Новим Законом України «Про освіту» передбачено збільшення призовного віку з 1 січня 2030 року

Ukrainian Military Pages

Набув чинності прийнятий Верховною Радою Закон України № 2145-VIII «Про освіту», який зокрема передбачає перехід на дванадцятирічну повну загальну середню освіту.

У зв'язку зі збільшенням термінів здобуття освіти, прикінцевими положеннями Закону передбачено внесення змін у Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу», які набувають чинності з 1 січня 2030 року, щодо збільшення призовного віку до з 18 до 19 років:

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
...
абзацу другого підпункту 5 пункту 4 цього розділу, який набирає чинності з 1 січня 2030 року.

4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
...
5) у Законі України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324 із наступними змінами):

у частині першій статті 15 цифри "18" замінити цифрами "19";
...

Чинний текст частини першої статті 15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» наразі виглядає так:

1. На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі - громадяни призовного віку).

Крім того, законом внесені зміни щодо підстав надання відстрочок, які вже набули чинності.

Нагадаємо, що у 2015-2017 роках згідно з указами Президента України призову на строкову військову службу підлягали громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку, придатні за станом здоров'я та не мають права на відстрочку.

Призвані військовослужбовці строкової військової служби до участі в АТО не залучаються. Основною метою призову на строкову військову службу є формування військово-навченого людського резерву.

Закон дає право особам призовного віку, тобто з 18 років, добровільно вступити на військову службу за контрактом. Відповідно з 01 січня 2030 року таке право буде надаватися з 19 років.