Прийняття на контрактну службу в особливий період

Генштаб: умови прийняття на контрактну службу в особливий період

Витяг з Методичних рекомендацій щодо активізації роботи із залучення громадян для проходження військової служби за контрактом осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу ЗСУ (затверджено ПЗНШ ГШ ЗСУ, зареєстр. 18.09.2015 за № 28090/С)

Законами України:

«Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час мобілізації» від 20.05.2014 № 1275-VІІ (набрав чинності 09 червня 2014 року);

«Про внесення змін до Законів України «Про військовий обов’язок і військову службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції» від 12.08.2014 № 1634-VІІ (набрав чинності 04 вересня 2014 року);

внесено зміни до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (далі – Закон України) щодо:
 1. Розширення можливостей кандидатів щодо вибору термінів на які можливо укладати контракт (у тому числі короткостроковий контракт).
 2. Спрощення порядку прийняття громадян на військову службу за контрактом під час дії особливого періоду.
 3. Розширення кола громадян, які можуть прийматися на військову службу за контрактом.

Зокрема передбачено:
 • прийняття на військову службу за контрактом військовослужбовців за призовом під час мобілізації;
 • укладання короткострокового контракту на проходження військової служби до закінчення особливого періоду, або до оголошення рішення про демобілізацію, укладання тривалих контрактів на 3 або 5 років;
 • прийняття на військову службу за контрактом осіб, які мають базову середню освіту;
 • прийняття на військову службу за контрактом осіб до отримання результатів спеціальної перевірки (під час кризової ситуації), або, без проведення спеціальної перевірки (під час мобілізації та (або) введення воєнного стану).

ІІ. Щодо розширення можливостей кандидатів у виборі термінів контрактів (у тому числі короткостроковий контракт)

1. Для громадян, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, установлюються такі строки військової служби у календарному обчисленні:
для осіб рядового складу – 3 роки;
для осіб сержантського та старшинського складу – від 3 до 5 років.

2. Законом України впроваджено можливість укладання під час дії особливого періоду у всіх військових частинах (установах) короткострокового контракту, до закінчення особливого періоду, або до оголошення рішення про демобілізацію, для наступних осіб:
 • військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період;
 • військовослужбовців строкової військової служби (які вислужили встановлені строки військової служби, або ті, яким залишилось менше одного місяця до завершення строків військової служби);
 • громадян України призовного віку;
 • громадян України (військовозобов’язаних та жінок).

Строк дії контракту у пункті третьому Контракту про проходження військової служби викладати за змістом: “до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію”.

Впроваджуються зміни в Закон України щодо громадян, які приймаються на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану та призначаються на посади, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється не менше 6 місяців. Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом на 6 місяців до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію” (Станом на 16.09.2015 зазначені зміни ще не прийняті).

3. Після закінчення особливого періоду, або оголошення демобілізації, звільнення військовослужбовців: які уклали короткострокові контракти, військовослужбовців, призваних на військову службу по мобілізації, військовослужбовців строкової військової служби – буде проводитись поетапно (у терміни, визначені Указом Президента України, наказами і розпорядженнями Міністра оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України).

ІІІ. Щодо спрощення порядку прийняття громадян на військову службу за контрактом під час дії особливого періоду

Законом впроваджено можливість укладання контракту з громадянами (військовослужбовцями), під час дії особливого періоду, без проведення спеціальної перевірки, що дозволяє скоротити термін проведення процедури відбору, оформлення документів та підписання контракту.

1. У разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України контракт з громадянином (військовослужбовцем) укладається до отримання результатів спеціальної перевірки. Тобто, командир військової частини (військовий комісар) у ході відбору відправляє необхідні запити до установ (відомств) з метою проведення спеціальної перевірки, але має право підписати контракт не чекаючи офіційного надходження результатів спеціальної перевірки.

У подальшому, якщо військовослужбовець за результатами спеціальної перевірки не відповідатиме встановленим вимогам для зайняття посади (прийому на військову службу), він підлягає звільненню з військової служби на підставі пункту “й”, частини шостої, статті 26 Закону України.

2. У разі оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану контракт з громадянином (військовослужбовцем) укладається без проведення спеціальної перевірки. Тобто, командир військової частини (військовий комісар) у ході відбору спеціальну перевірку не здійснює, необхідні запити до установ (відомств) не відправляє.

ІV. Щодо розширення кола громадян, які можуть прийматися на військову службу за контрактом

Законом дозволено здійснювати відбір з числа громадян призовного віку,які мають базову середню освіту, що дозволяє збільшити людський ресурс для прийняття на військову службу за контрактом.

