Воєнно-медична доктрина України (ТЕКСТ)

медична служба ЗСУ

Як відомо, Кабмін своєю постановою від 31 жовтня 2018 р. № 910 затвердив Воєнно-медичну доктрину, що визначає стратегію розвитку медичного забезпечення всіх військових структур.

Мета Воєнно-медичної доктрини — збереження життя і здоров’я військовослужбовців через досягнення максимальної ефективності їх медичного забезпечення шляхом об’єднання спроможностей і зусиль медичних служб та системи охорони здоров’я цивільного населення, підготовка системи охорони здоров’я держави до надання медичної допомоги військовослужбовцям під час дії особливого періоду, надзвичайного стану, інших кризових ситуацій.

До вашої уваги текст документу:

Доктрина визначає найвищу цінність життя кожної людини, реалізується за такими принципами:

  • єдині організаційні засади діяльності медичних служб незалежно від підпорядкування;
  • єдине розуміння причин зниження (втрати) боєздатності військовослужбовців та шляхів її підвищення (збереження);
  • єдині погляди на профілактику, діагностику, надання медичної та психологічної допомоги, евакуацію, лікування, медичну та психологічну реабілітацію поранених (уражених, хворих), профілактику бойового стресу (превентивну реабілітацію);
  • організація медичного забезпечення та надання медичної допомоги відповідно до стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), клінічних протоколів та військово-медичних стандартів;
  • формування необхідного резерву, ешелонування та постійна готовність сил і засобів медичних служб, системи охорони здоров’я цивільного населення для медичного забезпечення військ;
  • профілактична спрямованість діяльності медичних служб та єдині підходи під час проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів;
  • територіальний принцип медичного забезпечення та інтеграція системи медичного забезпечення військ в єдиний медичний простір України, що передбачає спільне ефективне та раціональне використання можливостей закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності, що розташовані на відповідній території.