Уряд створив Міжвідомчу робочу групу з питань створення єдиної системи логістики сил оборони

Кабінет Міністр України

Кабінетом Міністрів України, 13 вересня, прийнята Постанова № 686 «Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань створення єдиної системи логістики сил оборони».

Прийняття цього рішення сприятиме формуванню на державному рівні робочого органу для організації заходів щодо створення зазначеної системи. Зокрема, постанова дасть можливість визначити склад зазначеної робочої групи та Положення про неї.

Прийняття документа зумовлене необхідністю реалізації завдань Воєнної доктрини України, затвердженої Указом Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015, та рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України», щодо створення єдиної ефективної системи логістики і постачання сил оборони як у мирний, так і воєнний час (особливий період) для максимально оперативного і належного задоволення їхніх потреб із централізованої закупівлі матеріально-технічних засобів.

Нагадаємо, що Стратегічний оборонний бюлетень визначає п'ять стратегічних цілей. Стратегічна ціль 4: створення об'єднаної системи логістики і системи медичного забезпечення, здатних надати підтримку всім компонентам сил оборони.

Очікуваний результат: створено єдину ефективну систему логістики сил оборони відповідно до керівних положень, стандартів та інструкцій НАТО з логістики, забезпечено управління логістичним забезпеченням сил оборони, матеріально-технічні запаси, які утримуються відповідно до норм, що забезпечують виконання завдань за призначенням у мирний час та воєнний час (особливий період).

Міжвідомча робоча група з питань створення єдиної системи логістики сил оборони є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, що утворений з метою узгодження дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо створення єдиної системи логістики сил оборони. Головою Міжвідомчої робочої групи є заступник Міністра оборони.

Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:

 1. сприяння забезпеченню координації дій між органами виконавчої влади з підготовки пропозицій щодо визначення основних засад створення єдиної системи логістики сил оборони;
 2. підготовка пропозицій (рекомендацій) з урахуванням стандартів НАТО, досвіду проведення антитерористичної операції на сході України, а також кращих практик збройних сил провідних держав світу щодо:
  • порядку здійснення заходів проектування, створення та впровадження єдиної системи логістики сил оборони;
  • формування логістичної інфраструктури сил оборони;
  • розроблення, впровадження та супроводження автоматизованої системи управління процесами логістичного забезпечення сил оборони;
  • фінансового і ресурсного забезпечення єдиної системи логістики сил оборони;
 3. участь у розробленні проектів (підготовка пропозицій) нормативно-правових актів з питань, що регулюють діяльність єдиної системи логістики сил оборони, порядок взаємодії її учасників та складових частин;
 4. визначення шляхів, механізму та способів вирішення проблемних питань щодо створення єдиної системи логістики сил оборони.

Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.


СКЛАД
Міжвідомчої робочої групи з питань створення
єдиної системи логістики сил оборони

Заступник Міністра оборони, голова Міжвідомчої робочої групи

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, заступник голови Міжвідомчої робочої групи (за згодою)

Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил, заступник голови Міжвідомчої робочої групи (за згодою)

Представник Міноборони, секретар Міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра інфраструктури

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник командувача Національної гвардії (за згодою)

Заступник Голови Національної поліції

Заступник Голови Держприкордонслужби

Заступник Голови ДСНС

Заступник Голови СБУ (за згодою)

Заступник Голови Служби зовнішньої розвідки (за згодою)

Заступник начальника Управління державної охорони (за згодою)

Перший заступник Голови Держспецзв’язку

Заступник Голови Держспецтрансслужби

Заступник Голови Держрезерву

Представник Адміністрації Президента України (за згодою)

Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

Заступник проректора з наукової роботи Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (за згодою)