Стратегічний бюлетень 2016: система логістики і система медичного забезпечення

тактична медицина, медичне забезпечення

Президент Петро Порошенко підписав указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України» тим самим ввівши його у дію.

Стратегічний оборонний бюлетень визначає як стратегічну ціль 4: об'єднану систему логістики і систему медичного забезпечення, здатні надати підтримку всім компонентам сил оборони*.

Очікуваний результат: створено єдину ефективну систему логістики сил оборони відповідно до керівних положень, стандартів та інструкцій НАТО з логістики, забезпечено управління логістичним забезпеченням сил оборони, матеріально- технічні запаси, які утримуються відповідно до норм, що забезпечують виконання завдань за призначенням у мирний час та воєнний час (особливий період).

* див. примітки (глосарій), після основного тексту публікації


Досягнення цілі і виконання основних завдань:

до кінця 2016 року:
 • Сформовано робочий орган при Кабінеті Міністрів України для координації діяльності єдиної системи логістики сил оборони
 • Розроблено основні положення логістичного забезпечення (логістичної доктрини) Збройних Сил України відповідно до стандартів НАТО
 • Внесено зміни до Положення про Міністерство оборони України та Генеральний штаб Збройних Сил України щодо розподілу повноважень стосовно логістичного забезпечення
 • Внесено зміни до нормативно-правових актів щодо обсягів та порядку (у тому числі безоплатного) утримання оперативних, стратегічних запасів з оптимізацією їх обсягів утримання
 • Визначено мобілізаційні завдання підприємствам промисловості
 • Створено у Секретаріаті Кабінету Міністрів України структурний підрозділ з питань координації діяльності медичних служб військових формувань та системи охорони здоров'я держави (у межах граничної чисельності Секретаріату Кабінету Міністрів України)
 • Затверджено Кабінетом Міністрів України порядок залучення системи охорони здоров'я держави до надання медичної допомоги, лікування і медичної реабілітації поранених
 • Сформовано держоборонзамовлення щодо медичного забезпечення
 • Скориговано та затверджено Воєнно-медичну доктрину України, принципи і політику медичного забезпечення Сил оборони у відповідності із Принципами і політикою медичного забезпечення НАТО (МС 0326/3) з урахуванням національних особливостей
 • Залучено радника з медичних питань Міністерства оборони США та медичного радника консультативної групи в галузі оборони до роботи військово-медичної служби з наданням права невідкладного прийому у разі необхідності Міністром оборони та начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України, керівниками Української військово-медичної академії, інших відомств
 • Опрацьовано нормативно-правові акти з медичного забезпечення сил оборони відповідно до стандартів НАТО
 • Проаналізовано систему медичного забезпечення сил оборони, використовуючи методику DOTMLPFI, включаючи аналіз можливостей для навчання, ефективності лікувальних закладів
 • За допомогою іноземних та українських експертів оцінено можливості модернізації системи медичного забезпечення
 • Визначено та затверджено перспективну систему медичного забезпечення сил оборони,що базується на національних стандартах і враховує стандарти НАТО, інтегрована з системою цивільної охорони здоров'я
 • Спланована відповідна організаційно-штатна структура медичних служб сил оборони
 • Затверджено та почато реалізацію програми з реструктуризації та розвитку системи медичного забезпечення
 • Підготовку з тактичної медицини включено до загальної бойової підготовки. Встановлено особисту відповідальність командирів підрозділів щодо підготовки з тактичної медицини, розрахунку санітарних втрат, організації лікувально-евакуаційного процесу під час планування операцій
 • Затверджено принциповий поділ системи медичного забезпечення на Етапи 1-4 та почато процес побудови медичних можливостей у відповідності із нормами та правилами Роль 1-4 (evaluation)
