Стратегічний бюлетень 2016: реформування системи управління силами оборони

Міністерство оборони України

Президент Петро Порошенко підписав указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України» тим самим ввівши його у дію.

Розділ ІІ Стратегічного бюлетеня присвячений системі управління силами оборони. Далі викладені основні напрямки (цілі) та терміни.

Загальні положення

Для узгодження з євроатлантичними нормами та стандартами до кінця 2018 року Україна посилить цивільний контроль над Збройними Силами України через Міністра оборони України та Міністерство оборони України, в тому числі шляхом призначення цивільних Міністра оборони України, його заступників та Державного секретаря Міністерства оборони України.

Міністр обійматиме найвищу цивільну посаду в Міністерстві оборони України та відповідатиме за формування політики держави у сфері оборони, оборонне планування, програмний та ресурсний менеджмент, у тому числі контроль за ефективним та належним використанням оборонних ресурсів, всебічним забезпеченням життєдіяльності, функціонуванням, розвитком та застосуванням Збройних Сил України.

Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України є найвищою військовою посадовою особою в державі, підпорядкованою Президенту України та Міністру оборони України. Через Генеральний штаб ЗС України він здійснює управління Збройними Силами України та координацію і контроль за виконанням завдань у сфері оборони органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та силами оборони у межах, визначених законами України і нормативно-правовими актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Планується до 2020 року ввести окремі посади "Головнокомандувач Збройних Сил України" та "Начальник Генерального штабу Збройних Сил України", які на цей час об'єднані. Це може відбутися раніше за умови зниження рівня воєнної загрози національній безпеці України (завершення в Україні особливого періоду).

До 2020 року будуть відокремлені функції формування, підготовки та розвитку військ (сил), які покладатимуться на Генеральний штаб і командування видів (окремих родів військ) Збройних Сил України, від функцій застосування переданих у підпорядкування військ (сил), які здійснюватиме Об'єднаний оперативний штаб Збройних Сил України.

Крім того, у перспективі планується інтегрувати Генеральний штаб Збройних Сил України в Міністерство оборони України.

Головнокомандувач Збройних Сил України буде найвищою військовою посадовою особою, підпорядкованою Президенту України та Міністру оборони України. На нього покладатиметься вся повнота повноважень щодо управління Збройними Силами України. Він відповідатиме за готовність до виконання покладених завдань, управління застосуванням Збройних Сил України та переданих в його підпорядкування сил і засобів інших складових сил оборони.

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України підпорядковуватиметься Головнокомандувачу Збройних Сил України та відповідатиме за виконання завдань і функцій, покладених на Генеральний штаб Збройних Сил України, у тому числі щодо визначення вимог до спроможностей сил оборони, потреб у ресурсах, необхідних для належного виконання завдань Збройними Силами України та іншими складовими сил оборони, стратегічного планування застосування та розвитку Збройних Сил України, їх технічного оснащення, підготовки та всебічного забезпечення.

Командувач об'єднаних сил підпорядковуватиметься Головнокомандувачу Збройних Сил України та здійснюватиме через Об'єднаний оперативний штаб Збройних Сил України планування застосування та безпосереднє управління об'єднаними силами і засобами Збройних Сил України, які передані у його підпорядкування, та інших складових сил оборони, а також українськими національними контингентами і персоналом, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

Командувачі видів (окремих родів військ) Збройних Сил України підпорядковуватимуться Головнокомандувачу Збройних Сил України та відповідатимуть за розвиток підпорядкованих їм військ (сил), їхнє технічне оснащення та всебічне забезпечення, підготовку та готовність до виконання покладених завдань, управління ними під час проведення видових операцій (силами та засобами відповідного виду або окремого роду військ).


