Стратегічний бюлетень 2016: професіоналізація сил оборони та створення військового резерву

Національна гвардія

Президент Петро Порошенко підписав указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України» тим самим ввівши його у дію.

Стратегічний бюлетень визначає як стратегічну ціль 5: професіоналізація сил оборони* та створення необхідного військового резерву.

Очікуваний результат: сформовано необхідний кадровий потенціал Збройних Сил України та інших складових сил оборони професійно підготовленими, з високими морально-діловими якостями військовослужбовцями, здатними якісно вирішувати складні військово-професійні завдання у мирний час та особливий період; сили оборони укомплектовані підготовленим та мотивованим особовим складом; створено, утримується та готовий до розгортання стратегічний резерв Збройних Сил України, здатний здійснювати наступальні (контрнаступальні) дії, посилювати угруповання військ (сил) на загрозливих напрямах, забезпечувати ротацію військ (сил), їх поповнення та заміну на випадок втрати боєздатності.

* Сили оборони - Збройні Сили України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна спеціальна служба транспорту, інші утворені відповідно до законів України військові формування, а також правоохоронні та розвідувальні органи, в частині залучення їх до виконання завдань з оборони держави.


Досягнення цілі і виконання основних завдань:

постійно:
 • Визначено обгрунтовані обсяги державного замовлення на підготовку військових фахівців тактичного рівня (всіх відомств)
 • Створено достатній за кількістю і рівнем підготовки резерв молодших офіцерів
 • Сформовано дієвий резерв кандидатів для просування по службі за рейтинговим принципом
 • Забезпечено проведення перевірки доброчесності особового складу

до кінця 2016 року:
 • Опрацьовано проект постанови Кабінету Міністрів України щодо удосконалення структури військового резерву людських ресурсів
 • Удосконалено систему атестування військовослужбовців як у мирний час, так і на особливий період

протягом 2-х років з дня прийняття Закону України "Про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних":
 • Розроблено керівні документи з порядку функціонування Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Введено в експлуатацію Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Наповнено базу даних Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Вдосконалено систему військового обліку громадян. Використано Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних для підвищення ефективності комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань особовим складом

до кінця 2017 року:
 • Оптимізовано структуру грошового забезпечення військовослужбовців (всіх відомств) відповідно до умов проходження військової служби
 • Підвищено рівень грошового забезпечення військовослужбовців, який узгоджено з мінімальною заробітною платою в державі
 • Приведено зміст освіти та якість підготовки (перепідготовки) і підвищення кваліфікації військових фахівців у відповідність із потребами сил оборони з урахуванням досвіду антитерористичної операції, бойових дій та міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки, у тому числі з питань тактичної медицини та надання першої медичної допомоги
 • Вдосконалено підготовку громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу за кошти державного бюджету за військово-обліковими спеціальностями, що визначають боєздатність підрозділів та військових частин Збройних Сил України
 • Організовано планування комплектування мобілізаційними ресурсами військових частин, установ Збройних Сил України, інших військових формувань до штатів воєнного часувідповідно до нової структури військового резерву людських ресурсів
 • Проведено експеримент на базі військових комісаріатів однієї з областей щодо створення на базі військових комісаріатів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки
 • Скорочено строки опрацювання потреб сил оборони, галузей національної економіки та системи життєзабезпечення населення наособливий період
 • Удосконалено механізм внесення змін до основних показників мобілізаційного плану національної економіки та мобілізаційних завдань (замовлень)
 • Модернізовано автоматизовану систему мобілізаційної підготовки, запроваджено єдині правила для усіх учасників процесу мобілізаційного планування
 • Створено ефективну систему формування, розміщення, зберігання та розбронювання мобілізаційного резерву, матеріально-технічних і сировинних ресурсів, яка відповідає встановленим мобілізаційним завданням (замовленням)
 • Затверджено номенклатуру та норми накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву центральних та місцевих органів виконавчої влади
 • Удосконалено особливості формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями мобілізаційного резерву
 • Удосконалено порядок формування, розміщення та виконання завдань (замовлень) з накопичення матеріальних цінностей у мобілізаційному резерві міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями
 • Проведено інвентаризацію мобілізаційних потужностей
 • Створено ефективну модель управління державним матеріальним резервом
 • Удосконалено порядок формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву
 • Удосконалено нормативно-правові, програмні та керівні документи щодо планування кадрових ресурсів
 • Зменшено в органах військового управління стратегічного та оперативного рівнів, у вищих військових навчальних закладах, науково-дослідних установах та організаціях частки посад зі штатно-посадовою категорією "полковник" за рахунок зростання частки в них посад зі штатно-посадовою категорією "майор", "підполковник" та цивільних посад
 • Нормативно врегульовано повноваження командирів (начальників) та посадових осіб кадрових органів під час підготовки та прийняття кадрових рішень у мирний час та на особливий період
 • Оптимізовано організаційно-штатну структуру кадрових органів, уточнено їх завдання, функції, повноваження та порядок взаємодії у відповідності зі структурою і чисельністю Збройних Сил "J-структури", прийнятої за основу в штабах збройних сил держав – членів НАТО
 • Створено систему підготовки і підвищення кваліфікації фахівців кадрових органів Збройних Сил України, залучено до їх підготовки іноземних радників та експертів НАТО

