Депутати пропонують надавати житло військовим, чиї квартири залишились на окупованій території

Ukrainian Military Pages

У Верховій Раді України зареєстрований законопроект № 8394 від 22.05.2018 щодо врегулювання питань перебування на квартирній черзі, надання постійного та службового житла військовослужбовцям, які мають таке житло на окупованій території.

Авторами законопроекту виступила група депутатів з одинадцяти депутатів серед яких Ірина Фріз, Гана Гопко, Олена Мотузко, Ірина Геращенко, Юрій Береза та інші.

Як зазначено у пояснювальній записці до проекту, на сьогодні законодавством не врегульовано питання забезпечення житлом та перебування на квартирному обліку деяких категорій військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, звільнених із військової служби, які прибули з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей, за якими зберігаються права власності на жилі приміщення, користування службовими жилими приміщеннями та жилими приміщеннями для постійного проживання, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях і проживання в яких унеможливлено.

Так, статтею 48 Житлового кодексу Української РСР визначено, що громадяни мають право на одержання житла в межах встановленої норми жилої площі за умови передачі житла, яке перебуває в їхній приватній власності, органу, який здійснює поліпшення житлових умов. Наявність у зазначених осіб права власності на жилі приміщення, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, обмежує їхнє право на отримання житла для постійного проживання за новим місцем служби або перебування на квартирному обліку, оскільки передача жилого приміщення, що знаходиться на окупованій території, відповідному органу неможлива.

Обмежуються їхні права і в разі, якщо вони забезпечувалися житлом для постійного проживання, яке залишилось на окупованій території, оскільки таке житло відповідно до статті 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” надається один раз протягом служби. Так само не врегульовано питання надання службового жилого приміщення в разі, якщо за особою зберігається право користування службовим жилим приміщенням, що залишилось на окупованій території.

Крім того, потребує врегулювання питання щодо подальшого перебування на квартирному обліку військовослужбовців, які прибули з тимчасово окупованих територій і звільнені з військової служби, внутрішньо переміщених осіб, звільнених із військової служби в запас або відставку, та членів їхніх сімей, які перебували на квартирному обліку у військових частинах, закладах, установах, організаціях та військових комісаріатах на тимчасово окупованих територіях на момент їх окупації, а на іншій території України обрали згідно із законодавством місце постійного проживання не за місцем розташування військової частини або установи, в якій вони мають продовжити перебування на квартирному обліку.

Метою законопроекту є посилення соціального захисту військовослужбовців, які прибули з тимчасово окупованих територій, осіб, звільнених із військової служби після прибуття з окупованих територій, внутрішньо переміщених осіб, звільнених із військової служби в запас або відставку, та членів їхніх сімей шляхом:

  • надання права на забезпечення жилими приміщеннями без урахування норми щодо надання жилого приміщення або грошової компенсації один раз протягом усього часу проходження військової служби;
  • надання права на забезпечення жилим приміщенням за новим місцем служби або перебування (проживання) без урахування їхніх прав на користування наданими раніше службовими жилими приміщеннями, жилими приміщеннями для постійного проживання або права власності на жилі приміщення з одночасним припиненням цих прав у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України;
  • надання права на забезпечення жилими приміщеннями з урахуванням попереднього часу перебування на квартирному обліку в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Якщо конкретно, то пропонується доповнити статтю 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» новим пунктом такого змісту:

10. Військовослужбовці, які проходили військову службу на територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, які визнані тимчасово окупованими, а також військовослужбовці, звільнені з військової служби, члени їх сімей, які проживають разом із ними та є внутрішньо переміщеними особами і відповідно до вимог цієї статті були забезпечені службовими жилими приміщеннями або їм було надано жилі приміщення для постійного проживання на таких територіях, або які мають у приватній власності жилі приміщення, що розташовуються на таких територіях, якщо право власності на них набуте відповідно до законів України, та які прибули на іншу територію України, забезпечуються жилими приміщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення за письмовою згодою зазначених осіб та повнолітніх членів їх сімей, посвідченою нотаріально. Відмова від права власності на жиле приміщення, що розташоване на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, яке перебуває у приватній власності таких категорій осіб, здійснюється в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, які на дату початку тимчасової окупації згаданих територій, визначену законодавством, перебували на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, забезпечуються жилими приміщеннями з урахуванням попереднього часу перебування на квартирному обліку в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Право власності на жиле приміщення, що розташоване на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, яке перебуває у приватній власності згаданих категорій осіб, набуває орган, який поліпшує житлові умови таких категорій осіб на іншій території України, в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.


Читати також:З 2020 року військових більше не зараховуватимуть на квартоблік. Замість житла - грошова допомога