 • Здійснено аналіз результатів реалізації проекту Трастового фонду з медичної реабілітації, досвід, накопичений під час розвитку та реалізації проекту, зафіксований у програмі з реструктуризації та розвитку системи медичного забезпечення
 • Встановлено в якості основного військового реабілітаційного центру Військово-медичний клінічний центр професійної патології особового складу Збройних Сил України, м.Ірпінь (фізіотерапія, професійні захворювання, психічне здоров'я та медсестринський патронаж) з посадами для спеціалістів з інших центрів та визначено інші реабілітаційні заклади як складові єдиної системи
 • Опрацьовано нормативно-правову базу про систему фізичної та психологічної реабілітації
 • ЕТАП 1 (будування єдиної міжвідомчої системи підготовки та перепідготовки медичних кадрів, стандартизації та управління якістю освіти для сил оборони): Організовано Навчальний центр з тактичної медицини та медичних операцій
 • Запроваджено професію бойового медика (Combat medic 68W), сформовано навчально-методичне керівництво та надано правове визнання нормативам підготовки
 • Здійснено випуск інструкторів з тактичної медицини за стандартом Combat medic (68W) та призначено випускників на інструкторські посади
 • Проведено зовнішній незалежний аудит Української військово-медичної академії / в рамках DOTMLPFI аналізу системи медичного забезпечення сил оборони
 • Визначено Українську військово-медичну академію як головний центр з військово-медичної підготовки, науково-дослідницької та організаційно-методичної діяльності у системі медичного забезпечення сил оборони на базі Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" та філіалах
 • Здійснено перший набір слухачів для підготовки за стандартом Combat medic (68W) відповідно до нової нормативно-правової бази
 • Сплановано систему підготовки парамедиків (EMT-В) у поєднанні з реалізацією стандарту Combat medic (68W), сформовано навчально-методичне керівництво
 • Запроваджено в Українській військово-медичній академії (УВМА) отримані курси з підвищення кваліфікації; сплановано їх поширення і використання поза УВМА з метою військово-медичної підготовки, зокрема:
  Trauma Nursing
  Mass casualty response for healthcare personnel
  Surgical Trauma Response Techniques (damage control surgery)
  Burn Trauma Patient Care
  21st Century Warriors: Responding to the
  Emotional Trauma of Combat and Terrorism
  Army basic instructor cours
 • Проаналізовано та визначено потреби науково-методичної бази системи медичного забезпечення сил оборони
 • Здійснено перший набір слухачів із середньою медичною освітою для навчання на парамедика (EMT-Р) шляхом удосконалення набутих навичок та формування первинного інструкторського складу
 • Забезпечено нормативно-правове визнання стандарту Combat medic (68W) як EMT-В у цивільній системі охорони здоров'я; спеціальність введено у Державний перелік
 • Задоволено потребу у медичних спеціалістах для проведення операцій сил оборони
 • ЕТАП 2: Закінчено формування Навчального центру з тактичної медицини та медичних операцій
 • Здійснено огляд визначених принципів та стандартів надання медичної допомоги та науково-доказової бази щодо їх відповідності таким у державах НАТО, зокрема правилам доказової медицини та належної клінічної практики. Впроваджено обов'язкову обліково-медичну документацію згідно зі стандартами НАТО
 • Створено план переведення системи медичного забезпечення сил оборони на функціонування згідно з клінічними алгоритмами та протоколами, заснованими на принципах доказової медицини. До рівня медичної служби бригади включно заплановано розробку алгоритмів діяльності з правом керівника медичного підрозділу визначати обсяг дій для підлеглих. Для наступних рівнів – проведення стандартизації діяльності медичного персоналу відповідно до затвердженого переліку протоколів