США, вербувальний пункт US Marine corp в торгівельному центрі США, вербувальний пункт US Marine corp в торгівельному центрі

до кінця 2018 року:
 • Внесено зміни до актів законодавства та відомчих керівних документів щодо: визначення прав і обов'язків військовослужбовців та взаємовідносин між ними; упорядкування службової діяльності та запровадження обліку часу виконання службових обов'язків військовослужбовцями
 • Запроваджено облік часу виконання службових обов'язків військовослужбовцями понаднормово у вихідні та святкові дні з подальшим наданням часу на відпочинок
 • Удосконалено систему соціальної адаптації до цивільного життя осіб, звільнених з військової служби
 • За результатами експерименту створено на базі військових комісаріатів територіальні центри комплектування та соціальної підтримки
 • Оптимізовано систему створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації і реалізації мобілізаційних потужностей
 • Уточнено перелік центральних та місцевих органів виконавчої влади, які забезпечують утримання мобілізаційних потужностей, та підприємств, на яких ці потужності утримуються
 • Нормативно встановлено терміни перебування на посадах офіцерського складу у Генеральному штабі Збройних Сил України, Міністерстві оборони України та інших органах військового управління
 • Оптимізовано чисельність працівників Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України. Уточнено перелік посад військовослужбовців, які можуть бути замінені цивільним персоналом
 • Приведено співвідношення посад офіцерського складу за рівнями військової освіти (оперативно-стратегічний, оперативно-тактичний та тактичний) у відповідність із перспективною моделлю Збройних Сил України
 • Оптимізовано систему військових звань до загальноприйнятої практики держав – членів НАТО
 • Вдосконалено критерії відбору громадян для проходження військової служби за контрактом
 • Оптимізовано завдання, функції та організаційні структури військових комісаріатів
 • Укомплектовано військовослужбовцями за контрактом командні посади сержантського та старшинського складу, бойові посади екіпажів (розрахунків, обслуг) та посади, що визначають боєздатність
 • Укомплектовано військовослужбовцями за контрактом усі посади сержантського та старшинського складу, посади у бойових підрозділах та посади, що визначають боєздатність військових частин забезпечення
 • Запроваджено обов'язкове проходження військової служби для офіцерів запасу, які пройшли навчання на кафедрах військової підготовки
 • Уточнено перелік офіцерських посад тактичного рівня, які підлягатимуть заміні на посади сержантського складу
 • Запроваджено загальнодоступний механізм інформування особового складу про поточні й заплановані зміни в системі кадрового менеджменту та щодо стратегії подальшого його розвитку

українські солдати фото © Владислав Содель (apostrophe.com.ua)

до кінця 2019 року:
 • Запроваджено в органах військового управління сил оборони нового стилю керівництва і управління на основі західної культури взаємовідносин між керівниками та підлеглими
 • Законодавчо упорядковано систему надання пільг та гарантій соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, у тому числі щодо розмірів грошового і пенсійного забезпечення, оплати комунальних послуг тощо
 • Законодавчо врегульовано службу військового духовенства (капеланську службу)
 • Зменшено частку офіцерського складу до загальноприйнятих показників збройних сил держав – членів НАТО та відповідно збільшено частку військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом
 • Уточнено кваліфікаційні вимоги до посад військовослужбовців, переглянуті паспорти військових посад і типові алгоритми кар'єри офіцерів та професійних солдат і сержантів
 • Завершено проведення перевірок військових посадових осіб, державних службовців та працівників Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, передбачених Законом України "Про очищення влади"