Терміни виконання заходів

постійно:
 • Забезпечення видання "Білої книги" суб'єктами, що входять до складу сил оборони та звітування перед Верховною Радою України

до кінця 2016 року:
 • Проведення організаційно-штатних заходів в апараті Міністерства оборони України
 • Перегляд функції, відповідальності та повноважень для забезпечення вирішення проблемних питань з управління силами оборони та підтримки розвитку системи управління та координації дій Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України
 • Відпрацювання нормативних актів щодо налагодження відповідних робочих механізмів для забезпечення ефективної співпраці і комунікацій з громадянським суспільством і волонтерським рухом для сприяння ефективному цивільному і демократичному контролю
 • Внесення зміни до Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України
 • Передбачення у положеннях структурних підрозділів Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України функції внутрішнього контролю та управління ризиками
 • Реалізація вимог Закону України "Про державну службу"
 • Завершення формування Об'єднаного оперативного штабу та інших органів військового управління Збройних Сил України
 • Реорганізація Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України шляхом включення до його складу Мобілізаційного управління Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України
 • Реорганізація Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України шляхом передачі Мобілізаційного управління до Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України;
 • Реорганізація Центрального управління підготовки та повсякденної діяльності військ (сил) Збройних Сил України у Головне управління підготовки Збройних Сил України (J7) шляхом удосконалення структури та прийому до свого складу Управління оперативної підготовки Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України
 • Формування Управління зв'язків з громадськістю Збройних Сил України на базі прес-служби Генерального штабу Збройних Сил України
 • Удосконалення структури Головного оперативного управління (J3) шляхом введення до його складу управління напрямків та передачею управління оперативної підготовки до Головного управління підготовки Збройних Сил України
 • Налагодження зовнішнього антикорупційного моніторингу і створення Консультативного комітету
 • Забезпечення абсолютної нетерпимості до корупції та здійснення заходів щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, які вчинили корупційні правопорушення
 • Впровадження критеріїв оцінки ефективності заходів щодо запобігання корупції в секторі безпеки і оборони, розроблених за участю міжнародної неурядової організації "Transparency International", Центру виховання доброчесності в оборонному секторі (м. Осло, Королівство Норвегія), а також у рамках реалізації Програми НАТО з побудови цілісності, прозорості, підзвітності, запроваджено доброчесність та зниження корупційних ризиків у роботі оборонних і безпекових інституцій
 • Розроблення плану зменшення ризиків (в рамках підвищення спроможностей внутрішнього аудиту)
 • Формування внутрішнього аудиту як незалежної структури, підпорядкованої Міністру оборони України
 • Забезпечення виконання плану комунікацій у сфері протидії корупції
 • Створення веб-сайту Центру з питань виховання доброчесності і супутніх матеріалів
 • Впровадження у Міністерстві оборони та Збройних Силах України єдиного механізму виконання завдань у сфері стратегічних комунікацій з чітко визначеною ієрархією структур управління і контролю, розподілом обов'язків і відповідальності
 • Імплементація організаційної структури стратегічних комунікацій для координації комунікаційної активності на стратегічному рівні відповідно до стандартів (принципів) НАТО для підтримки політики стратегічних комунікацій та координації комунікаційної діяльності

протягом 2016 – 2017 років:
 • Удосконалення структури Озброєння і Тилу Збройних Сил України шляхом виведення з їх складу підрозділів планування та позбавлення функцій планування матеріально-технічного забезпечення
 • Формування Головного управління розвідувального забезпечення (J2)
 • Формування Головного управління логістики (J4) на базі структурних підрозділів планування Тилу, Озброєння, Управління планування забезпечення мобілізаційного розгортання Головного управління оборонного та мобілізаційного планування, Центрального управління військових сполучень та Автотранспортного управління Тилу Збройних Сил України