медичний мтлбу фото © mil.gov.ua

2016-2020 роки:
 • Удосконалено інженерно-транспортне забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань. Здійснюються оперативне обладнання територій, інженерне обладнання позицій, об'єктів шляхів сполучень, військові перевезення, технічне прикриття будівництва та ремонту об'єктів транспорту в інтересах сил оборони

до кінця 2017 року:
 • Створено єдину ефективну систему логістики і постачання сил оборони як у мирний час, так і в особливий період, запроваджено сучасні системи і технології всебічного забезпечення військ (сил), автоматизовано процеси управління та обліку ОВТ, військово-технічного майна, ракет і боєприпасів та матеріально-технічних засобів
 • Розроблено спільний наказ Міністерства оборони України та інших військових формувань щодо організації логістичного забезпечення сил оборони
 • Здійснено перехід на єдину систему кодифікації військового майна сил оборони, сумісну із системою кодифікації НАТО
 • Створено у складі оперативних командувань військові частини забезпечення та підвозу, спроможні утримувати відповідні запаси матеріально-технічних засобів
 • Створено на стратегічному та оперативному рівнях систему відновлення (ремонту)озброєння та військової техніки, накопичення (зберігання) та постачання до військ (сил) ракет і боєприпасів, військово-технічного майна
 • Скоординовано порядок лікування військовослужбовців у медичних закладах та підрозділах сил оборони для забезпечення безперервності лікувально-евакуаційного шляху усіх складових сил оборони. Порядок здійснення нарахувань за медичні послуги уніфіковано у системі медичного забезпечення сил оборони та МОЗ
 • Затверджено доктрину з медичного забезпечення сил оборони у відповідності із AJP 4.10 НАТО
 • Урегульовано нормативно-правову базу щодо ліцензування медичних підрозділів та медичних закладів складових сил оборони
 • Забезпечено безперервність та скоординованість єдиного лікувально- евакуаційного шляху у відповідності із принципами та стандартами НАТО під час проведення операцій сил оборони
 • Створено єдиний орган управління медичним забезпеченням на стратегічному рівні
 • Визначено підпорядкування складових медичного забезпечення сил оборони єдиному оперативному командуванню під час проведення спільних операцій, у тому числі протягом особливого періоду
 • Досягнуто сумісність у питаннях медичного забезпечення шляхом застосування стандартів НАТО, включаючи терміни для евакуації (домедична допомога – 10 хв, 2 год. до Етапу 1, 4 год. до Етапу 2) під час проведення операцій сил оборони
 • Створена відповідна організаційно-штатна структура медичних служб сил оборони
 • Базове забезпечення: медичні підрозділи та військово-медичні заклади укомплектовані засобами розшуку поранених, транспортними засобами медичної та аеромедичної евакуації, у тому числі броньованими
 • Базове забезпечення: забезпечено війська (сили) сучасним комплектно-табельним оснащенням (медикаментами, інструментами та медичним обладнанням) для надання медичної допомоги і лікування
 • Розроблено методики проведення медичної реабілітації для відновлення фізичних, психологічних і соціальних функцій
 • Визначено та затверджено систему реабілітації особового складу сил оборони як складову інтегрованої системи медичного забезпечення
 • Оновлено фонди та покращено матеріальну базу реабілітаційних закладів
 • Запроваджено систему підготовки парамедиків (EMT-В, EMT-Р, TP-C), сформовано навчально- методичне керівництво та унормовано нормативи підготовки
 • Забезпечено нормативно-правове визнання стандарту TP-C як EMT-Р у цивільній системі охорони здоров'я; спеціальність введено у Державний перелік
 • Створено навчально-польову базу для підготовки медичного персоналу сил оборони
 • Здійснено перший набір слухачів для здобуття професії парамедика (TP-C) відповідно до нової нормативно-правової бази
 • Відновлено кафедри екстремальної та військової медицини та запроваджено військово-медичну підготовку в системі медичної освіти (у всіх медичних ВНЗ) у відповідності із принципами та стандартами НАТО; актуальних медичних практик. Затверджено програми навчання
 • Створено систему підготовки сержантського і старшинського складу: курси з управління, медичного постачання та матеріально- технічного забезпечення відповідно до стандартів НАТО
 • Створено систему підготовки офіцерського складу; курси з управління, медичного постачання та матеріально-технічного забезпечення відповідно до стандартів НАТО
 • Сформовано потребу в медичних спеціалістах за фахом відповідно до нової організаційно- штатної структури медичних служб сил оборони
 • Розроблено базу клінічних алгоритмів та протоколів для найактуальніших напрямів медичної діяльності з урахуванням диференціації відповідальності медичних керівників різних рівнів

тактична медицина, бойовий медик фото © mil.gov.ua

2017-2018 роки:
 • Приведено законодавчу базу щодо залучення цивільних структур до заходів логістичного забезпечення з урахуванням досвіду держав – членів НАТО, у тому числі із застосуванням механізму державного приватного партнерства
 • Визначено місця зберігання для утримання стратегічних запасів

