Концепція розвитку Національної гвардії України на період до 2020 року

Концепція розвитку Національної гвардії на період до 2020 року фото © ngu.gov.ua

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 01 лютого 2017 року № 100-р схвалив Концепцію розвитку Національної гвардії на період до 2020 року.

Цинічне порушення Російською Федерацією норм міжнародного права, знехтування принципами непорушності державних кордонів, анексія Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, відкрита збройна агресія проти України, напружена суспільно-політична ситуація в державі, підвищення рівня зовнішньої та внутрішньої загрози національній безпеці, зокрема активізація терористичної діяльності, призводять до необхідності ефективного реагування на зазначені зміни в оперативній обстановці під час виконання Національною гвардією покладених на неї завдань.

Метою Концепції є розбудова Національної гвардії як мобільного, боєздатного військового формування з правоохоронними функціями, здатного у взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони виконувати визначені правоохоронні і оборонні завдання з протидії загрозам національній безпеці.

Досягнення мети передбачається шляхом комплексного розв’язання проблеми, в тому числі через надання державної підтримки, залучення допомоги органів державної влади та міжнародної допомоги для поетапного здійснення заходів щодо розвитку Національної гвардії, спрямованих на забезпення здатності Національної гвардії у взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони виконувати завдання за призначенням.

Читати також: Стратегічний бюлетень 2016: п'ять стратегічних цілей

Розв’язання проблеми здійснюється шляхом виконання комплексу завдань і заходів за такими пріоритетними напрямами:

 • оснащення військових частин та підрозділів Національної гвардії новітнім та модернізованим озброєнням, військовою та спеціальною технікою, спеціальними засобами та обладнанням з урахуванням їх потреб;
 • забезпечення розвитку системи бойової та спеціальної підготовки;
 • удосконалення системи управління Національною гвардією;
 • реформування системи логістики (технічного та тилового забезпечення) відповідно до зростаючих потреб Національної гвардії;
 • узгодження системи кадрового відбору з новими завданнями Національної гвардії, пов’язаними із суттєвими змінами в безпековому середовищі;
 • удосконалення системи медичного забезпечення, реабілітації та психологічної підтримки особового складу Національної гвардії;
 • відновлення інфраструктури Національної гвардії та військових містечок, розгортання автономних військових баз з відповідною інфраструктурою для розташування військових частин та соціально-побутових об’єктів для військовослужбовців та членів їх сімей;
 • удосконалення правових засад функціонування Національної гвардії.

Концепція розвитку Національної гвардії на період до 2020 року фото © ngu.gov.ua

Реалізація Концепції здійснюється двома етапами.

На першому етапі (2017 рік) передбачається:

 • завершення розгортання загонів спеціального призначення, продовження комплектування військових частин (підрозділів) оперативного призначення;
 • завершення впровадження системи електронних закупівель матеріально-технічних засобів;
 • закупівля та оснащення військових частин (підрозділів), на які покладено функції з охорони громадського порядку, охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, охорони важливих державних об’єктів, новітнім та модернізованим озброєнням, спеціальними засобами та обладнанням;
 • оснащення сучасними системами військового радіозв’язку, засобами військової розвідки тактичного рівня, у тому числі безпілотними авіаційними комплексами;
 • уніфікація та узгодження норм табельної належності озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів з єдиними стандартами для всіх складових сектору безпеки і оборони;
 • удосконалення структури і складу головного органу військового управління Національної гвардії, наближення його організаційно-штатної структури до організаційно-штатної структури органів військового управління інших складових сектору безпеки і оборони та аналогічних органів військового управління відповідних військових формувань держав - членів НАТО та ЄС;
 • реформування системи логістики Національної гвардії відповідно до Стратегічного оборонного бюлетеня України;
 • упровадження новітніх технологій у систему професійно-психологічного відбору кандидатів для проходження військової служби;
 • створення та впровадження системи комплектування служби у військовому резерві за територіальним та екстериторіальним принципом;
 • утворення штатних територіальних центрів комплектування Національної гвардії військовослужбовцями, які проходитимуть військову службу за контрактом (рекрутингових центрів);
 • розроблення характеристик на кожну військово-облікову спеціальність;
 • розроблення проектів нормативно-правових актів з питань виконання Національною гвардією функцій, визначених Законом України “Про Національну гвардію України”, забезпечення функціонування органів військового управління, а також взаємодії Національної гвардії з іншими складовими сектору безпеки і оборони;
 • утворення допоміжного пункту управління на рухомій базі та ситуаційного центру Головного управління Національної гвардії, створення умов для утворення пунктів управління на рухомій базі оперативно-територіальних об’єднань;
 • розроблення та проведення апробації нових програм спеціальної та бойової підготовки особового складу та підрозділів, розгортання та обладнання навчальних центрів з підготовки військовослужбовців, резервістів та підрозділів Національної гвардії, придбання сучасних засобів навчання;
 • доукомплектування непорушних військових запасів;
 • удосконалення системи управління військово-медичною службою Національної гвардії, її функціональної та організаційної структури;
 • упровадження сучасних технологій надання медичної допомоги і лікування хворих відповідно до стандартів медичної допомоги, клінічних протоколів та інших галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
 • проведення стандартизації та сертифікації психологічної служби;
 • організація будівництва житла та реконструкції казармених приміщень під службове житло, придбання житла на вторинному ринку.

