Новітні засоби оптичної розвідки: АКР CH-4003 – перспективи розвитку

Ю.В, Вишневський, А.В. Марчук (НАСВ), А.Т. Кривов'яз (ДП «Орізон-Навігація»)
Ukrainian Military Pages

Огляд матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ», яка відбулася у Львові 17-18 травня.

Бойові дії на сході нашої держави засвідчили, що радянські засоби та прилади оптичної розвідки, які досі перебувають на озброєння артилерійських підрозділів та підрозділів артилерійської розвідки наших Збройних Сил, морально та фізично застаріли, а їх можливості не відповідають вимогам сьогодення.

у 2015 році наказом МО України №335 за результатами державних випробувань було прийнято на озброєння ЗС України автоматизований комплекс розвідки (далі АКР) СН-4003.

Принцип дії АКР полягає в автоматичному пошуку НКА, визначені і відображенні координат місця, часу і вектора шляхової швидкості користувача, визначені прямокутних координат та абсолютних висот цілей та їх передачу вогневим підрозділам в режимі реального часу.

Але під час експлуатації АКР було виявлено ряд проблемних питань, які суттєво впливають на процес організації і ведення оптичної розвідки та не відображені в технічній документації. Тому колективом кафедри комплексів та приладів артилерійської розвідки Національної академії сухопутних військ, сумісно з ДП «Орізон-Навігація» було проведено ряд додаткових досліджень для розробки більш детальних рекомендацій щодо конструктивних доопрацювань та застосування комплексу.

Ukrainian Military Pages

Вимірювання прямокутних координат об'єктів проводились на відстанях від 200 до 10000 м, крім того декілька разів визначались прямокутні координати одного об'єкту на протязі тривалого часу роботи АКР та, вирішенням оберненої геодезичної задачі, визначались похибки полярних координат об'єкту.

Результати досліджень надали змогу підготувати навчально-методичний посібник для підготовки до роботи та роботі на АКР, провести конструкторські доопрацювання існуючого зразка та розробити перспективні напрямки розвитку комплексу. На сьогодні це:

  • збільшення часу роботи між калібруванями за рахунок зміни програмного забезпечення;
  • заміна АКБ ЛПР-1 на АКБ більшої ємності;
  • перехід на бездротовий зв'язок між ЛПР-1 та приймача навігаційного (типу Bluetooth);
  • встановлення додаткових каналів розвідки (тепловізійного, електронно-оптичного та телевізійного);
  • Встановлення цифрового каналу передачі інформації.

Таким чином чином, автоматизований комплекс розвідки СН-4003 при певних конструкторських доопрацюваннях стане надійним та високотехнологічним засобом оптичної розвідки, можливості якого відповідають викликам та вимогам сьогодення.

Читати також:Лазер проти снайпера: протидія сучасним лазерним детекторам оптичних приладів

Більше матеріалів щодо огляду та аналізу розвитку озброєння та військової техніки можна знайти на цій сторінці Ukrainian Military Pages.


Даний матеріал відноситься до авторських публікацій.
Думка редакції може не збігатися із точкою зору авторів матеріалів.

Використані джерела:
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 17-18 травня 2018 р.)

довідник озброєння і військової техніки