, що вже були у використанні
Рис. 1. Методика оцінювання альтернативних типів багатоцільових тактичних літаків для оновлення парку тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України

Згідно цього підходу, оцінювання фінансових витрат на експлуатацію та підтримку бойових літаків, які ймовірно можуть бути закупленими, базується на використанні поняття типового розподілу вартості життєвого циклу (ЖЦ) тактичного винищувача по основних стадіях з урахуванням конкретних шляхів придбання нових літаків [14–19].

Відмінною рисою придбання бойової авіаційної техніки, що вже була в експлуатації у збройних силах інших країн є те, що тактичні літаки, які будуть постачатися до складу тактичної авіації країниімпортера, можуть бути такими, що перебували в експлуатації понад 15 років, тобто коли спостерігається щорічне зростання річних витрат на використання та підтримку парку таких літаків [20–21].

Формалізовано таку варіативність прогнозних оцінок фінансових витрат на стадії експлуатації бойової авіаційної техніки можна розглянути шляхом виокремлення можливих варіантів розподілу часу початку експлуатації літаків, призначеного терміну їх експлуатації та моменту часу реалізації гіпотетичної закупівлі.

SAAB JAS 39 Gripen, Швеція SAAB JAS 39 Gripen, Швеція, фото: www.indiandefensenews.in

Розглянемо перший випадок ймовірної закупівлі літаків тактичної авіації в інтересах ПС ЗС України, які були в експлуатації. У цьому випадку, розглядатимуться до закупівлі літаки, перебування в експлуатації яких не перевищує 15 років.

Вартість експлуатації на рік одного екземпляру літака тактичної авіації, за умови імпорту цього літака, може визначатися у відповідності до типового розподілу вартості за окремими етапами життєвого циклу для бойової авіаційної техніки, що поставляється за імпортом. Так, питома вага витрат, в цьому випадку становить 28% вартості всього ЖЦ – на закупівлю, а 72% – на експлуатацію та підтримку [16; 20–21]. Відповідно, щорічні витрати на експлуатацію одного літака для імпортованої бойової авіатехніки можуть бути оціненими за наступним виразом:

Результати оцінювання витрат на експлуатацію і підтримку багатоцільових тактичних винищувачів, що вже були у використанні

Розподіл витрат на експлуатацію імпортованих літаків, термін експлуатації яких не перевищує 15-ти років, наведено на рис. 2.

Результати оцінювання витрат на експлуатацію і підтримку багатоцільових тактичних винищувачів, що вже були у використанні
Рис. 2. Розподіл витрат на експлуатацію імпортованих літаків, термін експлуатації яких на момент закупівлі не перевищує 15 років

Сумарні витрати на експлуатацію ймовірно імпортованих літаків тактичної авіації (що припадає на один літак), термін попередньої експлуатації яких не перевищує t* ≤ 15 років на глибині планування Tзад розраховуватиметься за виразом:

Результати оцінювання витрат на експлуатацію і підтримку багатоцільових тактичних винищувачів, що вже були у використанні

Розглянемо другий випадок часу ймовірної закупівлі літаків тактичної авіації в інтересах ПС ЗС України відносно до терміну перебування їх в експлуатації, тобто розглядатимуться літаки, на час ймовірної закупівлі яких, термін перебування їх в експлуатації перевищує 15 років (рис. 3).

Результати оцінювання витрат на експлуатацію і підтримку багатоцільових тактичних винищувачів, що вже були у використанні
Рис. 3. Розподіл витрат на експлуатацію імпортованих літаків, термін експлуатації яких на момент закупівлі перевищує 15 років

Сумарні витрати на експлуатацію одного імпортованого літака тактичної авіації, для якого на момент укладання угоди щодо його закупівлі, термін перебування в експлуатації якого перевищує t* ≤ 15 років, визначатиметься за виразом:

Результати оцінювання витрат на експлуатацію і підтримку багатоцільових тактичних винищувачів, що вже були у використанні

Розглянемо третій можливий варіант ймовірної закупівлі літаків тактичної авіації в інтересах ПС ЗС України, які були в експлуатації, та на глибині планування, термін експлуатації яких не буде перевищувати 15 років, тобто терміну, після якого буде мати місце щорічне зростання вартості їх експлуатації (рис. 4).

Результати оцінювання витрат на експлуатацію і підтримку багатоцільових тактичних винищувачів, що вже були у використанні
Рис. 4. Розподіл витрат на експлуатацію імпортованих літаків, термін експлуатації яких на глибині планування не перевищує 15 років

Сумарні витрати на експлуатацію та підтримку літаків, які ймовірно можуть бути закупленими, та таких, що, на момент укладання угоди щодо їх закупівлі термін попередньої експлуатації є незначним (при цьому граничний термін експлуатації таких літаків настане за межами умовно прийнятої глибини планування), визначатиметься за наступним виразом:

Результати оцінювання витрат на експлуатацію і підтримку багатоцільових тактичних винищувачів, що вже були у використанні

Оскільки на сьогодні є нормативно закріпленими північно-атлантичні прагнення України щодо інтеграції в євроатлантичний безпековий простір та набуття членства в НАТО, доцільним вбачається провести аналіз парків бойової авіаційної техніки країн-членів альянсу, як потенційно ймовірних партнерів щодо укладання угод про постачання тактичних літаків.

Також є доцільним проаналізувати варіанти отримання бойової авіаційної техніки від країн, що мають на озброєнні типи тактичних літаків, створені у відповідності до вимог стандартів НАТО, та які можуть стати ймовірними постачальниками багатоцільових тактичних літаків з урахуванням їх намірів щодо оновлення парку бойової авіаційної техніки власних збройних сил.

За результатами проведеного аналізу світового ринку озброєння у секторі бойової авіаційної техніки та парків тактичної авіації провідних країн світу, виявлені країни, які гіпотетично можуть стати продавцями багатоцільових літаків тактичної авіації, що були у використанні

Перелік таких країн та типи багатоцільових тактичних винищувачів, якими вони володіють, наведені у табл. 1.

Таблиця 1. Країни, які потенційно можуть стати продавцями літаків тактичної авіації, що вже були в експлуатації

Тип літака Країна
F-16 C/D Єгипет, Марокко, Оман, Польща, Сінгапур, Греція, Південна Корея, Туреччина, США, Ізраїль
Eurofighter Австрія, Німеччина, Італія, Іспанія, Великобританія
Rafale Франція
Gripen C Швеція

В табл. 2 наведені, в хронологічному порядку початку первинної експлуатації, типи літаків та країни, що можуть ймовірно стати їх продавцями.

Таблциця 2. Типи тактичних літаків, які можуть розглядатися як альтернативні для гіпотетичної закупівлі (оренди, лізингу) в інтересах ПС ЗС України

типи літаків та країни, що можуть ймовірно стати їх продавцями

З метою проведення оцінювання прогнозних витрат на подальшу експлуатацію альтернативних варіантів типів літаків, у разі ймовірного укладання контракту щодо їх закупівлі (умовно за час їх закупівлі прийнятий 2021 рік), був здійснений аналіз термінів їх експлуатації, що дозволив виявити рік, з якого для кожного з цих варіантів буде спостерігатися підвищення щорічних витрат на експлуатацію та підтримку на 3–7%.

Також було проведено оцінювання витрат на експлуатацію на умовно заданій глибині термінів планування, а саме до 2035 року. При проведенні оцінювання фінансових витрат на ймовірну експлуатацію літаків, які вже були в експлуатації, окремо зроблено оцінювання обсягу фінансових витрат та термінів граничної експлуатації літаків.

При цьому, внаслідок зазначених вище причин, для всіх варіантів було прийнято призначений термін служби всіх літаків вважати таким, що складає 30 років. У разі досягнення граничного терміну експлуатації, без виконання відповідного комплексу робіт щодо подовження термінів їх служби (що вимагатиме додаткових фінансових витрат) літаки мають бути виведені зі складу бойових частин, тому у наступні роки доцільно не враховувати витрати на їх експлуатацію. З аналізу даних табл. 2 видно, що альтернативні варіанти, які гіпотетично можливо обрати для закупівлі в інтересах ПС ЗС України, доцільно розподілити на три групи.

До першої групи можуть бути віднесені варіанти, що стосуються літаків, які перебувають на озброєнні Збройних Сил США та Ізраїлю. Експлуатація цих літаків була розпочата у 1991 році. Тому відповідно до прийнятих умовних обмежень, граничний термін їх експлуатації настає у 2021 році. Це обумовило виключення цієї групи літаків із подальшого розгляду.

F-16, США

До другої групи варіантів доцільно віднести літаки, граничний термін експлуатації яких настане до завершення періоду часу, на який здійснюється планування переозброєння парку тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України.

