Професійній армії — професійні сержанти

Переатестація сержантів у ЗСУ завершиться до кінця 2021 року

Наказом Міністерства оборони № 44 від 8 лютого 2022 року затверджено нову Концепцію розвитку професійного сержантського корпусу Зюройних Сил України.

Концепція — це система поглядів Мініоборони на подальший розвиток сержантського корпусу. Документ має замінити попередню Концепцію затверджену 16 серпня 2016 року.

Реалізація Концепція ставить на меті створення високопрофесійного та мотивованого до тривалого проходження служби сержантського корпусу, здатного взяти на себе основну відповідальність за підготовку особового складу, справність та готовність до застосування озброєння і військової техніки.

Попередні досягнення

Зазначається, що наразі у ЗСУ вже створено повноцінну структуру від первинних сержантських посад до посади головного сержанта Збройних Сил України. Також на всіх рівнях військового управління імплементовано концепцію «командної групи», що визначена у настанові NATO Non-Commissioned Bi-Strategic Command Strategy and Recommended NCO Guidelines.

Введено новий перелік сержантських звань згідно з STANAG 2116, а сержантські посади розділено на дві категорії за функціональними ознаками (командну та спеціальну).

До командної категорії належать посади командного напряму, а також штабні та інструкторські посади, які передбачають безпосереднє керівництво особовим складом.

Спеціальна включає посади бойового застосування, логістичного, технічного, інженерного, медичного та інших напрямів, фахівців з фізичної підготовки, музикантів, технічний та обслуговуючий персонал органів військового управління, що не передбачає підпорядкованого особового складу.

Впроваджено систему багаторівневої підготовки сержантів, а також вдосконалено порядок грошового забезпечення, який дозволив розширити розподіл тарифних розрядів за сержантськими посадами до 25 (на рівні окладу підполковника).

Проблеми

Попри всі успіхи, у Міноборони визнають й наявність проблем.

Головні з них — недостатня укомплектованість сержантських посад підготовленими та мотивованими військовослужбовцями, які спроможні взяти на себе основне навантаження щодо навчання і виховання особового складу, а також значна плинність кадрів (великий відсоток звільнення з армії) сержантського складу.

Недостатній рівень грошового забезпечення, зокрема незначна різниця між вищими та нижчими сержантського складу та як наслідок відсутність мотивації будувати військову кар'єру.

Відсутність забезпечення житловими приміщеннями, які б вирішили проблему розміщення військовослужбовців та членів сімей за місцем проходження військової служби.

Відсутність зрушень у військових частинах та органах управління щодо впровадження нового стилю керівництва на основі західної культури взаємовідносин між керівниками та підлеглими.

Високий рівень службового навантаження, велика кількість добових нарядів, порушення регламенту робочого часу та недотримання графіків відпусток, що у результаті призводить до гострого дефіцити особистого часу та довготривалого відриву від сімей.

Вирішення цих проблем є ключовою передумовою подальшого розвитку.

Щодо розвитку сержантського корпусу

Концепція визначає шість основних напрямів її реалізації:

 1. Удосконалення структури посад та військових звань.
 2. Розширення прав та повноважень сержантів, удосконалення розподілу повноважень між сержантами і офіцерами.
 3. Розвиток системи підготовки та військової освіти.
 4. Вдосконалення порядку проходження військової служби, запровадження дієвої системи управління кар'єрою сержантів за військовими званнями.
 5. Підвищення соціальних стандартів служби, збільшення матеріальних мотиваційних чинників щодо побудови професійної сержантської кар'єри.
 6. Формування почуття професійної єдності сержантського складу, забезпечення підтримання військових традицій.

Реалізовувати Концепцію передбачається у три етапи: до 2025, 2030 та 2035 року.

Коротко пройдемося по етапах.

До 2025 року передбачається здійснити:

 • введення нових сержантських посад та уточнення назви наявних;
 • заміщення посад «курсовий офіцер» у вищих військових навчальних закладах посадами «курсовий сержант»;
 • збалансування співвідношення посад рядового та сержантського складу;
 • укомплектованість сержантських посад на 85%;
 • розподіл повноважень та відповідальності між офіцерами та сержантами;
 • залучення штабних сержантів до участі у процесах прийняття військових рішень, процесах управління частинами і підрозділами, у плануванні, забезпеченні та супроводжені проведення операцій;
 • синхронізація багаторівневої підготовки сержантів із НАТО;
 • введення в дію професійних стандартів підготовки;
 • уточнення переліку курсів підвищення кваліфікації;
 • збільшення обсягів вивчення англійської мови;
 • впровадження нової системи управління кар'єрою;
 • впровадження нової (так званої американської) системи грошового забезпечення на основі базової ставки за військовим званням;
 • унормування питань забезпечення житлом, виплати компенсацій за піднайом житлових приміщень та компенсації за неотримане житло;
 • створення клубів сержантів у військових частина;
 • формування нового стилю лідерства заснованого на моральних принципах Військового Етосу сержантського складу ЗСУ та трансформація організаційної культури на основі євроатлантичних принципів.

До 2030 року (другий етап):

 • нарощування кількості штабних сержантських посад;
 • введення у батальйонах, полках, бригадах посади операційного сержанта;
 • унормування кількості посад з ШПК «майстер-сержант», «старший майстер-сержант» та «головний майстер-сержант»;
 • перехід на комплектування посад рядових і сержантів виключно контрактниками;
 • подальше розширення прав, повноважень та відповідальності сержантів щодо забезпечення виконання підрозділами бойових завдань (вогневої підтримки, наведення та корегування вогню артилерії, авіації та корабельного озброєння);
 • перекладання на сержантів повної відповідальності за індивідуальну підготовку особового складу;
 • підвищення вимог до освіти сержантів;
 • встановлення вимог з обов'язкового володіння англійською мовою;
 • впровадження системи ротації сержантів за посадами;
 • забезпечення регулярного підвищення грошового забезпечення;
 • утримання соціальних стандартів на рівні, що забезпечує стійку мотивацію до тривалої військової служби.

До 2035 року (третій етап) передбачається насамперед утримувати досягнення попередніх етапів на належному рівні, а також, за потребою, їх вдосконалювати з урахуванням змін в умовах ведення бойових дій, нових світових тенденцій тощо.

На кожному етапі мають опрацювати проєкт Базового плану реалізації Концепції, який затверджується Міністром оборони, а щороку — річний план реалізації.

Загальне керівництво процесом покладається на Головнокомандувача ЗСУ, а безпосередня організація — на головного сержанта Збройних Сил України.

Підпишись на Ukrmilitary у Twitter »»