Декларування-2020: роз’яснення для військовослужбовців

Декларування-2020: роз’яснення для військовослужбовців

З 1 січня по 31 березня (до 1 квітня) в Україні розпочалась загальнодержавна кампанія подання щорічних декларацій суб’єктами декларування.

Матеріал підготовлено Юридичною службою ЗСУ, інфографіка Віталія Онищенка, АрміяInform.

У Збройних Силах України суб’єктами декларування, які зобов’язані подати декларацію за минулий рік, що охоплює період з 1 січня по 31 грудня 2019 року є:

  • військові посадові особи Збройних Сил України;
  • державні службовці;
  • працівники Збройних Сил України в разі, якщо вони постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків.

Декларування-2020: роз’яснення для військовослужбовців Декларування-2020: роз’яснення для військовослужбовців

Основні особливості заповнення електронних декларацій

З 1 січня 2020 року набрали чинності зміни до Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до яких:

1. Розширено коло членів сім’ї суб’єкта декларування.

Членом сім’ї вважається: особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом декларування та діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття, незалежно від спільного проживання із суб’єктом;

будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом декларування (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі);

також членами сім’ї суб’єкта декларування, які не є його подружжям або дітьми, вважаються особи, що спільно проживали із суб’єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації.

Декларування-2020: роз’яснення для військовослужбовців

Тобто, в разі, якщо чоловік та дружина перебувають у шлюбі, проте не проживають разом (те саме стосується і неповнолітніх дітей, які спільно НЕ проживають із суб’єктом декларування) – у суб’єкта декларування є обов’язок зазначення їх у декларації.

2. Передбачено, що упродовж 7 днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію, але не більше трьох разів.

3. Інформація, що зазначається в декларації доповнена новими полями, зокрема:

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї, зареєстроване місце їх проживання;

У разі відсутності унікального номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, під час заповнення декларації можна буде обрати блокування цього поля.

належність до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також належність до національних публічних діячів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

До національних публічних діячів належать начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України, державні службовці, посади яких належать до категорії «А»;

До службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище належать військові посадові особи вищого офіцерського складу.

банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї) або зберігаються кошти, інше майно;

фінансові зобов’язання суб’єкта декларування або членів його сім’ї, у тому числі отримані кредити, позики, зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів у рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), залишок позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду, зобов’язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення.

Крім цього, відповідно до абзацу другого пункту 1 частини першої статті 46 Закону України “Про запобігання корупції” військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу НЕ зазначають відомості про місце роботи (проходження служби), займану посаду. У полі місце роботи рекомендовано зазначити «Збройні Сили України», а в полі «займана посада» – «військовослужбовець».

Де і як можна отримати унікальний номер запису в ЄДДР?

Він надається у разі:

  • оформлення документів, якщо на цей час зазначена інформація не внесена до Реєстру;
  • реєстрації місця проживання чи місця перебування;
  • реєстрації актів цивільного стану;
  • за бажанням особи, якщо інформація про неї не внесена до Реєстру.

Декларування-2020: роз’яснення для військовослужбовців

Унікальний номер запису в Реєстрі є незмінним.

Для внесення інформації до Реєстру за власним бажанням можна звернутися до територіального органу/територіального підрозділу розпорядника Реєстру за зареєстрованим місцем проживання.

Даний номер можна знайти в біометричному паспорті громадянина України для виїзду закордон або ж у паспорті громадянина України нового зразку (у вигляді ID-картки). Згаданий номер представлений двома послідовностями з восьми та п’яти цифр, розділених текстовим символом «-».

Декларування-2020: роз’яснення для військовослужбовців

Юридична відповідальність суб’єктів декларування за надання недостовірних відомостей у деклараціях

За порушення вимог фінансового контролю суб’єкти декларування можуть нести адміністративну або кримінальну відповідальність. За порушення вимог фінансового контролю суб’єкти декларування несуть адміністративну відповідальність, яка передбачена статтею 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, згадана стаття має декілька кваліфікуючих ознак:

  • несвоєчасне подання декларації без поважних причин – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн);
  • подання завідомо недостовірних відомостей у декларації – тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 до 42500 грн).

Відповідальність за цією статтею за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (від 210 200 до 525 500 грн).

Кримінальну відповідальність суб’єкт декларування несе за вчинення корупційного правопорушення, передбаченого статтею 366-1 «Декларування недостовірної інформації» Кримінального кодексу України.

Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації або умисне неподання суб’єктом зазначеної декларації, в разі, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – караються штрафом від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч (від 42 500 до 51 000 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Крім того, згідно частини 2 статті 49 ЗУ «Про запобігання корупції», державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного права зобов’язані перевіряти факт подання суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали або входять чи входили до складу утвореної в органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності), відповідно до цього Закону декларацій та повідомляти Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку.