Щодо розвитку вітчизняного літакобудування та створення умов для міжнародної кооперації

Антонов Ан-225 «Мрія» фото © Petr Volek

14 липня 2016 року Верховна Рада України прийняла стратегічно важливий закон щодо створення умов для міжнародної кооперації та розвитку вітчизняного літакобудування.

Свої голоси за представлений законопроект №4809 віддав 241 депутат. 20 липня закон підписано Головою Верховної Ради України та направлено на підпис Президенту.

Цей Документ передбачає надання державним суб'єктам літакобудування, наприклад, державному підприємству «Антонов», можливості створювати спільні підприємства із зарубіжними партнерами.

Це дозволить зменшити собівартість проектів приблизно на 20%, розширити спеціалізацію та міжнародну кооперацію, розподілити ризики учасників проекту, залучити значні інвестиції та просувати товари/послуги на ринки інших країн.

Засновники господарських товариств не відповідають за зобов’язаннями створених за їх участю товариств. Вони несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариств, тільки у межах вартості своїх вкладів. Таким чином, ймовірність можливого негативного впливу такої господарської діяльності на підприємство−засновника значно обмежена.

Як пояснює голова парламентського Комітету промислової політики та підприємництва і співавтор законопроекту від РПЛ Віктор Галасюк, на сьогоднішній день державна підтримка вітчизняного авіапрому вкрай недостатня. Більш того, існують регуляторні обмеження, які перешкоджають Україні в реалізації авіаційних проектів з іноземними партнерами.
"Зараз державні літакобудівні заводи законодавчо обмежені у заснуванні або участі в підприємствах, в тому числі, створенні СП із зарубіжними партнерами для спільних розробок, розширення виробництва, післяпродажного обслуговування. Це значно ускладнює або навіть унеможливлює успішну участь в іноземних тендерах і отримання вигідних міжнародних замовлень для таких заводів, як ДП «Антонов», − підкреслює Віктор Галасюк.
За словами Голови ради корпорації «Українська авіабудівна компанія» Михайла Гвоздьова, «необхідність прийняття цього Закону обумовлена прямими вимогами потенційних партнерів (Королівство Саудівська Аравія, Німеччина, Республіка Індія тощо) щодо реалізації авіабудівних проектів виключно в рамках спеціально створених спільних підприємств, утворених за участю резидентів країн зазначених партнерів.

Це особливо стосується масштабних та довготривалих проектів розбудови на території іноземних партнерів власних літакобудівних підприємств. Наприклад, вимоги компанії Taqnia AeronauticsCo. (Королівство Саудівська Аравія) в кооперації з ДП «Антонов» щодо утворення на території Королівства спільного підприємства, завданням якого буде розбудова в Королівстві Саудівська Аравія літакобудівного комплексу та організація виробництва літака Ан−132.

До того ж, надається можливість виконання вимог іноземних замовників в рамках тендерних пропозицій, адже брати участь в тендерах на поставку літаків та розбудову літакобудівних комплексів мають виключно ті учасники, які дають згоду на утворення спільних підприємств на території держав, де зазначені тендери оголошуються. Невиконання цієї вимоги призводить до відхилення пропозицій щодо участі в тендері.
Голова промислового Комітету також відзначає, що прийняття закону №4809 в пакеті з галузевими податковими стимулами – це той мінімум, який держава зобов'язана зробити для авіабудівної галузі: "Законопроект дозволить ДП «Антонов» створювати спільні підприємства по світу і переорієнтовуватися з співпраці з Росією на розвиток кооперації в Європі, Азії, на Близькому Сході, в Африці".
Ан-132 фото © Oleg V. Belyakov Ан-132, фото © Oleg V. Belyakov

Очікується, що коли закон запрацює, від реалізації тільки однієї програми літаків Ан−132 і їх модифікацій, Україна до 2020 року зможе залучити не менше 3−4,5 млрд.грн. інвестицій в національну економіку, отримати додаткові надходження в бюджет у сумі 1,3−2,4 млрд. грн у вигляді податків і зборів за рахунок збільшення виробництва і продажу літаків, постачання за кооперацією авіаагрегатів, виконання НДДКР тощо.

Внеском українських підприємств у статутний капітал СП можуть бути їх нематеріальні активи. Це дозволить підприємствам своєчасно реалізовувати свої конструкторські проекти, оскільки в сучасному авіаційному виробництві дуже швидкий процес морального старіння розробок та рішень. Кошти, отримані від діяльності такого СП, підприємства зможуть спрямовувати на оновлення своєї матеріальної бази, збереження та розвиток кадрового потенціалу.

При цьому слід зауважити, що українські розробники є утримувачами Сертифікатів типу на літаки власної розробки і згідно з Авіаційними правилами України та міжнародним законодавством в авіаційній сфері саме на них покладено обов’язок підтримання льотної придатності таких літаків. Тому передачі Сертифікатів до статутного капіталу спільних товариств не передбачається.

Ан-132 фото © Oleg V. Belyakov Ан-132, фото © Oleg V. Belyakov

228 голосами депутатів Верховної Ради прийнято за основу законопроект № 3457: "Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (щодо підтримки літакобудівної галузі).

