Проблеми створення перспективних бойових бронемашин

О.М. Купріненко, Національна академія сухопутних військ, Львів
створення перспективних бойових бронемашин

Діючий в Україні процес досліджень та розробок бойових броньованих машин (ББМ) стикається з серйозними проблемами створення ефективних у реальному бою бойових засобів.

Досвід бойового застосування існуючих типів ББМ (танків, БМП, БТР) у воєнних конфліктах і, зокрема, в бойових діях на сході України, свідчить про їх недостатню захищеність, обмежені вогневі можливості, інформаційну та функціональну розрізненість.

Успадкований від Радянського Союзу існуючий парк ББМ був сформований в роки «холодної війни» для ведення глибоких наступальних фронтових (армійських) операцій в умовах застосування зброї масового ураження на території Європи та на сьогоднішній день характеризується застарілістю і швидко скорочується.

Відносно нові зразки ББМ (БТР-4Е, БТР-3Е), попри на їх невелику кількість у військах, мають, на жаль, ті ж проблеми. В чому причина такого становища та як вирішуються ці проблеми сьогодні?

Будь-яке озброєння повинно відповідати умовам ведення збройної боротьби. Досвід воєнних конфліктів останніх чотирьох десятиріч свідчить, що ці умови для ББМ з часів «холодної війни» суттєво змінились. Зміни полягають у різкому підвищенні можливостей засобів ураження ББМ, зміні законів розподілу попадань за кутами обстрілу, а також доцільності ведення розвідувально-ударних, переважно неконтактних дій просторово розосередженими інформаційно-взаємодіючими невеликими підрозділами (бойовими групами).

Читати також: Перспективна БМП. Деякі аспекти формування концепції конструктивних і компонувальних рішень

Проведений аналіз робіт з розробки перспективних ББМ для потреб Сухопутних військ (СВ) Збройних Сил (ЗС) України показує, що зазначені зміни поки що не знайшли відображення в їх технічному вигляді. Іншими словами − відбувається еволюційний розвиток існуючих типів ББМ, створених для зовсім інших умов ведення збройної боротьби.

Незважаючи на неможливість створення в сучасних умовах абсолютно захищеного типу ББМ, обмежені резерви удосконалення існуючих типів ББМ та їх високу вартість, характерною особливістю існуючих підходів до розвитку ББМ є стереотипність мислення, яка полягає в намаганні реалізувати одночасно високі показники бойових властивостей в одному з існуючих типів, що, як правило, збільшує його складність та вартість.

Подібні намагання створення ББМ виключно для прямих (контактних) дій в умовах обмежених економічних можливостей України неминуче ведуть до невиправданих витрат, відставання, та, як свідчить 25-річний досвід, не дозволяють вирішити проблему забезпечення необхідного рівня бойової ефективності ББМ.

Головна проблема розвитку ББМ для потреб СВ ЗС України полягає не стільки у відставанні в копіюванні зразків, скільки в небажанні забезпечити розвиток ББМ з урахуванням обмежених економічних можливостей держави та особливостей ведення сучасної збройної боротьби.

Важливою з цих особливостей є розподіл бойових завдань між просторово розосередженими засобами (розвідки, управління, ураження) з метою створення мережі інформаційно-взаємодіючих засобів, що складають бойову систему.

Це значить, що зміни характеру сучасної збройної боротьби показують зовсім інший шлях розвитку ББМ, який полягає в переході до масового створення менш універсальних за бойовими властивостями і тому більш дешевих бойових засобів, орієнтованих на мережеве (системне) застосування.

Читати також: Напрями покращення вогневої могутності бойових машин піхоти

Військові начальники та державні чиновники, які не мають бажання змінюватись, як правило, орієнтуються не на нові ідеї та концепції, а на перевірені старим досвідом підходи, які дуже часто виявляються не адекватними зміненим умовам ведення збройної боротьби. Але відставання в розумінні сутності сучасної збройної боротьби, місця і ролі в ній ББМ особливо небезпечно в умовах, коли в Україні третій рік триває війна.

В питаннях створення перспективних ББМ необхідно відмовлятись від командного волюнтаризму та переходити до прийняття рішень на основі результатів науково обґрунтованих технічних та економічних проробок.Даний матеріал відноситься до авторських публікацій.
Думка редакції може не збігатися із точкою зору авторів матеріалів.
Зображення носить демонстраційний характер


Використані джерела:
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 11-12 травня 2017 р.)


довідник озброєння і військової техніки