Впровадження стандартів НАТО у ЗСУ: підсумки 2016-го

Ukrainian Military Pages - У Збройних Силах України впроваджено нову систему підготовки за стандартами НАТО

Впровадження стандартів НАТО (STANAG) у Збройних Силах та інших складових сил оборони визначене стратегічними оборонними документами України, пакетом Цілей партнерства Україна‒НАТО.

Відповідно до Воєнної доктрини України одним з основних завдань воєнної політики України є реформування Збройних Сил для досягнення оперативної і технічної сумісності зі збройними силами держав–членів НАТО, а також дотримання прийнятих у державах–членах ЄС і НАТО стандартів щодо діяльності і розподілу функцій та основних завдань.

Для реформування системи стандартизації у сфері оборони України у 2016 р. було створено єдиний орган військової стандартизації, однією з функцій якого є здійснення загального керівництва та координації діяльності відповідних органів військового управління з впровадження стандартів НАТО.

Читати також: У Збройних Силах України впроваджено нову систему підготовки за стандартами НАТО

У Міністерстві оборони та Збройних Силах визначено механізм отримання, обліку, збереження та впровадження стандартів НАТО. Порядок виконання цих робіт визначений у Тимчасовій інструкції з організації робіт у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України щодо впровадження стандартів НАТО (схема), розробленій з урахуванням вимог союзної публікації НАТО ААР-03 “Розробка, супроводження та управління документами НАТО зі стандартизації”.

Ukrainian Military Pages

Усього розроблено 78 національних нормативних документів на основі 126 стандартів НАТО (таблиця). Інформація наведена за даними щорічного видання Міністерства оборони України «Біла книга 2016. Збройні Сили України».

Ukrainian Military Pages

Впровадження стандартів НАТО забезпечує планомірне нарощування боєздатності військ (сил) та досягнення взаємосумісності зі збройними силами провідних держав світу, сприяє підвищенню ефективності використання державних ресурсів у сфері оборони, удосконаленню системи підготовки військових частин і підрозділів, що входять до складу багатонаціональних військових формувань, та зростанню авторитету України на міжнародному рівні.
довідник озброєння і військової техніки