до кінця 2018 року:
 • Створено стаціонарну складську інфраструктуру на оперативному рівні для утримання відповідних запасів озброєння та військової техніки, військово-технічного майна та матеріально-технічних засобів
 • Особовий склад забезпечено сучасними комплектами бойового спорядження, які складатимуться з польового обмундирування на рівні кращих світових зразків та засобів індивідуального захисту, приладами нічного бачення, засобами навігації та зв'язку (з необхідним рівнем завадостійкості та захищеності)
 • Стандартизовано та впроваджено методики проведення медичної реабілітації для відновлення фізичних, психологічних і соціальних функцій, як планувалося
 • Проведено акредитацію військово-медичних закладів та ліцензування господарської діяльності з медичної практики
 • Розроблено і запроваджено сучасні навчальні програми підготовки і перепідготовки медичного персоналу відповідно до стандартів НАТО та вимог сучасності. Надано правове визнання та використовуються міжнародні стандарти надання допомоги (як домедичної, так і медичної), що мають в основі медичні техніки TCCC (Tactical Combat Casualty Care), СLS (Combat Life Saver), 68W (Combat medic), PHTLS (Pre-Hospital Trauma Life Support), АТLS (Advanced Trauma Life Support). Впроваджено концепцію надання допомоги DCR (Damage Control Resuscitation) та DCS (Damage Control Surgery) для ефективного надання медичної допомоги при бойовій травмі (патології)
 • Запроваджено курси професійного вдосконалення та сертифікацію професійної підготовки для медичного персоналу і медичних підрозділів відповідно до нової системи медичного забезпечення сил оборони
 • Забезпечено автоматизацію процесів на всіх етапах медичної евакуації, процесів управління потоками пацієнтів (зокрема згідно з AJmedP-5, НАТО), реєстрації персональних медичних даних та ведення історії хвороби в електронному вигляді. Забезпечено інтеграцію підсистеми (та даних) медичної ситуаційної обізнаності з загальновійськовою системою C4ISR
 • Автоматизовано процеси медичного логістичного забезпечення відповідно до Завдання 1.4.8. Командування та органи медичного управління складових сил оборони забезпечено автоматизованими засобами (інформаційною системою) управління медичними ресурсами
 • Всі медичні заклади незалежно від їхньої відомчої належності, які залучені до надання медичної допомоги силам оборони, забезпечено доступом до централізованої системи обміну медичними даними та телемедичної системи. Рівень доступу забезпечується у відповідності із визначеними правилами та обмеженнями щодо обміну інформацією

тактична медицина, польовий госпиталь, шпиталь, ЗСУ фото © facebook.com/usdos.ukraine

до кінця 2019 року:
 • Упроваджено J-структуру органів військового управління відповідно до стандартів НАТО, що відповідають за логістичне забезпечення Збройних Сил України. При створенні такої структури розмежовуються стратегічні та оперативні функції логістичного забезпечення органів військового управління, а також упроваджується система класів постачання НАТО
 • Удосконалено процеси логістичного забезпечення сил оборони відповідно до стандартів НАТО
 • Здійснено поступове реформування системи управління життєвим циклом продукції оборонного призначення та подвійного використання відповідно до стандартів НАТО
 • Створено Головне управління логістики (J4) та Командування сил логістики згідно із Завданням 1.3.3
 • Забезпечено безперервність та скоординованість діяльності медичних служб сил оборони, системи охорони здоров'я та освіти держави
 • Розроблено та запроваджено військово-медичні стандарти в діяльність військово-медичних служб
 • Імплементовано нормативно-правову базу з питань медичного забезпечення у відповідності зі стандартами НАТО
 • Досягнуто сумісність у питаннях медичного забезпечення шляхом застосування стандартів НАТО, включаючи відповідність поділу Роль 1 і Роль 2 термінам для евакуації (домедична допомога – 10 хв, 1 год. до Роль 1, 2 год. до Роль 2)
 • Повне забезпечення: медичні підрозділи та військово-медичні заклади укомплектовані засобами розшуку поранених, транспортними засобами медичної та аеромедичної евакуації, у тому числі броньованими
 • Повне забезпечення: забезпечено війська (сили) сучасним комплектно-табельним оснащенням (медикаментами, інструментами та медичним обладнанням) для надання медичної допомоги і лікування
 • Сформовано міжвідомчу систему підготовки та перепідготовки військово-медичного персоналу для всіх військових формувань, запроваджено в системі медичної освіти військово-медичну підготовку та регулярну перепідготовку для ефективного навчання стандартам надання медичної допомоги при бойовій травмі (патології)
 • Лікувальний процес у системі медичного забезпечення сил оборони повністю стандартизовано шляхом впровадження клінічних алгоритмів та протоколів з медичної практики