Концепція розвитку Національної гвардії на період до 2020 року фото © ngu.gov.ua

На другому етапі (2018-2020 роки) передбачається:

 • приведення загальної чисельності особового складу Національної гвардії у відповідність з показниками оборонної достатності в умовах внутрішніх і зовнішніх загроз;
 • підвищення рівня укомплектованості посад рядового, сержантського і старшинського складу військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом;
 • створення необхідного військового резерву для виконання завдань в особливий період;
 • забезпечення сучасними засобами ведення військової розвідки оперативного рівня, у тому числі безпілотними авіаційними комплексами;
 • оптимізація та уніфікація організаційно-штатної структури і чисельності органів військового управління оперативно-територіальних об’єднань, військових частин (підрозділів), вищого військового навчального закладу, центрів, установ Національної гвардії;
 • модернізація інформаційно-комунікаційної мережі та системи зв’язку пунктів управління Національної гвардії, а також створення автоматизованої системи забезпечення управління силами та засобами;
 • створення та впровадження інформаційної системи управління ресурсами відповідно до сучасних європейських та євроатлантичних підходів;
 • завершення утворення пунктів управління на рухомій базі оперативно-територіальних об’єднань;
 • створення електронної бази даних щодо кадрового ресурсу, обліку резервістів та просування по службі військовослужбовців Національної гвардії;
 • здійснення перерозподілу повноважень між офіцерами і сержантами, які проходять військову службу за контрактом, стосовно роботи з особовим складом, удосконалення системи оцінювання військовослужбовців;
 • інтеграція системи бойової та спеціальної підготовки Національної гвардії до єдиної системи підготовки сектору безпеки і оборони із залученням викладачів, інструкторів з держав - членів НАТО та ЄС, збереження у разі потреби спеціалізації та індивідуальної системи підготовки кадрів Національної гвардії;
 • завершення утворення навчальних центрів з підготовки військовослужбовців, резервістів та підрозділів Національної гвардії та об’єктів навчальної матеріально-технічної бази;
 • упровадження нових програм спеціальної та бойової підготовки військовослужбовців, резервістів та підрозділів Національної гвардії, сучасних засобів навчання особового складу та підготовки підрозділів (системи симуляції бою тощо);
 • завершення формування системи логістики;
 • оснащення парку авіаційних підрозділів новітніми та модернізованими зразками авіаційної техніки з урахуванням визначених завдань, потреб і пріоритетів;
 • подальше оснащення військових частин та підрозділів новітнім та модернізованим озброєнням, військовою і спеціальною технікою та спеціальними засобами з урахуванням потреб Національної гвардії;
 • відновлення в повному обсязі непорушних військових запасів для забезпечення формувань воєнного часу відповідно до норм належності;
 • розроблення та виконання програм і методик медичної реабілітації особового складу;
 • подальший розвиток реабілітаційної бази закладів охорони здоров’я Національної гвардії, у тому числі за участю міжнародних та громадських організацій;
 • створення сучасних психотренінгових комплексів для підготовки особового складу до виконання службових завдань за призначенням, центрів психологічної реабілітації військовослужбовців;
 • модернізація складської бази для зберігання непорушних запасів військових частин;
 • будівництво автономних військових баз з необхідною інфраструктурою для розташування військових частин, фондом службового житла та соціально-побутовими об’єктами для військовослужбовців та членів їх сімей.

Фінансування Концепції передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету в межах бюджетних призначень на відповідний рік, міжнародної допомоги (технічної, гуманітарної, консультативної) та інших джерел, не заборонених законом.