Подальша експлуатація таких літаків буде можливою, але обумовлюватиме необхідність додаткових фінансових витрат або для подовження термінів експлуатації, або для додаткової закупівлі інших літаків задля забезпечення необхідного рівня спроможностей у виконанні завдань тактичною авіацією у відповідності до ймовірних сценаріїв застосування ПС ЗС України на всій глибині планування Tзад.

До цієї групи належать літаки типів:

  • F-16 C/D, які стоять на озброєнні збройних сил таких країн як Південна Корея, Туреччина, Греція, Єгипет, Сінгапур;
  • Gripen C, які стоять на озброєнні ВійськовоПовітряних Сил Швеції;
  • Eurofighter, які стоять на озброєнні збройних сил таких країн, як Німеччина, Іспанія.

До третьої групи увійдуть літаки, терміни попередньої експлуатації яких дозволять формувати раціональні програми розвитку ОВТ тактичної авіації без урахування вимушених додаткових фінансових витрат. Це літаки наступних типів:

  • F-16 C/D, які стоять на озброєнні ЗС Оману, Польщі, Марокко;
  • Eurofighter, які стоять на озброєнні ЗС Австрії, Великобританії, Італії.

Результати проведеного оцінювання фінансових витрат на експлуатацію тактичних літаків, що були вже в експлуатації, та які гіпотетично можуть бути закупленими (умовно у 2021 році) на потреби Повітряних Сил ЗС України, наведені у табл. 3.

Таблциця 3. Фінансові витрати на експлуатацію та підтримку тактичних літаків, що гіпотетично можуть бути закупленими в інтересах Повітряних Сил Збройних Сил України

Фінансові витрати на експлуатацію та підтримку тактичних літаків, що гіпотетично можуть бути закупленими в інтересах
Повітряних Сил Збройних Сил України

За результатами аналізу оцінювання фінансових витрат на експлуатацію гіпотетично закуплених у 2021 році літаків, що вже були у експлуатації, можна зробити наступні висновки.

Відносно групи літаків (п.п. 1-9 в табл. 3), які були умовно віднесені до другої групи ймовірно можливих до закупівлі літаків, встановлено, що при формуванні раціональної програми розвитку тактичної авіації на умовній глибині планування до 2035 року, розгляд шляху оновлення парку бойових літаків у вигляді закупівлі лише таких літаків може виявитися недостатнім, оскільки термін граничної експлуатації літаків розглянутих типів настає раніше завершення терміну планування. Це обумовлюватиме неминучий достроковий перегляд плануючих документів щодо або закупівлі додаткових літаків або додаткового фінансування задля продовження термінів експлуатації таких літаків

Що стосується щорічних та загальних фінансових витрат на експлуатацію та підтримку літаків із другої групи (п.п. 1-9) до досягнення ними граничних термінів служби у порівнянні із третьою групою літаків (п.п. 10-15), видно, що спостерігається перевищення вартості їх експлуатації у 1,5–2,7 рази відносно літаків, термін попередньої експлуатації яких був менший. Відповідно, найбільш фінансово витратним буде експлуатація літаків наприкінці їх граничних термінів експлуатації.

Доцільно зазначити, що вартість щорічної експлуатації літаків Eurofighter, Rafale виробництва європейських країн, таких як, Німеччина, Франція приблизно у 2 рази перевищує вартість експлуатації, наприклад, таких літаків, як Gripen C виробництва Швеції, та F-16 C/D виробництва США. Це обумовлюється значно вищою вартістю таких літаків на світовому ринку озброєння, що пов'язано із особливостями чинного законодавства в даних країнах, що врегульовують процеси ціноутворення та питому вагу складової, яка спрямована на забезпечення соціальних гарантій персоналу, задіяного у виробництві [22].

Але, тим не менш, дослідження можливих варіантів закупівлі таких літаків буде доречним, якщо розглядатиметься синтез раціональної програми розвитку системи озброєння тактичної авіації на основі критерію мінімізації часу досягнення необхідних бойових спроможностей [23–25].

Відносно літаків (п.п. 10-15 в табл. 3), які були умовно віднесені до третьої групи ймовірно можливих до закупівлі (граничні терміни експлуатації яких настають за межами умовно прийнятої глибини планування розвитку системи ОВТ тактичної авіації ПС ЗС України), виявлені літаки, терміни експлуатації яких (у разі їх гіпотетичної закупівлі у 2021 році), не перевищують 15 років, тобто вартість їх експлуатації певний час розраховуватиметься без її щорічного збільшення на 3–7%.