до кінця 2017 року:
 • Налагодження тісної функціональної взаємодії між структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, зокрема шляхом створення постійно діючих комітетів (комісій) для оперативного розв'язання поточних проблем, і впровадження двосторонньої кросс-системи, заснованої на основі ротації особового складу між Міноборони та Генеральним штабом
 • Розроблення нормативно-правової бази оцінювання службової діяльності державних службовців і військовослужбовців та визначення критерії оцінки їх службової діяльності
 • Забезпечення виконання Програми Міністерства оборони України з протидії корупції
 • Забезпечення 100% внутрішніх аудиторів, які пройшли навчання міжнародним акредитованим стандартам
 • Технічне оснащення відповідних підрозділів для ефективної реалізації функцій стратегічних комунікацій у Міністерстві оборони України та Збройних силах України забезпечення та інтегрування з іншими комунікаційними системами
 • Впровадження моніторингу інформаційного простору (включаючи медіа-моніторинг і вивчення громадської думки) та обміну аналітичними даними і включення до загальнодержавної системи моніторингу та оцінки інформаційного простору і прогнозування
 • Впровадження наявності політик та процесу для ефективного виконання завдань стратегічних комунікацій відповідно до стандартів НАТО, направлених на підтримку цілей загальної урядової комунікаційної стратегії
 • Затвердження нормативного документу, що передбачає включення інформаційних операцій і психологічних операцій як військових спроможностей для досягнення воєнних цілей, у загальнодержавну систему стратегічних комунікацій та забезпечує інтеграцію планування інформаційних операцій і психологічних операцій на стратегічному та операційному рівнях
 • Затвердження інших нормативних документів для забезпечення втілення та інтеграції стратегічних комунікацій на всіх рівнях планування і впровадження політики у сфері безпеки і оборони затверджено
 • Розроблення та запуск пілотних курсів із комунікаційних дисциплін, що інтегровані до загальнодержавної системи підготовки у сфері комунікацій
 • Розроблення та запуск обов'язкового спецкурсу зі стратегічних комунікацій для керівного та командного складу

до кінця 2018 року:
 • Відпрацювання нормативних актів щодо призначення цивільних Міністра оборони України, заступників Міністра, Державного секретаря та керівників структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України
 • Визначення порядку, який дозволить делегувати повноваження Міністра оборони України та начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, щодо прийняття рішень для ефективного управління оборонними питаннями
 • Розроблення статутів Збройних Сил України, бойових статутів і настанов Збройних Сил України, програми та плани бойової і оперативної підготовки у відповідності з принципами, прийнятими у державах – членах НАТО
 • Формування на базі Тилу та Озброєння Збройних Сил України Командування сил логістики (без функцій планування, з комплектом військових частин, призначених для зберігання, обслуговування і ремонту ОВТ та інших матеріально-технічних заходів)
 • Реорганізація Головного управління зв'язку та інформаційних систем і Центрального управління захисту інформації і криптології – в Управління охорони державної таємниці
 • Реорганізація Головного управління зв'язку та інформаційних систем (J6) (з функціями організації шифрованого та кодованого зв'язку і технічного захисту інформації)
 • Створення регіональних центрів захисту інформації та кібернетичної безпеки (у містах Вінниця, Чернігів, Миколаїв)
 • Створення центру адміністраторів безпеки інформаційно-телекомунікаційної системи та центру безпеки інформації в складі Головного об'єднаного центру захисту інформації та кібербезпеки в інформаційно-телекомунікаційній системі Збройних Сил України
 • Набуття бойових спроможностей підрозділами кібербезпеки і захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах усіх складових сил оборони
 • Посилення технічних можливостей команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA
 • Упровадження єдиних процесів та правил, що сприяють культурі несприйняття корупції і високому рівню державного управління відповідно до міжнародних стандартів, та створення єдиної системи в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України з виховання доброчесності
 • Досягнення рейтингу С в Transparency International
 • Запровадження підходів, заснованих на ризиках, в аудиті
 • Забезпечення успішної зовнішньої оцінки внутрішніх стандартів аудиту, яка проведена міжнародними експертами
 • Забезпечення виконання програми розвитку Центру з питань виховання доброчесності на 2016 – 2018 роки
 • Імплементація організаційної структури стратегічних комунікацій для координації комунікаційної активності на операційному та тактичному рівнях відповідно до стандартів (принципів) НАТО для підтримки політики стратегічних комунікацій

