Президент затвердив державне оборонне замовлення

Президент затвердив державне оборонне замовлення

Президент Зеленський затвердив сьогодні, 27 лютого, державне оборонне замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки, увівши в дію своїм указом №59/2020 відповідне рішення РНБО.

Основні показники затвердженого оборонного замовлення на найближчі три роки втаємничені.

Кабінету Міністрів доручається забезпечити фінансування замовлення у повному обсязі, не допускаючи зменшення відповідних видатків державного бюджету (перерозподілу на інші потреби). Пріоритетними при цьому визначені проєкти з розвитку ракетного озброєння, фінансування яких належить здійснювати виключно за рахунок загального фонду держбюджету.

До 30 квітня доручається затвердити програми підвищення обороноздатності і безпеки держави та у двомісячний строк після цього умови надання держгарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитами, що залучаються для фінансування зазначених програм в обсязі, що реалізуються для потреб Міноборони, – до 10 000 млн грн.

У тримісячний строк після затвердження Кабінетом Міністрів України умов надання державних гарантій, доручається забезпечити укладення державними замовниками державних контрактів з оборонного замовлення (тобто – до кінця вересня).

Доручається проаналізувати виконання контрактів та використання коштів оборонного замовлення за 2019 році та притягнути до відповідальності посадових осіб, які допустили неналежне виконання минулорічного державного оборонного замовлення.

Крім того Уряд повинен внести на розгляд Верховної Ради України проєкти законів щодо:

 • розроблення та виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки;
 • внесення змін до Митного кодексу України стосовно спрощення ввезення на митну територію України складових для використання у виробництві продукції оборонного призначення;
 • удосконалення системи державного оборонного замовлення на принципах конкурентності, прозорості, узгодженості з бюджетним процесом, програмними документами у сфері розвитку озброєння та військової техніки, а також автоматизації процедур формування і виконання державного оборонного замовлення;
 • внесення змін до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» з метою удосконалення процедур отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту озброєння і військової техніки, удосконалення процедур державного експортного контролю;
 • порядку залучення іноземних інвестицій у господарські товариства, що мають стратегічне значення для забезпечення оборони і безпеки держави;
 • внесення змін до деяких законодавчих актів України про створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в оборонно-промисловий комплекс, зокрема шляхом утворення спільних підприємств;
 • особливостей перетворення державних унітарних комерційних підприємств оборонно-промислового комплексу в акціонерні товариства та їх приватизації;
 • фінансового оздоровлення та підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу.

Опрацювати питання щодо:

 • внесення змін до Бюджетного кодексу України стосовно створення цільового Державного фонду розвитку оборонно-промислового комплексу України;
 • створення агентства з розвитку оборонних технологій;
 • створення центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та забезпечення реалізації державної військово-промислової політики та функцій з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі;
 • розроблення стратегії військово-технічного співробітництва.

До 2024 року будуть продовжені Державні цільові програми – розвитку озброєння та військової техніки на період до 2022 року, створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії на період до 2021 року, реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2021 року.

Державним замовникам під час реалізації державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки доручається забезпечити:

 • укладення довгострокових контрактів із підприємствами оборонно-промислового комплексу України на розробку і виробництво озброєння та військової техніки за номенклатурою та в обсягах, визначених основними показниками державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки;
 • закупівлю озброєння та військової техніки за імпортом на конкурентних засадах із застосуванням механізмів компенсації (офсетів), передбачивши поступове освоєння виробництва зазначеної продукції на підприємствах оборонно-промислового комплексу України і заходи щодо забезпечення експлуатації іноземних зразків озброєння та військової техніки, постачання комплектувальних і запасних частин протягом усього життєвого циклу зразків, що закуповуються;
 • закупівлю зразків озброєння та військової техніки в обсягах, що забезпечують переозброєння окремих підрозділів (батальйон, дивізіон тощо), повний перехід на сучасні засоби розвідки, зв'язку та управління.