Це такі літаки, як Eurofighter, що перебувають у складі збройних сил Австрії, Великобританії, Італії. На прикладі «італійських» та «австрійських» літаків, наочно видно різницю фінансових витрат на експлуатацію та підтримку літаків такого типу на всій глибині планування, в першу чергу, в залежності від терміну часу, на протязі якого вони були у експлуатації

Так, вартість експлуатації «італійських» літаків на всій умовній глибині планування (до 2035 року) буде у 1,13 разів менш витратною у порівнянні із «австрійськими» Eurofighter, хоча різниця у терміні їх попередньої експлуатації складає всього 3 роки.

Якщо проаналізувати прогнозні витрати на експлуатацію літаків цього типу на останніх роках терміну умовного планування (2034–2035 роки), вартість щорічної експлуатації одного “італійського” Eurofighter складе 18,98 млн. дол. (у цінах 2014 року), що на 1,42 млн. дол. менше, ніж експлуатація одного “австрійського” Eurofighter, а на всій глибині планування різниця фінансових витрат на експлуатацію цих літаків складе вже 24,52 млн. дол. (у цінах 2014 року).

За результатами аналізу витрат на експлуатацію літаків F-16 C/D, які гіпотетично можуть бути закупленими у таких країн, як Оман, або Польща, або Марокко, встановлено, що для літаків, які належать Оману та Польщі, прогнозні показники фінансових витрат на всій умовній глибині планування мають відмінність на рівні 6,5 %. Це пояснюється тим, що ці літаки мають приблизно однаковий термін попередньої експлуатації (різниця складає лише 1 рік).

Для більш детального аналізу розглянемо вартість експлуатації та підтримки літаків типу F16 C/D, що перебувають у складі збройних сил Марокко. Термін попередньої експлуатації цих літаків (у разі їх гіпотетичної закупівлі у 2021 році) дозволить до 2027 року витрачати щорічно на експлуатацію та підтримку одного такого літака 5,59 млн дол. Після 2027 року, тобто після настання 15-ти річного терміну експлуатації літаків, буде спостерігатися щорічне зростання вартості експлуатації та підтримки кожного літака на 3–7 %. Таким чином, прогнозні фінансові витрати на експлуатацію та підтримку літаків типу F-16 C/D, що перебувають у складі збройних сил Марокко, у разі їх гіпотетичної закупівлі у 2021 році, складуть 100,55 млн. дол. (у цінах 2014 року). У порівнянні із вартістю експлуатації літаків типу F-16 C/D, що перебувають у складі збройних сил Омана, на всій глині планування (до 2035 року), вартість експлуатації літаків, що належать Марокко буде на 20,75 % нижчою.

Якщо порівнювати вартість експлуатації літаків типу F-16 C/D (Марокко) та літаків типу Eurofighter (Італія) (для прикладу розглянемо літаки, що перебували у експлуатації найменший термін) видно, що фінансові витрати на експлуатацію одного літака типу Eurofighter є більш ніж у 2 рази вищими, ніж вартість експлуатації літаків типу F-16 C/D, що на всій умовній глибині планування складе різницю у 90,31 млн. дол., із розрахунку загальних витрат на один літак (у цінах 2014 року).

Результати порівняльного оцінювання варіантів реалістичної закупівлі (отримання в лізинг або в оренду) багатоцільових тактичних винищувачів, що вже були в експлуатації та можуть складати номенклатуру такого роду товару на світовому ринку озброєнь, показують, що загальні обсяги витрат на стадії експлуатації та підтримки для таких літаків суттєво різняться для розглянутих альтернатив. Цей факт потребує обов’язкового урахування при вирішенні практичних питань щодо аналізу та вибору шляхів оновлення парків тактичної авіації та синтезу раціональної програми розвитку системи ОВТ тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України на середньо строковій та довгостроковій перспективі.