до кінця 2019 року:
 • Переведення органів військового управління Збройних Сил України на нову організаційно-штатну структуру з урахуванням принципів побудови та функціонування органів військового управління збройних сил держав – членів НАТО

до кінця 2020 року:
 • Ефективна організація Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, структурована відповідно до найкращих практик держав Альянсу, що забезпечує отримання максимального ефекту від використання ресурсів та виконання завдань оборони, передбачених національними стратегічними оборонними планами. Крім того, прийняття оновленої ієрархічної структури управління, що відповідає принципам демократичного цивільного контролю у сфері оборони та за збройними силами, що дасть змогу налагодити всеохоплюючий процес ефективного співробітництва та координації між усіма ланками та суб'єктами системи безпеки і оборони
 • Створення відповідно до євроатлантичних стандартів ефективну систему управління, що дає змогу проявляти ініціативу і надає більшу самостійність керівникам органів управління сил оборони усіх рівнів у прийнятті управлінських рішень, удосконалено координацію між складовими сил оборони та впроваджено механізм, що забезпечує їх консолідований розвиток, досягнуто необхідні оперативні спроможності для забезпечення оборони держави
 • Забезпечення імплементації концептуальних документів стратегічного та оборонного планування
 • Забезпечення відкритості та прозорості прийняття управлінських рішень щодо впровадження реформ та використання оборонних ресурсів
 • Унормування функцій, завдань та повноважень посадових осіб на стратегічному і оперативному рівнях та запроваджено організаційну структуру органів управління сил оборони, прийняту в державах – членах НАТО
 • Прийняття законодавчих та інші нормативно-правових актів, які необхідно відпрацювати (внести зміни) для досягнення завдання
 • Створення системи управління об'єднаними силами оборони
 • Створення ефективної координації дій органів державної влади, які опікуються питаннями оборони держави, а саме щодо забезпечення оборонної реформи, застосування сил оборони та формування оборонних спроможностей
 • Створення національної телекомунікаційної мережі, модернізація та переведення на сучасні цифрові технології системи спеціального зв'язку, відомчих інформаційно-комунікаційних мереж та систем зв'язку пунктів управління органів державної влади, а також створення автоматизованої системи C4ISR складових сил оборони, яка відповідає стандартам, доктринам і рекомендаціям НАТО, забезпечено її інтеграцію в систему управління оборонними ресурсами
 • Створення національної телекомунікаційної мережі з можливістю надання сучасних мультисервісних послуг, проведення інтеграції існуючих систем спеціального зв'язку та відомчих інформаційно-телекомунікаційних мереж, модернізація та переведення на сучасні цифрові технології системи спеціального зв'язку, відомчих інформаційно- телекомунікаційних мереж та систем зв'язку пунктів управління органів державної влади
 • Завершення переоснащення польового (мобільного) компоненту системи C4ISR сил оборони на цифрові засоби з рівнем завадостійкості та захищеності, які відповідають стандартам НАТО
 • Впровадження системи C4ISR на оперативному та тактичному рівнях до командира відділення (та їм рівних) у складі таких базових можливостей: захищений цифровий голосовий зв'язок, обмін текстовими повідомленнями, обмін графічними документами, геопросторова інформація, взаємна ідентифікація, інтеграція сенсорів (датчиків), інтеграція БПЛА, сумісність з стандартними угодами НАТО (STANAG)
 • Впровадження системи C4ISR на стратегічному рівні у складі таких базових можливостей: захищений цифровий голосовий зв'язок, обмін текстовими повідомленнями, обмін графічними документами, геопросторова інформація, аналіз інформації, ситуаційне моделювання, сумісність зі стандартними угодами НАТО (STANAG)
 • Удосконалення системи управління Повітряних Сил Збройних Сил України з урахуванням характеристики спільного управління цивільно-воєнним повітряним рухом та модернізації системи управління цивільним повітряним рухом
 • Впровадження системи C4ISR, що є взаємосумісною з системою управління оборонними ресурсами сил оборони відповідно до стандартних угод НАТО (STANAG), в тому числі таких компонентів:
  логістика і закупівлі;
  медичне лікування у взаємодії з цивільними