до кінця 2020 року:
 • Ментальність (образ мислення) особового складу базується на основі європейських цінностей. Рівень матеріального та інших видів забезпечення військовослужбовців приведено у відповідність з умовами проходження служби (відповідно визначених законодавством обмежень прав і свобод, існуючих ризиків життю та здоров'ю, соціально-побутових умов). Служба військового духовенства здійснюється на багатоконфесійній основі
 • Змінено ментальність (образ мислення) особового складу у відповідності з європейськими цінностями
 • Удосконалено та запроваджено програми військово-патріотичного виховання і цивільного захисту в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах. Удосконалено форми і методи військово- патріотичної, культурно-виховної та просвітницької роботи серед військовослужбовців
 • Підвищено мотивацію громадян для проходження військової служби
 • Розроблено та запроваджено механізм для розв'язання житлової проблеми в Збройних Силах України
 • Опрацьовано проекти змін до нормативно- правових актів щодо пільг та соціального пакета, передбачених для військовослужбовців, резервістів під час проходження ними зборів та виконання завдань у складі штатних підрозділів
 • Запроваджено службу військового духовенства (капеланську службу) на багатоконфесійній основі
 • Система військової освіти набула практичного спрямування навчання, впроваджено в навчальний процес передові методики підготовки збройних сил держав – членів НАТО, а також технології дистанційного навчання, військові навчальні заклади забезпечені сучасними і перспективними зразками озброєння та військової техніки, тренажерами та навчально-тренувальними комплексами
 • Підвищено ефективність системи військової освіти та якість підготовки військових фахівців відповідно до вимог професіоналізації сил оборони
 • Забезпечено постачання у вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів сучасних і перспективних зразків озброєння та військової техніки, тренажерів та навчально-тренувальних комплексів
 • Оптимізовано мережу вищих військових навчальних закладів (науково-навчальних центрів), військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та навчальних центрів відповідно до потреб сил оборони
 • Досягнуто сучасний рівень професійної підготовки посадових осіб органів військового управління, підвищено їх відповідальність за прийняття управлінських рішень
 • Упроваджено передові методики підготовки збройних сил держав – членів НАТО у систему військової освіти та підготовки кадрів
 • Упроваджено передові методики підготовки збройних сил держав – членів НАТО у систему військової освіти та підготовки кадрів
 • Запроваджено дистанційну форму навчання та підвищено кваліфікацію військових фахівців у вищих військових навчальних закладах (військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів) за цією формою навчання
 • Забезпечено право військовослужбовців військової служби за контрактом, які обіймають сержантські та старшинські посади, на отримання безкоштовної вищої військової освіти за спорідненою цивільною спеціальністю з подальшим просуванням по службі (в межах обсягів державного замовлення на підготовку фахівців) та присвоєнням первинних офіцерських звань після підписання другого контракту
 • Підвищено ефективність мовної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України та системи вивчення іноземних мов військовослужбовцями сил оборони для досягнення ними рівня, достатнього для ефективної участі в заходах міжнародного оборонного співробітництва, міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки
 • Державна система мобілізації та мобілізаційної підготовки діє на основі базових європейських підходів. Сформовано військовий резерв людських ресурсів з урахуванням набутого досвіду у створенні військового оперативного резерву першої черги, створено Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних для забезпечення військового обліку громадян України, забезпечено ефективне функціонування системи підготовки резервістів та військовозобов'язаних, створено на базі військових комісаріатів територіальні центри комплектування та соціальної підтримки
 • Створено ефективну систему підготовки мобілізаційних ресурсів
 • Організовано та проведено підготовку резервістів на навчальних зборах у військових частинах (органах) Збройних Сил України, інших військових формувань у визначених обсягах
 • Організовано та проведено підготовку військовозобов'язаних на навчальних зборах у військових частинах (органах) Збройних Сил України, інших військових формувань у визначених обсягах
 • Впроваджено раціональне співвідношення категорій особового складу сил оборони, створено ефективну систему управління кар'єрою військовослужбовців, забезпечено прозору та доброчесну систему добору, розстановки та призначення особового складу на посади
 • Оптимізовано співвідношення категорій особового складу сил оборони відповідно до їх структури і чисельності та загальноприйнятих показників збройних сил держав – членів НАТО
 • Забезпечено комплектування сил оборони військовослужбовцями за контрактом та строкової служби відповідно до встановлених показників
 • Укомплектовано військовослужбовцями за контрактом усі посади сержантського та старшинського складу, посади у бойових підрозділах та посади, що визначають боєздатність військових частин забезпечення
 • Укомплектовано посади молодшого офіцерського складу до визначених показників
 • Сформовано професійний сержантський склад, здатний забезпечити виконання завдань щодо виховання та навчання особового складу, зміцнення військової дисципліни та викорінення негативних явищ у військових колективах
 • Удосконалено систему управління кар'єрою військовослужбовців у відповідності зі стандартами НАТО, впроваджено прозору та доброчесну систему підбору, розстановки та призначення особового складу на посади
 • Запроваджено у Збройних Силах України єдину автоматизовану інформаційно-аналітичну систему обліку та управління персоналом "Персонал" до окремої військової частини
 • Автоматизовано облік та управління персоналом у Збройних Силах України до окремої військової частини згідно із Завданням 1.4.8.
Використані джерела:
Указ Президента України від 06.06.2016 № 240/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України»