Проектом Закону пропонується тимчасово, до 1 січня 2025 року:
  • продовжити звільнення від сплати податку на додану вартість по операціях з ввезення на митну територію України імпортних товарів, що використовуються для потреб літакобудівної промисловості, та постачання на митній території України результатів науково−дослідних і дослідницько−конструкторських робіт, які виконуються для потреб літакобудівної промисловості;
  • звільнити від оподаткування прибутку суб’єктів літакобудування, які здійснюють розробку та/або виробництво з кінцевим складанням виробів авіаційної техніки;
  • звільнити від сплати земельного податку суб'єктів літакобудування, які здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до них, за винятком земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти соціального, торговельного, сільськогосподарського призначення та непромислового будівництва.

На початкових етапах впровадження (1–2 роки) відбуватиметься тимчасове зниження надходжень до Державного бюджету України за рахунок пільг по податках та зборах із зазначених у законопроекті операцій суб’єктів літакобудування.

Враховуючи, що обсяги виробництва літаків на даний час невеликі, тимчасове зниження надходжень до Державного бюджету України буде незначним. Після впровадження законопроекту планується збереження обігових коштів підприємств, покращення їх фінансово−економічного стану, зростання обсягів надходжень до Державного бюджету України за рахунок збільшення виробництва, залучення інвестицій у розробку (модернізацію) та технічного переоснащення виробництва нових літаків, оновлення модельного ряду літаків. Загальна сума податкових пільг від ПДВ, податку на прибуток та податку на земельні ділянки в залежності від різних факторів при виробництві порядку 150 літаків Ан−140, Ан−148, Ан−158, Ан−132, Ан−178 складе до 2025 року 2–2,3 млрд. грн.

Ан-132 фото © Oleg V. Belyakov Ан-178, фото © Anatoliy Uvarenko

Водночас Державний бюджет України після прийняття проекту Закону отримає додаткові надходження у вигляді податків та зборів, які сплачуватимуть підприємства−суміжники галузі літакобудування, залучені до розробки та виробництва товарів (послуг) на різних етапах життєвого циклу літаків. Так, на період до 2025 року від реалізації програм літаків Ан−140, Ан−148, Ан−158, Ан−178, Ан−132 та їх модифікацій Державний бюджет України може отримати кошти в обсязі не менше 4,5–9,1 млрд. грн. за рахунок збільшення виробництва та продажів літаків і надання послуг.

На повторне перше читання направлено законопроект №3458 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо підтримки літакобудівної галузі". Він спрямований на збільшення попиту на вітчизняні літаки, зменшення собівартості виробництва вітчизняної продукції літакобудування, скорочення витрат підприємств літакобудівної промисловості на сплату митних платежів, що може привести до збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможних вітчизняних літаків, двигунів та авіаційного обладнання.

Основні положення проекту Закону передбачають ліквідацію неоднакових умов постачання літаків вітчизняного виробництва у порівнянні з ввезенням (імпортом) в Україну іноземних літаків. Пропонується відмінити пільгові умови ввозу (без оподаткування ПДВ) на територію України за договорами оперативного лізингу іноземних літаків масою порожнього обладнаного літака понад 10000 кг, але не більше 35000 кг та пасажиромісткістю від 44 до 110 місць. Постачання вітчизняних літаків українським авіакомпаніям та іншим замовникам оподатковується ПДВ за ставкою 20%.

Зокрема, станом на 1 вересня 2015 року українськими авіакомпаніями за договорами оперативного лізингу в режимі тимчасового ввезення на митну територію України експлуатується 19 пасажирських літаків з масою порожнього обладнаного апарата понад 10000 кг, але не більше 35000 кг та пасажиромісткістю від 44 до 110 місць. Аналоги зазначених літаків випускаються в нашій країні. Це вітчизняні літаки Ан−140, Ан−148 та Ан−158.

При цьому, відповідно до «Стратегії переоснащення, технологічної модернізації та організаційної реструктуризації виробництва літаків Ан−148, Ан−158», розробленої Українським науково−дослідним інститутом авіаційної технології, державне підприємство «Антонов», наприклад, здатне без технічного переоснащення, на існуючій виробничий базі випускати до 12 літаків «Ан» щорічно. За умови технічного переоснащення виробничої бази підприємство здатне подвоїти обсяги виробництва. Враховуючи, що заміна імпортних літаків на українські відбуватиметься поступово, підприємства літакобудівної промисловості України спроможні повністю забезпечити потреби українських авіакомпаній у відповідних літаках.

Голова ради корпорації «Українська авіабудівна компанія» Михайло Гвоздьов, Президент ДП «Антонов» Олександр Коцюба та керівники підприємств, що входять до складу вітчизняного авіаційного кластеру, висловлюють вдячність народним депутатам України за підтримку законодавчих ініціатив, спрямованих на подальший розвиток авіаіндустрії, яка є стратегічно важливою галуззю для економіки нашої держави.Використані джерела:
Веб-сайт ДП «Антонов»