Тобто, на військову службу за контрактом осіб рядового складу приймаються:
 • військовослужбовці рядового складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації;
 • військовослужбовці рядового складу, які проходять строкову військову службу;
 • громадяни призовного віку, як мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту;
 • військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань сержантського, старшинського і офіцерського складу та жінки з відповідною освітою віком від 18 до 60 років (під час мобілізації, на особливий період).

V. Щодо мотивації та переваг для військовослужбовців, які укладають контракт

Щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців за контрактом (від 2 800 грн. та більше) вище ніж у військовослужбовців строкової військової служби.

З 01 січня 2016 року планується підвищення грошового забезпечення до рівня ВМС, ВДВ та льотно-підйомного складу і ІТС авіації ПС ЗС України (від 3005 грн.).

Водночас керівництвом держави здійснюється пошук шляхів значного підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям за контактом, від 7 – 8 тис. грн. (Станом на 16.09.2015 ще не впроваджено).

Військовослужбовці за контрактом мають можливість вільного пересування за межами військової частини у позаслужбовий час.

Крім того, у разі продовження військової служби за контрактом перевагами є:
 • гарантоване підвищення щомісячного грошового забезпечення у ході просування по службі;
 • значно вищий ніж у цивільному секторі розмір пенсійного забезпечення та можливість його отримання за вислугою років (а не при досягненні пенсійного віку);
 • регламентований робочий тиждень з двома вихідними днями (крім занять з бойової готовності та чергувань);
 • можливість отримання вищої освіти за рахунок держави без відриву від служби;
 • участь у міжнародних операціях з підтримки миру і безпеки.

Внесено зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України щодо:

1. Розширення прав відповідних командирів щодо видання наказів по особовому складу.
2. Спрощення процедури оформлення продовження строків військової служби (понад встановлені строки), під час дії особливого періоду.
3. Розширення прав відповідних командирів щодо присвоєння чергових військових звань.
4. Зменшення строку вислуги у військовому званні “молодшого сержанта” (старшини 2 статті).
5. Запроваджено присвоєння первинного військового звання “молодшого лейтенанта” військовослужбовцям рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.
6. Запроваджено присвоєння військового звання “старшого солдата” (старшого матроса) у порядку заохочення.
7. Запроваджено порядок призначення на офіцерські посади осіб сержантського і старшинського складу, які мають бойовий досвід та не мають вищої освіти.
8. Запроваджені права військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, на отримання вищої освіти.
9. Розширено підстави для надання відпусток військовослужбовцям.
10. Визначено порядок надання відпусток під час дії особливого періоду.

І. Щодо розширення прав відповідних командирів щодо видання наказів по особовому складу

Право видавати накази по особовому складу надається командирам, командувачам, начальникам, керівникам (далі – командири (начальники) органів військового управління, з’єднань, військових частин, установ, організацій, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які утримуються на окремих штатах (далі – військові частини), за посадами яких штатом передбачено військове звання підполковника (капітана 2 рангу) і вище.

ІІ. Щодо спрощення процедури оформлення продовження строків військової служби (понад встановлені строки), під час дії особливого періоду

Продовження дії контрактів із військовослужбовцями, які звільняються, у випадках, визначених законодавством, затвердження військовослужбовців на посади за мобілізаційним планом, присвоєння та позбавлення військового звання, пониження та поновлення у військовому званні, призначення на посади та звільнення з посад, звільнення з військової служби осіб, які проходять строкову військову службу, оформлюється письмовими наказами, по стройовій частині. Також наказами по стройовій частині в особливий період оформлюється продовження військової служби понад встановлені строки до термінів, визначених частиною дев’ятою статті 23 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

ІІІ. Щодо розширення прав відповідних командирів щодо присвоєння чергових військових звань

Чергові військові звання військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, присвоюються:

До старшого сержанта (головного старшини) включно, в тому числі старшого солдата (старшого матроса) у порядку заохочення, – командирами окремих батальйонів (кораблів 2 рангу) і посадовими особами які мають рівні з ними права та вищі;

До старшого прапорщика (старшого мічмана) включно - командиром корпусу, посадовими особами, які мають рівні з ним права та вищі.

ІV. Щодо зменшення строку вислуги у військовому званні “молодшого сержанта” (старшини 2 статті)

Для осіб сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу (за винятком строкової військової служби), установлюються такі строки вислуги у військовому званні:
молодшого сержанта (старшини 2 статті) – 6 місяців.