  медичними закладами;
  управління особовим складом;
  оборонне планування;
  генерація сил (формування, навчання);
  управління організаційною структурою
 • Створення системи ситуаційних центрів для сектору оборони на базі захищених інформаційно-телекомунікаційних систем
 • Створення єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами (управління особовим складом, управління організаційною структурою, управління оборонним плануванням, матеріально-технічним, медичним та іншими видами забезпечення, управління закупівлями, управління майном,фінансами та бюджетом, адміністративно- господарською діяльністю і документообігом та ін.), яка відповідає стандартам, доктринам і рекомендаціям НАТО.
 • Забезпечення сумісності та інтеграція з системою командування, контролю, зв'язку, комп'ютерів, розвідки, спостереження, рекогносцировки (C4ISR)
 • Створення в Міністерстві оборони України, інших складових сектору оборони підрозділів з кіберзахисту, протидії технічним розвідкам, впровадження заходів із захисту інформації відповідно до вимог нормативно-правових актів України та з урахуванням стандартів НАТО і ISO/IEC
 • План дій з реалізації заходів Стратегії кібернетичної безпеки України
 • Створення відділу безпеки інформації в Головному управлінні зв'язку та інформаційних систем (J6)
 • Створення відділу кібернетичної безпеки Головного управління зв'язку та інформаційних систем (J6), який відповідає за протидію агресії в кіберпросторі
 • Забезпечення розвитку підрозділів захисту інформації та кібернетичної безпеки інформаційно-телекомунікаційної системи Збройних Сил України з метою досягнення їх оперативної і технічної сумісності з відповідними підрозділами збройних сил держав – членів НАТО
 • Впровадження заходів із захисту інформації відповідно до вимог нормативно-правових актів України та з урахуванням стандартів НАТО і ISO/IEC.
 • Посилення спроможностей Збройних Сил України та інших складових сектору оборони як суб'єктів національної системи кібербезпеки.
 • Впровадження системи захисту інформації та кібербезпеки з урахуванням стандартів НАТО і ISO/IEC (зокрема за рахунок проекту Трастового фонду Україна – НАТО з питань кіберзахисту)
 • Створення системи управління інформаційною та кібербезпекою
 • Посилення спроможності складових сектору оборони щодо виявлення, припинення і розкриття фактів, пов'язаних з несанкціонованим доступом, порушенням конфіденційності, цілісності та автентичності інформації з обмеженим доступом.
 • Забезпечення виконання вимог нормативних документів у сфері захисту інформації та протидії технічним розвідкам
 • Створення комунікаційних спроможностей на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях, що забезпечують інтеграції та підтримки стратегічними комунікаціями на усіх рівнях планування та впровадження політики у сфері безпеки і оборони


Примітки (глосарій)
Сили оборони - Збройні Сили України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна спеціальна служба транспорту, інші утворені відповідно до законів України військові формування, а також правоохоронні та розвідувальні органи, в частині залучення їх до виконання завдань з оборони держави

Органи військового управління - Міністерство оборони України, інші центральні органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, Генеральний штаб Збройних Сил України, інші штаби, командування, управління, постійні чи тимчасово утворені органи у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, призначені для виконання функцій з управління, в межах їх компетенції, військами (силами), з’єднаннями, військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, а також військові комісаріати, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації

Спроможності - кількісні та якісні показники, що характеризують здатність складових сил оборони виконувати покладені на них завдання щодо оборони держави і відбиття збройної агресії проти України з урахуванням наявних можливостей держави

C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance)- (командування, управління, зв’язок, обчислювання, розвідка та спостереження) – архітектура та концепція взаємодії складових системи бойового управління оперативного та оперативно- стратегічного рівняВикористані джерела:
Указ Президента України від 06.06.2016 № 240/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України»