Порядок виплати вихідної допомоги буде змінено

Порядок виплати вихідної допомоги буде змінено

Міністерство оборони підготувало законопроєкт, який передбачає впорядкування підстав виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби (т.зв. вихідної допомоги) з урахуванням нововведених підстав звільнення військовослужбовців.

Відповідний законопроєкт зареєстрований 10 лютого 2020 року за №3044.

Ні. Вихідну допомогу не відміняють. Проєкт пропонує деталізувати та викласти у новій редакції пункт 2 статті 15 «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»:


2. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, виплачується одноразова грошова допомога в таких розмірах:

1) 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби:

а) особам, які звільняються з військової служби за станом здоров’я, а також військовослужбовців військової служби за призовом осіб офіцерського складу, які звільняються з військової служби за станом здоров’я, у зв’язку із закінченням установлених строків військової служби, через сімейні обставини або з інших поважних причин, визначених відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, чи у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років;

б) особам за наявності вислуги 10 календарних років і більше, які звільняються з військової служби за такими підставами:

 • у зв’язку із закінченням строку контракту (у тому числі із числа осіб, яким було продовжено дію контракту до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації);
 • за віком;
 • у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;
 • у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням;
 • у зв’язку з неможливістю призначення на іншу посаду у разі прямого підпорядкування близькій особі;
 • під час дії особливого періоду через сімейні обставини або інші поважні причини, визначені відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу);
 • які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду;
 • які проходять військову службу за контрактом, дію якого продовжено понад встановлені строки на період до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, та які вислужили не менше 18 місяців з дати продовження дії контракту, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого період.

2) 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше – особам, які звільняються з військової служби за власним бажанням та через сімейні обставини або з інших поважних причин, визначених відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” (крім випадків, передбачених підпунктом 1 цього пункту)

Одноразова грошова допомога, що визначена цим пунктом, не виплачується військовослужбовцям у разі їх звільнення з військової служби за такими підставами:

 • через службову невідповідність;
 • у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади;
 • у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;
 • у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, яким військовослужбовця притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
 • у зв’язку із встановленням за результатами спеціальної перевірки відомостей, які не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади;
 • у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”;
 • у зв’язку з припиненням громадянства України;
 • не пройшли встановлений випробувальний строк для військовослужбовців, прийнятих на військову службу за контрактом;
 • у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів військовослужбовця чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших, передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

Виплата військовослужбовцям зазначеної в цьому пункті одноразової грошової допомоги при звільненні їх з військової служби здійснюється Міністерством оборони України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України та правоохоронними органами за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на їх утримання.

Військовослужбовцям, звільненим зі служби безпосередньо з посад, займаних в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і у закладах вищої освіти, виплата одноразової грошової допомоги з підстав, передбачених цим пунктом, здійснюється за рахунок коштів органів, підприємств, установ, організацій, до яких ці військовослужбовці були відряджені (прикомандировані) та в яких вони виконували завдання в інтересах оборони держави та її безпеки (працювали) із залишенням на військовій службі.

У разі повторного звільнення військовослужбовців з військової служби одноразова грошова допомога, передбачена цим пунктом, виплачується за період їх календарної служби з дня останнього зарахування на військову службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком тих осіб, які при попередньому звільненні з військової служби не набули права на отримання такої грошової допомоги.

Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, виплата одноразової грошової допомоги, передбаченої цим пунктом, здійснюється за період такої служби з дня їхнього призову на військову службу без урахування періоду попередньої військової служби, на якій вони перебували, за винятком тих осіб, які при попередньому звільненні з військової служби не набули права на отримання такої грошової допомоги. Зазначена допомога виплачується на день виключення таких військовослужбовців зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України. Умови та порядок виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які звільняються з військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Одноразова грошова допомога, передбачена цим пунктом, не виплачується військовослужбовцям, які станом на 16 березня 2014 року проходили службу на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і в установленому порядку не продовжили її проходження за межами тимчасово окупованої території України.”Увага! У даній публікації наведений текст проєкту закону, якій ще буде розглядатися Верховною Радою за встановленою процедурою, під час якої текст законопроєкту може змінюватись. Крім того, проєкт закону може бути відхилений у процесі розгляду.