V. Щодо запровадження присвоєння первинного військового звання “молодшого лейтенанта” військовослужбовцям рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період

Первинне військове звання молодшого лейтенанта присвоюється:

1) військовослужбовцям, які закінчили у воєнний час вищий військовий навчальний заклад, військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу за скороченою програмою навчання;

2) особам сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають вищу освіту, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, у тому числі тим, які проходять службу у військовому резерві, з одночасним прийняттям на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу та призначенням на посади з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності;

3) військовослужбовцям строкової військової служби, які прослужили не менше шести місяців, особам рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, та військовозобов'язаним, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі на посадах офіцерського складу, жінкам віком до 40 років, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності, та атестовані до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу, з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності – для військової частини А0515;

4) військовослужбовцям сержантського та старшинського складу, які призначені на посади офіцерського складу у воєнний час і успішно виконують службові обов'язки;

5) військовослужбовцям рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли у разі потреби курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів та склали встановлені іспити.

VІ. Щодо запровадження присвоєння військового звання “старшого солдата” (старшого матроса) у порядку заохочення

Військове звання старшого солдата (старшого матроса) присвоюється солдатам (матросам):

1) при призначенні їх на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено звання старшого солдата (старшого матроса);
2) у порядку заохочення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

VІІ. Щодо запровадження порядку призначення на офіцерські посади осіб сержантського і старшинського складу, які мають бойовий досвід та не мають вищої освіти

Особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або проходять службу у військовому резерві, мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності можуть призначатися на посади, що підлягають заміщенню особами молодшого офіцерського складу.

Призначення на посади молодшого офіцерського складу здійснюється наказом Міністра оборони України по особовому складу з одночасним прийняттям осіб сержантського і старшинського складу на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу та присвоєнням їм первинного військового звання молодшого лейтенанта. Призначення осіб сержантського і старшинського складу на посади офіцерського складу проводиться за умови, що до досягнення граничного віку проходження військової служби їм залишився строк, який є більшим за строк контракту.

Особи сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають бойовий досвід та не мають вищої освіти, з урахуванням потреби доукомплектування Збройних Сил України в умовах особливого періоду можуть призначатися на посади, що підлягають заміщенню особами молодшого офіцерського складу за умови, що їм не будуть підпорядковані офіцери. Призначення таких військовослужбовців на посади молодшого офіцерського складу здійснюється наказами посадових осіб відповідно до номенклатури посад.

VІІІ. Щодо запровадження права військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, на отримання вищої освіти

Особи рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, мають право навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а у разі відсутності можливості підготовки за спеціальностями у цих навчальних закладах, – в інших вищих навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти.

ІХ. Щодо розширення підстав для надання відпусток військовослужбовцям

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються:

1) щорічні відпустки:
 • основна відпустка;
 • додаткова відпустка за виконання обов’язків військової служби, яке пов'язано з нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров’я;
 • інші додаткові відпустки, передбачені законом;
2) додаткові відпустки у зв’язку з навчанням;
3) творчі відпустки;
4) соціальні відпустки:
 • відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • відпустка у зв’язку з усиновленням дитини;
 • додаткова відпустка військовослужбовцям, які мають дітей;
 • відпустка для лікування у зв'язку з хворобою;
5) відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Х. Щодо визначення порядку надання відпусток під час дії особливого періоду

Щорічна основна відпустка надається згідно з графіком відпусток на наступний рік, що до 1 грудня затверджується командиром (начальником), який має право надавати відпустки військовослужбовцям, і доводиться під підпис до відома кожного військовослужбовця.

Щорічна основна відпустка надається військовослужбовцю з урахуванням необхідності підтримання постійної бойової готовності та проведення заходів з підготовки військових частин, часу використання відпусток у попередньому році, побажань і сімейних обставин військовослужбовця, висновку (постанови) військово-лікарської комісії.

В особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію щорічна основна відпустка військовослужбовцям надається за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності певної категорії військовослужбовців відповідного підрозділу.

З часу введення правового режиму воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів.

Порядок надання відпусток військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв’язку з демобілізацією або з вислугою встановлених строків військової служби за призовом, визначається Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

ХІ. Щодо розширення прав громадян та їх соціального захисту

Внесено зміни до “Кодексу законів про працю України” щодо розширення прав громадян України, їх соціального захисту, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, або прийнятими на військову службу за контрактом, а саме:

За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності.

Довідково. Відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсії за цим Законом, у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період, або прийняття на військову службу за контрактом, на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, виплата пенсій на час такої служби не припиняється. Після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення.

Читати також: Мобілізованих мотивують переходити на контрактВикористані джерела:
Методичні рекомендації ГУП ГШ ЗСУ щодо активізації роботи із залучення громадян для проходження військової служби за контрактом осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України (18.09.2015 № 28090/С)