до кінця 2020 року:
 • Здійснено автоматизацію процесів управління логістичним забезпеченням згідно із Завданням 1.4.8
 • Створено структурні підрозділи на всіх рівнях військового управління для впровадження, підтримки та супроводження автоматизованої системи управління логістичним забезпеченням згідно із Завданням 1.4.8
 • Відновлено військові, оперативні, стратегічні запаси з урахуванням оптимізованих показників утримання та забезпечено їх утримання
 • Створено систему медичного забезпечення, спроможну надавати відповідну медичну підтримку всім завданням, що стоять перед силами оборони України, яка функціонує відповідно до стандартів НАТО, і здатну робити внесок у функціонально сумісні медичні можливості для спільних місій з НАТО. Досягнуто необхідних спроможностей щодо розшуку поранених, їх медичної евакуації та надання необхідної допомоги і лікування. У діяльність військово-медичних служб упроваджено сучасні технології надання медичної допомоги і лікування поранених відповідно до стандартів медичної допомоги, клінічних протоколів та інших галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я. Унормовано питання використання можливостей системи охорони здоров'я у державі щодо надання медичної допомоги, лікування і медичної реабілітації поранених у рамках єдиного медичного простору, створено систему медичної реабілітації, яка забезпечує відновлення фізичних, психологічних і соціальних функцій для повернення до виконання обов'язків військової служби або соціальну та трудову адаптацію. Удосконалено систему підготовки та перепідготовки військово-медичних кадрів для сил оборони та запроваджено військово-медичну підготовку, яка забезпечить ефективне навчання стандартам надання медичної допомоги при бойовій травмі (патології). Створено медичну інформаційну систему складових сил оборони, що охоплює всі етапи медичної евакуації та процеси управління потоками пацієнтів, відповідає стандартам, доктринам та рекомендаціям НАТО. Досягнута Ціль партнерства Україна – НАТО G5404 "Реформування системи медичного забезпечення"
 • Впроваджено спроектовану систему медичного забезпечення сил оборони
 • Задоволено потребу у медичних спеціалістах для сил оборони відповідно до принципів та стандартів НАТО; впроваджено відповідну систему навчання, організаційно-штатну структуру та нормативно-правову базу


Примітки (глосарій)
Сили оборони - Збройні Сили України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна спеціальна служба транспорту, інші утворені відповідно до законів України військові формування, а також правоохоронні та розвідувальні органи, в частині залучення їх до виконання завдань з оборони держави

G5404 (Medical support) - (медична підтримка) – ціль партнерства щодо реформи військово-медичної системи

Combat Medic 68W (Army Health Care Specialist) - 68W – це основна медична військово-облікова спеціальність Армії США, означає 10 тижнів базового або 16 тижнів розширеного навчання

DOTMLPFI (Doctrine, Organization, Trainig, Materiel, Leadership, Personnel, Facilities, Interoperability) - доктрина, організація, навчання, забезпечення, лідерство, кадри, заклади, взаємодія

МС 0326/3 NATO (Principles and Policies of Medical Support) - доктрина щодо принципів та політики НАТО в галузі медичної допомоги

AJP 4.10 (Allied joint medical support doctrine) - доктрина НАТО з медичного забезпечення

MEDEVAC Role 1 (Battalion Aid Station)- медичний пункт батальйону

MEDEVAC Role 2 (Forward Surgical Team) - передова хірургічна група, що додається як підсилення медичної роти бригади. Включає в себе 1 травматолога та 3 хірургів загального профілю (анестезіологів, медсестер та ін.)

MEDEVAC Role 3 (Combat Support Hospital) - мобільний військовий шпиталь

MEDEVAC Role 4 (CONUS Hospital (Continental US) - спеціалізовані багатопрофільні військово-медичні шпиталі, що розташовані в тилу

EMT-B (Emergency Medical Technician – Basic) - цивільна первинна медична спеціальність, відповідає військовій 68W (120 – 150 годин навчання)

EMT-P (Emergency Medical Technician – Paramedic) - цивільний парамедик (1200 – 1500 годин навчання)

TP-C (Tactical Paramedic Certification) - військовий парамедик. Після проходження загальновійськової підготовки зазвичай 27 тижнів навчання. Якщо буде працювати у повітряній медичній евакуації – додається ще 8 тижнів удосконалення з невідкладної допомоги та інтенсивної терапії

TCCC (Tactical Combat Casualty Care) - стандарт надання допомоги при бойових травмах

СLS (Combat Life Saver) - первинний рівень надання невідкладної домедичної допомоги у порядку само- та взаємодопомоги бійцями підрозділу. Базується на спрощеному курсі ТССС. Не включає фармакологію, деякі інвазивні маніпуляціїВикористані джерела:
Указ Президента України від 06.06.2016 № 240/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України»