Нова парадна січна зброя Почесної варти ЗС України

Олексій Руденко
Нова парадна січна зброя Почесної варти ЗС України

Оскільки це вже не таємниця, час внести чіткість формулювань. Отже, цього року на військовому параді до Дня Відновлення Незалежності України почесна варта триматиме в руках нову церемонійну зброю – шаблю. Навіть не так – ШАБЛЮ! Навіщо?

Штука в тому, що досі у Збройних Силах України та інших військових формуваннях на озброєнні офіцерів почесних варт і асистентів прапороносців перебуває… шашка радянська офіцерська зразка 1940 року. Ще раз - радянська, 1940 року. Шашка…

Вже третій рік поспіль 24 серпня є тією датою, коли в площині історичної спадковості, ідейних та ідеологічних артефактів та ритуалів, з'являється щось нове. Настав час і церемонійної січної зброї.

Шабля. Як вона виглядає? Ефес – напівзакритого типу. Гарда жовтого металу, L-подібної форми. На звороті ефеса міститься фігурне кільце для великого пальця - перстень або «палюх», декорований зображенням рельєфного логотипа ЗСУ. Так само оздоблено голівку ефеса. Руків’я тоноване під чорне дерево. Піхви – металеві, хромовані, з латунною арматурою. Чому саме так?

Нова парадна січна зброя Почесної варти ЗС України Нова парадна січна зброя ПВ ЗСУ Нова парадна січна зброя ПВ ЗСУ Нова парадна січна зброя ПВ ЗСУ Проектні малюнки (саме цієї моделі, бо їх було декілька)

У XVI ст. в Україні еволюція шабельної гарди проходила в спільному для країн Центрально-Східної Європи напрямі: до османської шаблі було успішно припасовано ефес з надзвичайно довгими кільйонами та перехрестям.

Такі зміни, що фактично наслідували давні форми гард європейських мечів, стали відправною точкою еволюції шабельної гарди, що із запізненням у століття повторила шлях європейської зброї з довгим прямим клинком.

L-подібна форма гарди стала тим самим етапом у розвитку шаблі XVІI ст., що і свого часу для меча, вирішивши проблему вкорочення кільйонів з розширенням їх захисних функцій. У цій конструкції передній кільйон загинається догори, поліпшуючи захист кисті, задній скорочується і, зазвичай, загинається донизу.

Висока популярність шабель з L-подібною гардою на всій території Речі Посполитої, зокрема і в Україні, підтверджується не тільки речовими, але й низкою іконографічних джерел. Так, на гравюрі видатного київського майстра Іллі «Ісус Навін вішає переможених царів» (1640-і рр.) зображено шаблю з напівзакритим ефесом.

В Національному історико-меморіальному заповіднику «Поле Берестецької битви» зберігається декілька шабель з L-подібною гардою. Артефакти, знайдені на місці битви під Берестечком свідчать про визначне місце цього типу холодної зброї у козацькій військовій традиції. Щодо розрізнення саме «козацьких» шабель від «польських», у загальному масиві знахідок то, на нашу думку, слід визнати умовність такого поділу, про що говорив ще видатний археолог і дослідник історії козацького війська І. К. Свєшніков.

Врешті найбільш оптимальною шабельною гардою в арміях світу все ж було визнано гарду закритого типу з однією дужкою. Це пов’язано як зі специфікою використання зброї з довгим кривим клинком, так і новими реаліями ведення бойових дій регулярними арміями. Відзначимо, що шаблі із закритою гардою з єдиною захисною дужкою зберегли значення до кінця самого існування шаблі як виду військової холодної зброї.

Нова парадна січна зброя Почесної варти ЗС України Нова парадна січна зброя Почесної варти ЗС України Нова парадна січна зброя Почесної варти ЗС України Нова парадна січна зброя Почесної варти ЗС України Нова парадна січна зброя Почесної варти ЗС України Нова парадна січна зброя Почесної варти ЗС України Нова парадна січна зброя Почесної варти ЗС України
фото: Василь Павлов / Facebook

Використані джерела:

Денис Тоїчкін "Холодна зброя як складова комплексу українського козацького озброєння XVII ст.: особливості та проблеми формування".

Стаття зі збірника "Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики": 3бірник наукових праць та спогадів. На пошану академіка НАН України Валерія Андрійовича Смолія. – Число 5: Історіографічні дослідження в Україні. – Ч. 1: Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Відп. ред.: М. Ф. Дмитрієнко, Ю. А. Пінчук. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2000 р.

Денис Тоїчкін "Українська козацька шабля XVII-XVIII ст.: морфологічні типи й осередки виробництва", «Військово-історичний альманах», 2006 р., ч. 2 (13)

Денис Тоїчкін. Монографія: "Козацька шабля XVII–XVIII ст.: історико-зброєзнавче дослідження". – К.: Стилос, 2007 р.

Тоїчкін Д. В. Клинкова зброя козацької старшини XVI — першої половини ХІХ ст.: проблеми атрибуції та класифікації / Денис Тоїчкін; Інститут історії України НАН України. — К.: Ін-т історії України НАНУ, 2013 р.

Денис Тоїчкін. "Шаблі з L-подібною гардою в колекції Національного історико-меморіального заповідника “Поле Берестецької битви” // “Національний пантеон – “Козацькі могили”.

Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю Національного історико-меморіального заповідника “Поле Берестецької битви” та 366-річчю Берестецької битви. – с. Пляшева, 2017 р.Даний матеріал відноситься до авторських публікацій.
Думка редакції може не збігатися із точкою зору авторів матеріалів.