Висновки

Проведено оцінювання альтернативних типів багатоцільових літаків тактичної авіації, які вже були в експлуатації, та які в даний час знаходяться на озброєнні військової авіації ряду країн світу й, станом на 2021рік, мають залишки призначених термінів служби і гіпотетично можуть бути закупленими в інтересах оновлення парків бойової авіаційної техніки тактичної авіації ПС ЗС України. В межах прийнятих умовних обмежень, щодо граничних термінів експлуатації багатоцільових літаків тактичної авіації, року їх ймовірної закупівлі, глибині планування розвитку системи ОВТ тактичної авіації ПС ЗС України проведено аналіз обсягів фінансових витрат на експлуатацію та підтримку тактичних літаків на глибині прогнозу для сформованих альтернативних варіантів.

Для проведення такого аналізу було застосовано методику оцінювання альтернативних типів багатоцільових тактичних літаків для оновлення парку тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України, яка відрізняється від відомих методичних підходів використанням типового розподілу вартості життєвого циклу бойової авіаційної техніки, закупленої за імпортом, та особливістю зміни вартості її щорічної експлуатації в залежності від термінів експлуатації тактичних літаків.

Результати такого аналізу фінансових витрат на експлуатацію та підтримку бойової авіаційної техніки на заданій глибині планування розвитку системи ОВТ тактичної авіації можуть бути використані у складі науковометодичного апарату синтезу раціональної програми розвитку системи ОВТ тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України.

Подальші дослідження планується провести в напрямку порівняльного оцінювання фінансових витрат на експлуатацію та підтримку парків нових тактичних літаків, які ймовірно можуть бути закупленими Україною, та парків літаків, сформованих на основі закупівлі (лізингу, оренди) багатоцільових тактичних літаків, які вже були в експлуатації на заданій глибині довгострокового планування розвитку системи ОВТ тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України.


Список літератури


1. Візія Повітряних Сил 2035. – Вінниця: Командування ПС ЗС України. – 2020. – 42 с.

2. The official site GAO.GOV. Report to Congressional Committees. United States Government Accountability Office Weapon System Sustainment. – Available at: www.gao.gov/assets/700/694408.pdf.

3. Raphael S. Cohen Air Force Strategic Planning / S. Raphael. – Santa Monica: RAND Corporation, 2017. – 96 р. – Available at: www.rand.org/pubs/research_reports/RR1765.html.

4. Methods and Models for Life Cycle Costing. RTO technical report. North Atlantic Treaty Organisation [Electronic resource]. – 2007. – 226 р. – Available at: www.sto.nato.int/publications/STO%20Technical%20Reports/RTO-TR-SAS054/$$TR-SAS-054-ALL.pdf.

5. Борохвостов І.В. Визначення критеріїв та методів оцінювання шляхів забезпечення військових формувань озброєнням та військовою технікою / І.В. Борохвостов, М.О. Білокур // Озброєння та військова техніка. – 2018. – № 3(19). – С. 3-8. https://doi.org/10.34169/2414-0651.2018.3(19).3-8.

6. Воєнно-технічна політика України: проблеми формування та реалізації в умовах кризових явищ та ресурсних обмежень / І.В. Павловський, І.Б. Чепков, В.В. Зубарєв, В.О. Смірнов, О.О. Свергунов // Озброєння та військова техніка. – 2017. – № 3(15). – С. 3-7. https://doi.org/10.34169/2414-0651.2017.3(15).3-7.

7. Методичний підхід до визначення бойового складу збройних сил воєнного і мирного часу / О.М. Загорка, В.М. Можаровський, В.С. Фролов, І.О. Загорка // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського. – 2019. – № 1(65). – С. 6-11.

8. Чепков І.Б. Основні аспекти методології формування та супроводження реалізації середньострокових програм озброєння в умовах особливого періоду / І.Б. Чепков, М.І. Луханін, І.В. Борохвостов // Озброєння та військова техніка. – 2016. – № 4(2). – С. 3-8.

9. Оборонна реформа: Системний підхід до оборонного менеджменту: монографія / А. Павліковський, В. Фролов, Ф. Саганюк та ін.; за заг. ред. А. Сиротенка. – К.: НУОУ, 2020. – 274 с.

10. Оборонний огляд: український вимір 2014–2018: монографія / Ф. Саганюк, А. Павліковський, П. Щипанський, та ін.; за заг. ред. І. Руснака. – К.: МО та ГШ ЗС України, НУОУ, 2019. – 196 с.

11. Бадрак В.В. Переозброєння Збройних Сил України: раціоналізація підходів, пошук альтернативних шляхів / В.В. Бадрак // Озброєння та військова техніка. – 2016. – № 1(9). – С. 3-8.

