Призов офіцерів: у військкоматах розпочали роботу комісії

Призов офіцерів запасу

У військових комісаріатах розпочинають свою роботу атестаційні комісії, які розглядатимуть кандидатів на призов на військову службу осіб офіцерського складу.

На військову службу терміном 18 місяців, наказом Міністра оборони, будуть призвані офіцери запасу віком до 43 років, які закінчили військові кафедри, не проходили військової служби та були відібрані атестаційними комісіями військових комісаріатів.

Також, офіцерам може надаватися відстрочка від призову на військову службу, за рішенням атестаційної комісії обласного військового комісаріату, на підставах, визначених статтею 17 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

Цього разу планується призвати біля 500 офіцерів запасу, більшість з яких проходитиме службу на військових арсеналах та базах зберігання озброєння і військової техніки.

Відправлення призваних офіцерів до вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ), де вони проходитимуть курси з підвищення кваліфікації, планується розпочати з 13 листопада.

Порядок призову, а також подальшої служби офіцерами призваними на «строкову службу» регламентується розділом Х Інструкції, що затверджена наказом МОУ від 10.04.2009 № 170, та видана у розвиток Положення про проходження військової служби громадянами України (указ Президента України від 10.12.2008 № 1153/2008).