12. Системно-концептуальні положення й організаційно-методичні основи обґрунтування, вибору і реалізації обрису перспективної системи озброєння протиповітряної оборони держави та її збройних сил. / О.В. Турінський, Б.О. Демідов, Д.А. Гриб, О.О. Хмелевська // Системи озброєння і військова техніка. – 2019. – № 2(58). – С. 55-69. https://doi.org/10.30748/soivt.2019.58.08.

13. Леонтьєв О.Б. Методика оцінювання альтернативних типів багатоцільових тактичних літаків для оновлення парку тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України / О.Б. Леонтьєв, М.В. Науменко // Social development & Security. – 2021. – № 3. – С. 23-37.

14. Семон Б.Й. Сучасний метод бойових потенціалів в прикладних задачах планування розвитку та застосування тактичної авіації: монографія / Б.Й. Семон, О.Б. Леонтьєв. – К.: НАОУ, 2009. – 336 с.

15. Леонтьєв О.Б. Методика прогнозування вартості життєвого циклу парків альтернативних типів нових багатоцільових літаків, як основних носіїв бойових спроможностей тактичної авіації / О.Б. Леонтьєв, М.В. Науменко // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2021. – № 2(68). – С. 34-43. https://doi.org/10.30748/zhups.2021.68.02.

16. Леонтьєв О.Б. Методичний підхід до прогнозування витрат на оновлення та використання парку озброєння та військової техніки / О.Б. Леонтьєв, М.В. Науменко // Військово-технічний збірник. – 2021. – № 24. – С. 37-45. https://doi.org/10.33577/2312-4458.24.2021.37-45.

17. Сумин А.С. Военная экономика: управление, военно-экономическая безопасность / А.С. Сумин, Ю.Н. Арепин. – М.: Воениздат, 1995. – 183 с.

18. Демидов Б.А. Методы военно-экономического анализа / Б.А. Демидов. – Х.: ВИРТА ПВО, 1985. – 619 с.

19. Саркисян С.А. Экономика авиационной промышленности / С.А. Саркисян. – М.: Машиностроение, 1986. – 352 с.

20. Life-Cycle Cost (LСС): Concept Yet To Take Shape. Defence Production and Acquisition Business News [Electronic resource]. – Available at: https://defproac.com/?p=2125.

21. Roper W. There is No Spoon: _The New Digital Acquisition Reality [Electronic resource] / W. Roper. – 2020. – 19 р. – Available at: http://surl.li/xuah.

22. Науменко М.В. Удосконалена математична модель вартості багатоцільових тактичних винищувачів / М.В. Науменко // Системи озброєння і військова техніка. – 2021. – № 1(65). – С. 98-106. https://doi.org/10.30748/soivt.2021.65.14.

23. Леонтьєв О.Б. Напрями удосконалення науково-методичного апарату обґрунтування основних напрямів розвитку системи озброєння авіації Повітряних Сил Збройних Сил України / О.Б. Леонтьєв, М.В. Науменко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2020. – № 3(40). – С. 69-78. https://doi.org/10.30748/nitps.2020.40.08.

24. Дроздов С.С. Формалізовані критерії раціональності програми розвитку системи озброєння тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України на довгостроковій перспективі (прогнозованій) загрозі / С.С. Дроздов, О.Б. Леонтьєв, М.В. Науменко // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2020. – № 3(65). – С. 13-24. https://doi.org/10.30748/zhups.2020.65.02.

25. Дроздов С.С. Методичний підхід до розв’язування математичної задачі синтезу раціональної програми розвитку системи озброєння тактичної авіації на основі критерію мінімізації фінансових витрат за умови досягнення необхідних бойових спроможностей / С.С. Дроздов, О.Б. Леонтьєв, М.В. Науменко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2020. – № 4(41). – С. 54-63. https://doi.org/10.30748/nitps.2020.41.06

УДК 358.4:623.7


Відомості про авторів:


Дроздов Сергій Семенович
кандидат військових наук
Командувач Повітряних Сил ЗСУ (2015-2021)
Вінниця, Україна

Науменко Марина Володимирівна
кандидат технічних наук старший науковий співробітник
докторант Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба
Харків, УкраїнаДаний матеріал належить до авторських публікацій.
Думка редакції може не збігатися із точкою зору авторів матеріалів.

Використані джерела:
Системи озброєння і військова техніка, 2021, № 2(66) ISSN 1997-9568

Читати також: Проблема заміни парку бойових літаків в Україні